Pita

Uit Oncyclopedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Halal-logo.gif هذا مادة هلل

Deesje artikel isj Halal


Bij de betere pitazaak staat tegenwoordig ook olifant op het menu.

Pit(t)a is de meest courante naam voor het bekende platte ronde broodje dat gebakken wordt volgens een bepaald recept, waarvan ongeveer de halve wereldbol halsstarrig beweert er de uitvinder van te zijn. Over dit controversiële gerecht bestaat wereldwijd enorme onduidelijkheid, te meer daar het regelmatig van naam verandert, afhankelijk van wat men er tussen stopt alvorens het te verorberen. Het eeuwenoude, ingewikkelde debat over het eigengereide broodje blijft echter in de westerse wereld eerder een marginaal feit, daar het in deze contreien in de regel wordt gegeten door uiterst beschonken lieden die, alvorens ze de dolle rit huiswaarts willen aanvatten, snel even de overtollige promilles alcohol in hun bloed willen bedelven onder een massa vlees, en dus uiteraard weinig interesse tonen voor de gecompliceerde maar boeiende ontstaansgeschiedenis van de Pit(t)a.

Schrijfwijze[bewerken]

Een eerste, opvallende strijdvraag omtrent de sfinxachtige pit(t)a betreft uiteraard de schrijfwijze. Wetenschappers stellen vast dat op uithangborden en neonreclamen van pit(t)azaken wereldwijd, ongeveer de helft voor het woord pit(t)a de schrijfwijze met één t bezigt, en de andere helft eerder opteert voor de dubbele t. Aan de basis van dit vreemde letterkundige schisma ligt mogelijk een duizendjarig conflict tussen de zoons van een onbestemde farao uit de Egyptische oudheid, die de stamvaders zouden zijn geweest van de moderne shoarma. In de conventionele geschiedenisboeken vinden we niets terug over deze geheime oorlog, maar wie aandachtig is kan er in de meest obscure pit(t)azaken soms nog over horen fluisteren. Tot op heden is het dispuut tussen de elkaar bekampende erfgenamen van het vleesgerecht niet beslecht, en waarnemers uit het Midden Oosten wijzen er voorzichtig op dat dit wel eens de bron zou kunnen zijn van het aanhoudende geweld in de traditionele geboortestreek van de Pit(t)a. De Verenigde Naties leggen momenteel de laatste hand aan een vredesvoorstel, waarbij een officiële schrijfwijze met twee t's waarvan één tussen haakjes beide kampen definitief zou verzoenen. U gelieve, in het kader van de wereldvrede, deze schrijfwijze over te nemen.

Kolére, zo'n kort artikel is er nog niet eerder geweest! Misschien kan jij dit artikel nog wat uitbreiden!
Een centimeter of drie zou al een goed begin zijn...