Acupunctuur

Uit Oncyclopedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Vooodooo.GIF

Do do that voodoo that you do so well!
~ Barack Obama tegen zijn huisarts.

Wasjeggie?
~ Johan Cruijff tegen Barack Obama.

Dat "voodoo" op "oe" rijmt.
~ Kapitein Overduidelijk tegen Johan Cruijff.

Ik verkies "acupunctuur" boven "voodoo", da's onguur.
~ Drs. P tegen alle vier

Acupunctuur is een millennia oude geneeswijze, die functioneert zonder fysiek contact tussen medicus en patiënt. De ideale afstand tussen beide lag oorspronkelijk rond de 8200 kilometer, zijnde de afstand tussen Porto-Novo (Benin) en Port-au-Prince (Haïti), maar in de XXste eeuw kwam de "zero distance" formule in zwang.

Ontstaan[bewerken]

De restanten van het allereerste acupunctuurpopje geven aan dat er heel wat prikwerk verricht werd vooraleer de pionier zeker was van zijn zaak.

De geneeswijze ontstond ongeveer 2500 jaar geleden, toen de medicijnman van het dorp in Benin dat later tot de hoofdstad zou uitgroeien, werd meegenomen om als slaaf in Haïti aan het werk gezet te worden[1]. De man was echter druk doende een nieuwe geneeswijze uit te proberen op een tóch al opgegeven patiënt, waarbij hij deze met spelden volstak, vooral op plaatsen waar volgens hem boze geesten tijdens hun toch door het zieke lichaam elkaar kruisten. Om zo niet zijn werk, dan toch op z'n minst de patiënt te kunnen afmaken, nam hij een houten popje mee, waarop hij wat haar van de zieke had gekleefd, en dat op die manier de patiënt moest voorstellen. Die boze geesten zou hij zo óók wel de baas kunnen, meende hij.

Succes in Benin[bewerken]

De medicijnman leefde nog net lang genoeg om van een dorpsgenoot uit de volgende scheepslading slaven te horen dat de patiënt genezen was. Wat hij nooit had kunnen vermoeden, was dat de genezing haar doel voorbij was geschoten: de patiënt was onsterfelijk geworden. Ter gedeeltelijke verklaring van een aantal onverklaarbare fenomenen dient hier nog vermeld dat de naam van de patiënt in kwestie tot ons is gekomen, ondanks de grote tijdspanne. Hij heette "Zacharias Omar Mohammed Bih", maar werd in de wandeling "Zombih" genoemd, naar de manier waarop de initialen en de familienaam op zijn identiteitskaart voorkwamen[2]. Bij volle maan, wanneer Bih het helderst is, laat hij wel eens zijn terracotta identiteitskaart zien aan al wie daar beleefd om vraagt. Bih slaagt er echter niet in om nog maar de minste vermelding als oudste mens ter wereld in het Guinness Book of Records te krijgen, omdat de waarnemers (niet onterecht) beweren dat de kandidaat in leven moet zijn, en daar in zijn geval te sterk aan twijfelen. De echtheid van zijn pasje wordt al helemáál in twijfel getrokken. Sommigen beschouwen de man als een mythe, maar moeten meteen toegeven dat ze hem nog nooit ontmoet hebben!

Succes in Haïti[bewerken]

Eén der meest gefotografeerde bezienswaardigheden op Haïti is wel het zogenaamde (maar officieel onbenaamde) "Voodoomonument" te Port-au-Prince.

De medicijnman leefde niet alleen nog net lang genoeg om de uitslag van zijn behandeling te vernemen, maar kon zijn geneeswijze ook nog doorgeven. Onder de indruk van de allesovertreffende genezing, die zij zonder aarzeling koppelden aan de methode van de naar Haïti getransporteerde medicijnman, namen gedurende eeuwen slaven uit Benin haarlokken van zieke dorpsgenoten mee naar Haïti. Vandaar uit werden de zieken genezen door speldenprikken in een popje dat, voorzien van de juiste haarlok, hen moest voorstellen. Genezen... en onsterfelijk! Pas in de XIXde eeuw begonnen er vanuit een onafhankelijk Haïti medicijnmannen naar Benin te reizen, om vandaar uit de speldenprikmethode toe te passen op Haïtianen. Het was immers ten overvloede gebleken dat de kuur het best functioneerde op een afstand van om en bij de 8200 kilometer, en dus onbruikbaar was wanneer de patiënt zich vlakbij de medicus bevond. Het was ook in diezelfde periode dat er op Haïti voor het eerst een blanke werd "genezen", al berustte deze genezing integraal op een vergissing. Een vergissing die voor het eerst een naam gaf aan de geneeswijze.

Voudou, voodoo, voedoe[bewerken]

In 1873 bevatte een voor Benin bestemde lading haarlokken een lok van een kerngezonde blanke. Geen enkel onderzoek heeft kunnen uitwijzen of die lok daar zuiver per vergissing was in terechtgekomen, of daar door een op wraak beluste zwarte knecht, een zekere Aristide Dieudonné Voudou, was aan toegevoegd. In ieder geval toonde het voorval aan wat de geneeswijze uithaalde wanneer de patiënt niet ziek was: de blanke, een Brit, verzeilde in een coma, waaruit hij enkel bij volle maan ontwaakte (en nog ontwaakt), om dan allerlei kattenkwaad uit te halen. Dit werd (en wordt) steeds voorafgegaan door een lispelend geprevelde formule, die voor het eerst in 1899 op papier genoteerd werd.

Formule[bewerken]

De dag van de publicatie in de nationale pers werd de tijdens verscheidene onderzoeken beschuldigde maar altijd vrijgesproken knecht dood aangetroffen met een krant in de hand, de haren volledig wit uitgeslagen. Het dagblad was opgeslagen op de pagina waar de formule stond:

Do do that voodoo
that you do so well.
For you do something to me
that nobody else could do!

Hoewel niemand een verklaring had voor dat vreemde woord "voodoo" in de formule, bleef het hangen als naam voor de geneeswijze, al werd meer en meer de nadruk gelegd op de negatieve toepassing.

Nieuwe naam[bewerken]

Eind XIXde-eeuwse reclame voor een acupuncturist op Haïti.

De miraculeuze lange-afstandsgeneeswijze begon een slechtere reputatie te krijgen, omdat ze meer en meer gebruikt werd om gezonde personen uit te schakelen. Er werd zelfs gemompeld (maar nooit bewezen) dat deze "patiënten", die steeds vaker "zombies" genoemd werden, naar de pionier der patiënten, gecommandeerd werden door wie hen in die comateuze toestand had gekregen. Dit is weinig waarschijnlijk, gezien de grote afstand tussen arts en patiënt. In ieder geval groeide de behoefte aan een nieuwe naam, die uitsluitend aan de positieve toepassing zou gekoppeld worden. In 1918 haalde een Haïtiaanse naaldenprikker, die een blauwe maandag op de banken van een Latijnse humanioraklas had doorgebracht, zijn enige souvenir uit die tijd, een Creools-Latijns woordenboek, erbij, vertaalde naald naar "acus", "prikken" naar "pungere", kauwde wat op verschillende samenstellingen, en kwam met het sjiek en vooral wetenschappelijk klinkende woord "acupunctuur" op de proppen.

Verfijning[bewerken]

De acupunctuurkuur die de Franse politicus Nicolas Sarkozy in 2008 van zijn minderwaardigheidscomplex genas.

Omdat zijn "Latijnse opleiding" en zijn vondst hem bij zijn collega's een immense autoriteit hadden bezorgd, vroegen dezen hem meteen ook om een manier uit te dokteren waarmee de lange behandelingsafstand kon omzeild worden. En ja, dat deed de man nog óók! Helaas voor de naar wetenschap dorstende mens blijft niet alleen de originele bezweringsformule, die de geneeswijze al twee en een half millennium vergezeld had, een uitsluitend door acupuncturisten gekend geheim, maar is ook nog altijd niet uitgelekt welke woorden de vernufteling erin veranderd heeft. Vermoedelijk bevat de formule sinds ongeveer 1920 een extra regel die de uitwerking na 4100 kilometer laat terugkeren. Waar de behandelaar zich oorspronkelijk in een rechte lijn[3] van 8200 kilometer van de behandelde moest bevinden, had hij er nu baat bij om zo dicht mogelijk bij de patiënt te staan. Dit creëerde meteen een nieuw probleem: de patiënt mocht de geheime formule niet horen! Het feit dat nog nooit een XXste- of XXIste-eeuwse patiënt de formule inderdaad gehoord heeft, wordt algemeen verklaard door de veronderstelling dat de naalden die in de patiënt zelf geprikt worden, en vooral in de oorschelpen, behandeld zijn met een licht verdovingsmiddel dat de zintuigen van de patiënt voor korte tijd uitschakelt, aldus de behandelende arts de gelegenheid gevend om de patiënt van een haarlok te ontdoen[4], en deze op een houten popje te bevestigen, waarop hij dan het échte prikwerk uitvoert.

Erkenning[bewerken]

De moderne wetenschap staat nog steeds huiverig tegenover deze praktijk met twee gezichten, en weigert vooralsnog er enig wetenschappelijk statuut aan te verlenen. De voornaamste voorwaarde voor wetenschappelijke erkenning is even eenvoudig als ondenkbaar: het prijsgeven van de bezweringsformule!

Zie niet[bewerken]

  • Accupunctuur, want dat heeft er niks mee te maken, hoewel het pleit voor de volledigheid van Oncyclopedia.
  • Uitvoerig, want dat heeft er nog veel minder mee te maken, hoewel het nogmaals de bewering hierboven staaft.
Potatohead aqua.png
Aan de schandpaal genageld!
Vastgenagelde versie:
25 september 2009
Dit artikel is een verschrikking! Daarom is het vastgenageld aan de schandpaal zodat iedereen er rotte groenten tegenaan kan gooien.


Kimberley Vlaeminck.jpg
Jongens en meisjes die aandacht zoeken

Ballenjongen · Boomknuffelaar · Bosjesjongen · Damschreeuwer · Dambrander · Discussiejongen · Mister Emmy · Grasmeisje · Kattenmeisje
Krantenjongen · Lavendeljongen · Maasmeisje · Mangelmannetje · Naaldenjongen · Pandaknuffelaartjes · Regelneven · Relnichtjes (Jut & Jul)
Richtingaanwijzers · Sjongejongen · Spekjongen · Sterrenmeisje · Peroxidejongetje · Zangaapjes · Zeilmeisje


Notenbalk[bewerken]

  1. De slavenhandel op de Caraïben is veel ouder dan de meeste mensen denken, alleen wisselde de nationaliteit van de handelaars regelmatig. Zolang deze handel bedreven werd door Arabieren of Chinezen, lag niemand er wakker van: dit waren heidenen, en wisten niet beter. Pas toen Spanjaarden en Portugezen er zich in de XVIIde eeuw mee gingen bezighouden, werd er in de toenmalige beschaafde wereld over gesmoesd, want een gristen dééd zoiets toch niet? Deze handel bloeide dankzij het genadeloze klimaat: alleen een handjevol geharde autochtonen kon er lang overleven, en de slaven gingen niet erg lang mee. Pas toen Spaanse kolonisten er een aantal voor de inboorlingen fatale virussen binnenbrachten, keerde het getij, want niet alleen waren Europeanen en Afrikanen tegen deze virussen bestand: de Afrikanen werden er zelfs weerbaarder door, en begonnen zich zelfs te reproduceren, tot zij uiteindelijk de etnische meerderheid vormden, die zij nu nog altijd zijn
  2. Hoewel de moderne Portonovianen vlijtig hun best doen, hebben zij nog een lange weg af te leggen vooraleer zij het administratief kunnen van hun verre voorouders evenaren. In het Stedelijk Museum zijn nog zestigpluspasjes, rantsoenbonnen, belastingaangifteformulieren en steekkaarten te zien die meer dan tweeduizend jaar geleden gebruikt werden, en alles in massief terracotta!
  3. Het incalculeren van de kromming van de aarde in de formule bewijst dat men millennia geleden in Benin niet alleen administratief, maar ook aardrijkskundig ver vooruit was.
  4. Bij kale patiënten wordt deze "lok" vervangen door lichaamshaar dat elders dan op het hoofd voorkomt. Het verschil in doeltreffendheid zou onmeetbaar zijn.