OnBoeken:Taalcursus Rantisch

Uit Oncyclopedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Ongelofelijk! Zo'n hihi-larisch artikel, maar niemand kan het vinden... Voeg snel wat links toe op andere artikelen die verwijzen naar deze pagina, en laat de wereld lachen!
Rantisch
RomeinRivier.JPG
Antigua en Barbuda 3.png
Ran I 'speelvogel' van Rantiochië, de eerste Rantiër
vlag van de Rantische diaspora, ontwerp van voor 16 na 1900.
Basisgegevens
Talen Vulgair-Rantisch,Oprantisch,Oerrantisch, Hongaars-Rantisch en Zwevegems
Hoofdstad Rantcittà
Regeringsvorm tijdsverlies, lees liever een boek
Inwoners enkel onderdanen met een specialiteit in gemiddeld zijn
Staatshoofd Lievreukeuo
Overige
Volkslied "maZievereiro maHoudoutootnioc oö kliemàn maoetlullo"
Motto "Rantnioc, Rantnioco, maRantnioc, Rantniocuva Lievreukeuavu"
Traditioneel eten Kaalkoppië-Barbarenzisch rozijnenbrood met Syldavische worst en stütt'n mi müzzestrontjes.
Taalcursus Rantisch
Portaal  Portaalicoon Land
BalkanTranskaart.png
De Balkanlanden
Joegoslavië

Slovenië

Kroatië

Bosnië of Herzegovina

Servië

Montenegro en Kosovo

VJRntvmeGpoM


Bordurië
Hongarije

Transnistrië

Moldavië

Roemenië

Vulgarije

Alsanië

Griekenland


Syldavië


Welkom bij de taalcursus Rantisch! U staat op het punt om een niet-bestaande taal te leren die u nergens meer kunt gebruiken, maar die u misschien kunt aanwenden om iemand in de maling te nemen en in een niet-bestaande taal tegen die persoon te praten om uzelf onverstaanbaar te maken, daarentegen kunt u deze taal gebruiken om poëzie te schrijven die niemand begrijpt en daardoor nog onbegrijpelijker is dan de al bestaande poëzie. Wellicht klinkt het ook verstandig om te zwijgen in deze taal, zodat je dit in nog meer talen kan doen dan alle reeds bestaande. Onbekende talen staan namelijk hoog op het verlanglijstje van te ontdekken onderwerpen voor ontdekkingsreizigers.

Inleiding tot het Rantisch[bewerken]

Het Rantisch is een taal die zich ontwikkeld heeft in het midden van een onbepaalde regio in Europa, dit gebied is echter onbekend. De eerdere opmerking dat Rantisch een onbestaande taal is klopt niet helemaal als je heel haar geschiedenis bekijkt, deze taal werd namelijk 1200 jaar geleden gesproken door een onbekend nomaden-volk met een voor hen niet-onbekende taal, dat Europa binnendrongwandelde, en waarvan een deel zich afsplitste met als doel zich elke 52 jaar weer op te splitsen om dan uiteindelijk pas terug samen te smelten eens deze deelgroepen maar één lid meer overhouden. Deze splitsgroepen spreken een variant van het Rantisch met dezelfde woorden en zinsbouw, maar met een Amerikaans-Engelse uitspraak. Men denkt vaak dat de Hongaren uit het Oeral-gebergte kwamen, maar eigenlijk waren het Zuidwest-Rantiërs die zich afgescheiden hebben van hun groep en later weer samengesmolten zijn. Terug-samengesmolte (post-colloÏdale) groepen spreken een verzameltaal met een woordenschat uit andere taalfamilies, zoals Oeraltalen. De Rantiërs spraken een taal, die tegenwoordig ook wel 'ranting' wordt genoemd in het Engels en 'rancard' in het Frans.

Een inleiding op het land Rantië[bewerken]

Het land Rantië is een vaag land wat onder Turkse volkeren zoals de Oeigoeren ook wel bekend staat als Rantsieyor. Het land ontstond onder leiding van Arrad 'de verteller', zoon van Ran I 'speelvogel', die, om zijn droom te volgen, samen met zijn vader vanuit Rantiochië - een onbekend gebied ergens tussen onze oren, de Oeral, de Turkse steppen in het Verre Oosten en Skandinavië - een tocht ondernam om het gebied, dat later bekend stond als Rantië, te bevolken. Het land is in de huidige geschiedenisboeken nergens meer terug te vinden, ook al heeft het rond 800 bestaan. De reden is dat overheden het bestaan van Rantië nog tot op de dag van vandaag ontkennen. Er zijn nog kleine groepen Rantiërs wiens DNA niet is aangetast door vermengd met volkeren uit de landen waar ze nu in leven, namelijk Duitsland, Frankrijk en Spanje en de streek rond Tsjernobyl, maar desondanks is er nog steeds geen erkenning voor het bestaan van Rantië, aangezien dit splitgroepen zijn met een eigen variant van de taal, die overgeleverd zijn aan ongeschreven wetten, zoals verplicht nudisme in badkamers. Deze groepen leven daar allemaal zo afgelegen op arme gronden, dat geen enkele overheid hen heeft kunnen bereiken, vinden of ook nog maar de moeite daar voor heeft gedaan, ook niet de vormalige DDR. Ontdekkingsreizigers zijn nu naar hen op zoek. De ERA, European Ranting Association, is dan ook opgericht om op te komen voor een eigen thuisland reisbureau dat Rantië wil leren kennen aan Europa, maar de terreurgroep heeft nog geen succes gehad. De reactionaire tak van de ERA heeft desondanks plannen om zich aan te passen aan de parlementaire dictatuur democratie en een eigen politieke partij te worden, over de verschillende dialecten heen om het Oud-Rantisch weer te doen herleven als lingua franca voor alle Rantische splits- en post-coolloïdale volkeren, ondanks protest van Hongaarse mensen die zich aan de afsplits- en samensmeltregels hebben gehouden door een nieuwe taal te laten ontstaan en daar niet meer van wensen af te stappen.

De cultuur van Rantië kwam sterk overeen met de Etruskische cultuur en het was een samenleving vol met emancipatie, desondanks klonk hun taal volgens Cicero als een taal van Oelewappers.

Voor meer informatie over het land Rantië kunt u terecht op de website van de Rantiërs, www.rantia.com.

Les 1[bewerken]

Begroeting

In het Rantisch is de meest gebruikte begroeting:

Hiepadapoelàh

Dit is echter een erg lange begroeting, de meest gebruikte korte begroeting is:

Stoehhuof een meer formeel H'aloepou

Les 2[bewerken]

Het lidwoord

Het lidwoord maak je in het Rantisch door het woord: -o, achter een woord te zetten. Dit spreek je in alle gevallen uit met een doffe o, zoals in soms

Het woord voor man is: poemoes, daar maak je dan van: poemoeso.

Les 3[bewerken]

Het vraagwoord en het uitroepwoord

Het vraagwoord is een woord om aan te geven dat je een vraag stelt. Deze komt gewoonlijk achter een zin en geef je aan door het woord:

'pakkapoepa'. Hetzelfde voor het uitroepwoord: 'kgå'

Een voorbeeld:

hier = stoeboeloe

Poemoeso stoeboeloe pakkapoepa|

letterlijk: De/een man hier vraagwoord?

betekenis: is/kleeft de man hier?


Poemoeso stoeboeloe kgå|

De man is hier! of Hier kleeft een man!

Merk op: Zijn en kleven (in de zin van blijven plakken, rondhangen hebben dezelfde schrijfwijze in het Rantisch, ze blijven onuitgesproken en worden ook niet geschreven, je vervoegt dit werkwoord door het tijdsbepalend achtervoegsel (zie les Acht) als losstaand woord te gebruiken .

Deze speciale woorden maken het gebruik van vraagtekens en uitroeptekens obsoleet in het Rantisch en desgevallend dient men een streep (|) achter de zin te zetten. Beide woorden worden uitgesproken met een sterk nasale klemtoon op de laatste lettergreep vergezeld van een kreun van welbehagen en een bepalende zucht, zinsszucht(|) voor het type van gevoel dat je wil meegeven.


Extreme nadruk wordt in stripmilieus wel overdreven door er || of het vulgaire ||| te plaatsen. Soms wordt het spcifieke gevoel versterkend aangeduid door een emoticon na de zinszucht:

Poemoeso stoeboeloe pakkapoepa| :p

geeft hier een lolligheid weer.


Zoals gebruikelijk in het Spaanse Spaans, beginnen Spaanse Rantiërs deze zinnen met een ongelzen beginzinszucht en eindigen met een gelezen eindzinszucht:

|Poemoeso stoeboeloe kgå| voor een uitroep

\Poemoeso stoeboeloe pakkapoepa| voor een vraag

Les 4: De voorzetsels[bewerken]

De voorzetsels

Er zijn verschillende voorzetsels in het Rantisch, zie hieronder de Nederlandse variant en de Rantische:

met = kliemàn
zonder = oekoe
uit = siele
in = ekepeke
voor = oeloeloe
achter = oevoeve
op = itekesie

Les 5: De persoonlijke voornaamwoorden[bewerken]

Persoonlijke voornaamwoorden

ik - voewoe
jij - oemoe
hij - oekoe
zij - oezoe
wij - voewoepoe
jullie - toem
zij/ze - oekoepoe

Les 6: Een kleine tekst in het Rantisch[bewerken]

iekepoe = ja, zeker, jazeker

Voewoe kliemàn oemoe oekoepoe oel oeloeloe, oekoe toem. Oeloeloe pakkapoepa| Iekepoe, oeloeloe.

Letterlijk: Ik met jij ze ergens voor, zonder jullie. Voor? Ja(zeker), voor.

Betekenis:Ik en jij zijn ze ergens voor, zonder jullie. Voor? Zeker, voor.


Let op: oekoe kan zowel hij als zonder betekenen, ze zijn homograaf. De werkelijke betekenis komt uit de context, in dit geval is dit heel duidelijk voor Rantiërs, het komt van een vaak gebruikte uitdrukking om iemand te troosten.

Oekoe als betekenis zonder wordt als oekoe uitgesproken, zonder klemtoon, oekoe, dat hij of (aan) hem betekent,spreekt men uit met klemtonen op beide oes: OEkOE. Deze gelijkenis komt van de Rantische gedachte dat de man (hij) niet zonder kan:

"Poemoeso (OEkOE) iti initis oekoe."

En en met worden vertaald als kliemàn, iti heeft als betekenis niet en ergens is dus de vertaling van oel.

Het werkwoord initis geeft een aanwezige mogelijkheid, kunnen weer.

Les 7: Laatste les, zinsbouw[bewerken]

De zinsbouw in het Rantisch is vooral heel vrij. Zo kun je als zin maken:

Voewoe oepoe = ik was
Oepoe voewoe = ik was
Oekoe oepoe voewoe = hij wast mij
Oekoe voewoe oepoe = hij wast mij
Voewoe oepoe oekoe = ik was hem
Voewoe oekoe oepoe = ik was hem
Oepoe voewoe oekoe = ik was hem
Oepoe oekoe voewoe = hij wast mij

Aangezien zijn niet gekend is in de tegenwoordige tijd, betekend oepoe wassen en niet de verleden tijd van zijn, want dat is pooh (zie verder, les Acht)

Het persoonlijk voornaamwoord dat zich als eerste bevindt, bepaalt gewoonlijk de betekenis: komt voewoe eerst, dan voert voewoe de handeling uit.


Oekoe oepoe voewoe kan eventueel ook betekenen:

ik was zonder, maar dit wordt dan meestal gespecifieerd zoals in de zin

Oekoe oekoe aqwaboezuka oepoe (Hij wast zonder washandje)

Of oekoe oekoe o oepoe: "hij wast zich zonder het/dat/dit"


Iets moeilijker wordt het:


Poeroe oezoe oepoeoenoek voewoe kgå|

Door zij/haar gewassen ik! Ik wordt door haar gewassen!

Hier bepaalt Poeroe (door) hoe ik de tekst moet lezen. Merk de uitgang oenoek op, dit geeft een voltooid deelwoord weer, zie les acht.

Les Acht: men kan het niet laten[bewerken]

tijden en vervoegingen[bewerken]

zoals je al ziet kent het Rantisch geen vervoegingen, enkel tijden.

-oãlloã= een bevel

-oenoek= voltooid deelwoord

-oen= onvoltooid deelwoord

-pooh= verleden tijd

geen achtervoegsel= tegenwoordige tijd

-sinistoeroe= toekomende tijd

-misseeroe= verloren tijd: dit gebeurde 's nachts, komt nog na de gewone tijdsaanduiding.


Voorbeeld:

Tims boek lag te zonnebaden. "Kom hier!" Beval Tim aan Randolf en Randolf kwam het boek ophalen. Het zeetje waste zich snel. Ah, zeetjes, de zee van tijd. Ik geef het boek aan jou hier aan de zee.

Lievreukeuavu Timuva eileipooh sjonntoebboen. "Stoeboeloe bjiengoengoãlloã kgå| " Xeemoeloepooh Tim Randolf kliemàn Randolf bjiengoengpooh lievreukeuo itekesieloe. jaMózo oepoe drà. H, jamamóz, mózo tii an. Voewoe fikoe oemoe lievreukeuo, stoeboeloe mózo an.

andere woordvervormingen[bewerken]

-o= lidwoord

ma-, -ma- = meervoud, nooit met hoofdletter geschreven en steeds vooraan een woord, nog voor de eerste hoofdletter, maar na ja- in verkleinwoorden.

ja-= verkleinwoord, heeft voorrang op -ma- en staat steeds vooraan een woord, nog voor de eerste hoofletter.

-avu...-uva= genitivus, zie voorgaande voorbeeldzin voor het gebruik ervan. -avu staat voor hetgeen bezit is,verbonden, -uva staat voor degene of datgene dat bezit.

k-= telwoord

an= voor (zoals in voor lange tijd, omwille van, door), bij,aan, steeds achteraan het woord waarop het van betekenis is gezet.

poeroe= door, omwille van, dit wordt voor een woord geschreven.


Voorbeelden:

Het boek, de zee en het mes van Tim

Lievreukeuavu, mózavu kliemàn myoesnoevavu Timuva.


Tim van de zee

Timavu mózuva.


Haar snelle lezen was als een kattenwasje

Lievreukoe avu drà oezoeuva pooh jagatoepeu


merk op dat lezen lievreukoe is afgeleid van boek lievreukeu en dat -oepeu in kattenwasje van oepoe komt.

gatoepeu is een letterlijke vertaling van kattenwasje. (zo)als wordt niet vertaald -avu is na een werkwoord een alleenstaand woord, hetzelfde voor -o


Als jij (nu) niet wil komen, dan zal ik moeten gaan.

Oemoe iti awoewoe bjiengoeng, voewoe gjiengoengsinistoeroe tii.


Als jij straks niet zal willen komen, dan zal ik moeten gaan.

Oemoe iti awoewoe bjiengoengsinistoeroe drà, voewoe gjiengoengsinistoeroe tii.


Dan zal het gaan(= Het zal gaan op die tijd)

gjiengoengsinistoeroe itekesie tiio


Nu zal het gaan (=als het gaat, dan op de tijd tijd)

gjiengoengsinistoeroe itekesie tiio tii


tii betekent na tijd ook een tijdsaanduiding dan, toen, sinds nu. als en als...dan worden niet vertaald, straks en snel zijn hetzelfde woord.


het zal gaan

gjiengoengsinistoeroe


De derde school

koelingoe sgauyauo of k3 sgauyauo


lingoe= drie

Merk op dat derde en elk ander telwoord of getal geen lidwoord en dus ook geen daaraan geschreven avu kent.


Vier derden van zes.

Lini makoelingoe avu sujuuva


De zes scholen, de zes, dus.

Suju masgauyauo, suju, do.

Met extra klemtoon op de tweede suju.


Sinds ik daar weggestuurd ben kon ik lange tijd(en) 's nachts niet meer slapen door die drie varkens:

Voewoe ititekesiloeoenoek oö tii voewoe sloehopoepoohmisseeroe iti dràài matii an poeroe matsjuuo lingoe.

oö = daar

sloehopoohoepmisseeroe= 's nachts kon slapen


Dit was de taalcursus Rantisch. Voor een uitgebreider pakket van het Rantisch kun je wachten tot de tweede taalcursus met meer woordenschat in het Rantisch en meer teksten.