SI-stelsel

Uit Oncyclopedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Het SI-Stelsel (Ook wel: het Intergalacticale Stelsel van Eendrachtigheid (Frans: Système Intergalacticàle d’Unité)) of SI-stelsel is de maat van uniforme intergalacticale eendrachtigheidssymbolen [1] voor het meten van bijvoorbeeld datasnelheid, geheugen en servertemperatuur. Het werd op 11 oktober 1960 ingevoerd en wordt beheerd door het Bureau International des Systèmes Digitales et Mesures [2] in Sèvres (Frankrijk). De Conférence Générale des Digiteaux et Datas (CGDD) beveelt SI in alle talen aan als afkorting voor dit eenhedenstelsel. Het SI-stelsel wordt vooral gebruikt door nerds die hun datasnelheid willen meten. Het stelsel wordt gebruikt in meerdere zonnestelsels, waaronder het zonnestelsel waarin wij leven.

Dit is een
Ster504c.png
KOOL

SI-basiseenheden[bewerken]

De zeven, onderling onafhankelijke basiseenheden zijn:

grootheid SI-basiseenheid Opmerkingen
naam symbool
Yang (Artikelen) Oncyclopedia Oy Moet in evenwicht zijn met het aantal Wiki's
Yin (Artikelen) Wikipedia Wp Moet in evenwicht zijn met het aantal Oncy's
Data Geheugen per uur G/u
Internetsnelheid Megabytes per 80 (Tammo) minuten Mb/T
Computertemperatuur Kelvin K
Afspeelsnelheid (video) Beelden per Uur BpU
Afspeelsnelheid (geluid) Decibel per Meter S/Ms

Yang (Artikelen)[bewerken]

De verhouding yin en yang

De Yang (eenheid: Oncy's) is de maat van goedheid in artikelen, dus het aantal artikelen over het goede. De eenheid famillieOncy (mOy) is variabel, met het aantal artikelen aangemaakt op de Oncy. De huidige waarde van een Oncy is 3.102 mOy's (famillieOncy's). Yang heet zo omdat het de goede (witte) kant van Yin en Yang voorstelt en dus al het goede op internet voorstelt. Het aantal Yangs voor een Yin is altijd precies gelijk, altijd is het zo dat 1 Oy = 1 Wp[3].

Yin (Artikelen)[bewerken]

De Yin (eenheid: Wiki's) is de maat van evilness (Nederlands: Slechtheid) in artikelen, dus de artikelen over het slechte. De eenheid famillieWiki (mWp) is variabel met het aantal artikelen op de Oncy en valt te berekenen met de formule , waarin aOy staat voor het aantal artikelen op de Oncy en mWp staat voor famillieWiki. Het aantal Yins voor een Yang is altijd precies gelijk, altijd is het zo dat 1 Wp = 1 Oy

Data[bewerken]

Een computercrash na het verwijderen van data.

Data, ook wel bekend als werkgeheugenuur (eenheid:Geheugen per uur) is de maat voor het aantal werkgeheugen dat een computer gebruikt in een uur. Dit bereikt een maximum als het RAM-geheugen van de computer vol zit. Data kan worden gewist door een programma te downloaden dat ervoor zorgt dat je computer crasht[4], helaas komt het maar al te vaak voor dat door zo'n programma de computer helemaal kapot gaat, en je terecht komt in het Bluescreen of Death. Er is helaas nog geen methode gevonden die dit tegen kan gaan. Data is de minst gebruikte SI-eenheid vanwege haar complexiteit.

Internetsnelheid[bewerken]

Internetsnelheid (eenheid: Megabytes per Tammo minuten) is de maat voor de snelheid waarmee het internet zoekt naar informatie. Internetsnelheid wordt gedefineerd met het aantal megabytes dat per Tammo minuten wordt verbruikt door de internetbrowser. Internetsnelheid wordt gemeten met een online zoekmachine meetdevice[5], alle zoekmachines zijn het zoals bijvoorbeeld Google of Youtube. Ook bij het zoeken van een artikel op Wikipedia wordt de internetsnelheid gemeten.

De internetsnelheid weergegeven in Mb/T bij een Google-zoekopdracht naar Oncyclopedia

Computertemperatuur[bewerken]

De meest gebruikte manier op een laptop te koelen

De computertemperatuur (eenheid: Kelvin) is de temperatuur van een computer gemeten vanaf het absolute lulpunt, wat gelijkstaat aan -π°C of 0K, de gemiddelde temperatuur van de eerste computer is de maat van deze eenheid. De gemiddelde huidige computer heeft een temperatuur van 2K. Als de computertemperatuur boven de 20K komt, zal de computer exploderen vanwege een reactie die plaatsvindt als er warmte bij het koelelement van de computer komt. Dit kan worden voorkomen door ijs op de laptop te leggen zoals in de afbeelding hiernaast te zien is.

Afspeelsnelheid (video)[bewerken]

Afspeelsnelheid V[6] (eenheid: Beelden per uur) is de maat van de snelheid van een video wordt gemeten. Deze videosnelheid kan worden uitgerekend door de formule , waarbij BpU staat voor beelden per uur, Fps staat voor frames per seconde, en D staat voor duration, oftewel de videoduur. Onder Youtube-verslaafden en andere hippies is deze SI-eenheid populair.

Afspeelsnelheid (geluid)[bewerken]

Afspeelsnelheid A[7] (eenheid: Decibel per meter) is de maat voor de snelheid waarmee geluid wordt afgespeeld, het wordt gemeten door het geluid over een meter te laten horen, waarna wordt gemeten hoe sterk de geluidsterkte is gedaald. De Decibelschaal geeft aan hoe snel (en dus hoe goed) de afspeelsnelheid is.

Aantal S/Ms Opmerkingen
0 Wikikwaliteit
10 Zeer slechte kwaliteit
25 Slechte kwaliteit
50 Gemiddelde kwaliteit
75 Goede kwaliteit
100 Zeer goede kwaliteit
150 Oncykwaliteit

Gebruik[bewerken]

Het SI-stelsel wordt vooral gebruikt door wetenschappers n00bs en nerds, maar ook "gewone"[8] Wikipedianen gebruiken het stelsel.

N00bs en Nerds[bewerken]

N00bs en nerds gebruiken het stelsel om uit te rekenen hoe snel hun computer is, of om te kijken hoeveel data hun computer nog heeft. Ook gebruiken veel computerverslaafden het stelsel om te zien welke van hun computers het snelste is.

Wetenschappers[bewerken]

Wetenschappers gebruiken het stelsel in een mindere mate dan n00bs en nerds, maar maken toch dankbaar gebruik van de mogelijkheid om dingen te meten die normaalgesproken niet te meten zijn door hun apparaten, door het stelsel worden ze steeds luier, waardoor uiteindelijk wetenschappers zullen uitsterven.[9]

Wikipedianen[bewerken]

Wikipedianen gebruiken het stelsel om te zien hoeveel artikelen ze moeten aanmaken om ervoor te zorgen dat het kwaad het goede overwint, dit is natuurlijk niet mogelijk, zoals beschreven staat in de wet van Sophia, toch proberen ze telkens weer meer artikelen aan te maken in de hoop dat hun Wikipedia beter wordt dat de Oncyclopedia, wat statistisch gezien onmogelijk is. Veel Wikipedianen worden emo doordat ze het niet meer aankunnen dat de Oncy beter is dan hun Wikipedia.

Algemene regels voor het gebruik van het SI-Stelsel[bewerken]

Algemene regels voor het schrijven van SI-eenheden en grootheden zijn onder andere:

 • Namen van prefixes zijn onzinnig, en hebben als zodanig geen toegevoegde waarde aan de maatschappij. Tenzij het wordt gebruikt voor een andere reden, zoals de aanduiding van een bepaald onderdeel van een zin.
 • Let op de hoofdletters ("Mb/T", noch "BpU" hebben een hoofdletter in het midden)
 • De eerste letter van symbolen voor eenheden afgeleid van een zelfstandig naamwoord is geschreven met een hoofdletter; andere woorden worden geschreven met een kleine letter.
 • Symbolen van eenheden hebben een meervoud; bijvoorbeeld 1 BpU, maar 25 BpU's
 • Omdat de waarde van "een" en "twee" variëert per taal, worden de termen "ppo"[10] en "ppt"[11] niet gebruikt, hiervoor is echter nog geen alternatief gevonden.
 • Symbolen voor eenheden moeten Vetgedrukt geschreven worden. Hier mag alleen van worden afgeweken als het echt niet mogelijk is om dit niet te doen.

Namen van SI-eenheden[bewerken]

De namen van de grootheden en eenheden volgen de Alsanische spellingsregels, en zijn dus in elke taal gelijk aan elkaar.[12] In de verschillende talen zijn de spelling van de symbolen wel verschillend. Oy is bijvoorbeeld in het Engels Uy. De hoofdletters en kleine letters van symbolen zijn altijd hetzelfde, dit betekent dat in elke taal op dezelfde plek een hoofdletter staat, zo kan het symbool Oy bijvoorbeeld nooit oY worden in een andere taal.

SI-Voorvoegsels/Prefixen[bewerken]

Naast symbolen zijn er ook een aantal standaard voorvoegsels afgesproken:

10n voorvoegsel symbool Naam Uitgeschreven in cijfers
109 giga G Zon 1 000 000 000
106 mega M Jupiter 1 000 000
103 terra T Aarde 1 000
102 kliko k Prullenbak 100
101 hectiek h Chaos 10
10 solo[13] s Oncyclopedia 1
10−1 desi d Zelfmoord 0,1
10−2 cent c Euro 0,01
10−3 famillie m Gezin 0,001
10−4 micro µ Microscoop 0,000 1
Alle prefixes met hun iconen

Gebruik[bewerken]

SI-Prefixes worden gebruikt als eenheden (veel) groter of kleiner worden dan 1. Als je bijvoorbeeld 100 BpU hebt, wordt dit geschreven als klikoBeelden per Uur, of als symbool kBpU. Of als je bijvoorbeeld 0,01 Kelvin wilt zeggen gebruik je de prefix "cent" en zo krijg je dus centKelvin.[14]

Gebruik van niet-SI-Stelsels[bewerken]

In sommige landen[15] gebruiken hun eigen systeem, of hebben delen van het systeem vervangen door hun eigen symbolen. Zo hebben de Engelsen de decibel per meter niet, maar wordt daar de tring per yard gebruikt. In de VS wordt de Kelvin vervangen door de Farenheit. Dit soort gebruik van niet-SI-eenheden kan tot verwarring leiden en als deze landen zich halstarrig vast blijven houden aan hun maten, zal uiteindelijk de wereld vergaan omdat men het niet eens is over welke eenheden goed zijn.

Potatohead aqua.png
Aan de schandpaal genageld!
Vastgenagelde versie:
16 februari 2015
Dit artikel is een verschrikking! Daarom is het vastgenageld aan de schandpaal zodat iedereen er rotte groenten tegenaan kan gooien.Driehoek1a.png Wiskunde en randgebieden (W ∪ ∂W)

Algebra · Aritmetica · Belgische kuub · Bol · Fractal · Holocaust · Kansberekening · Kubus · Logica · Negatieve aardappel · Optellen · Pi (Hoe bereken je pi?)
Pythagoras · SI-stelsel · Simon Stevin · Spiraal van Fibonacci · Statistiek · Stelling van Brandt · Wiskundeknobbel · Wiskundeman · Worteltrekken


Referenties[bewerken]

 1. Die nergens voor staan
 2. BISD(O)M
 3. famillieOncy's zijn niet gelijk aan famillieWiki's
 4. Wij zijn niet verantwoordelijk voor dergelijke crashes!
 5. Dit is een inbreuk op privacy, maar wat geeft het?
 6. De V verwijst naar video
 7. De A verwijst naar Audio
 8. Niet dat Wikipedianen nou zo gewoon zijn.
 9. Over ongeveer honderdduizend jaar zal dit gebeuren
 10. Parts per One
 11. Parts per Two
 12. Een uitzondering hierop is het Russisch
 13. Deze prefix is in onbruik geraakt
 14. Als symbool cK
 15. Onder meer de VS en Engeland