Zwarte Dood

Uit Oncyclopedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De Zwarte Dood is de gebruikelijke benaming voor de middeleeuwsche pestepidemieen. De epidemieen voor en na die tijd heten dus anders.

de Pest[bewerken]

Beschrijving van het ziektebeeld[bewerken]

De pest wordt veroorzaakt door dommigheid. Confrontatie met pure dommigheid leidt bij de patient die hier gevoelig voor is tot schuimmonden, duizeligheid, vermindering van zicht en onverklaarbare woede-uitbarstingen. In een later stadium, meestal de volgende dag, kan de ziekte twee kanten op. De patient berust in zijn confrontatie met dommigheid en zal snel weer opknappen. De patient kan ook niet berusten in de confrontatie met dommigheid en de verschijnselen zullen dubbel zo hard terugkomen. Van pure woede over zoveel ledigheid kan de patient radeloos met zijn hoofd tegen iets hards bonken waardoor grote builen het hoofd ontsieren. Vandaar de andere naam: builenpest. In het laatste stadium wordt het de patient zwart voor de ogen waarna hij in een rusteloze coma glijdt en vandaaruit overlijdt.

Beschrijving van de veroorzaker[bewerken]

Pure dommigheid (PD) is een ernstige ziekteverwekker die overal op de loer ligt en niet uitgeroeid kan worden. Het ligt echter aan de individuele persoon in welke mate hij bevattelijk is voor de ziekteverwekker.

Het beste verweer tegen de ziekte is, de confrontatie met PD uit de weg te gaan. Dat kan door afzondering (klooster, nooit meer de deur uit) en door alle mogelijke vectoren van PD uit te schakelen zoals TV, radio, kranten, andere mensen, landelijke politiek, plaatselijke politiek. Daar deze wijze van ziekteverweer ernstige sociale problemen met zich mee kan brengen, is het beter het individu voor te bereiden op confrontatie met PD. Hij/zij zal daardoor weerbaarder worden.

Besmetting door PD is alleen mogelijk als het individu beschikt over een gezonde portie zelfrespect en een over mate van intelligentie beschikt die duidelijk boven dat van de PD uitstijgt.

Epidemie vanaf 1355 - 1650 (plusminus)[bewerken]

De eerste grote epidemie startte rond het jaar 1355 en had als oorzaker de Renaissance. Het zelfbewustzijn van de mensen steeg, alsmede die van het intellectueel niveau. Dat de Zwarte Dood dan toch nog zoveel slachtoffers kon maken had te maken met de ongelijke ontwikkeling van de bevolking. Een belangrijk deel van de mensen leerde schrijven en lezen. Daar waren ook veel leden van de lagere sociale klasse bij, wijtbaar aan het gratis onderwijs aan allen. Mensen die niet geschoold werden kwamen vaak uit de allerarmste arbeidersklasse (sjouwers, boenders, prostituees, bonkers, libbers, dabbers en meer ongeschoolden. Let op: ook de gehele agrarische sector!) en juist deze groep bleek over de juiste resistentie te beschikken. Daarnaast echter was zij ook de grootste en gevaarlijkste vector! Mensen, bevattelijk voor besmetting met PD, kregen de ziekte vaak na contact met iemand uit de sociale klasse van PD-dragers.

Uit bovenstaande moge duidelijk zijn dat de ziekte zich het eerst openbaarde in de grote succesvolle (universiteits-)steden. In razernij sloegen de gestudeerde mensen zich de builen op het hoofd tot het hen zwart voor de ogen werd, puur vanwege alle dommigheid om zich heen. De oorzaak was echter niet bekend in deze tijd. Naarstig werd gezocht naar verwekker van de ziekte. De middeleeuwse arts en virusontdekker Linneaus zat er vlakbij toen hij opperde dat het aangezicht van alle lelijks om de mensen heen de veroorzaker was. Dit had grote sociale gevolgen.

Bestrijders van de pest kregen een masker op waardoor ze niet met lelijkheid konden worden geconfronteerd.

Alle mensen die er anders uitzagen dan het ideaal werden geweerd uit sociale functies en kregen massale straatverboden. Middeleeuwse steden werden opzettelijk in brand gestoken (vaak nog met de lelijke mensen erin!) en herbouwd in de meest schitterende bouwstijlen om zo de mens vrij te waren van lelijke zaken. De ridderlijkheid (hoflijkheid, beleefdheid) werd verplicht om mensen vrij te waren van 'lelijke' gewoontes. Dit leek enige tijd te helpen. Een onverwacht gunstig effect was, dat scholen groter en mooier werden en meer mensen konden opleiden. Verschillen tussen mensen werden kleiner waardoor besmetting door PD terugliep. Maar het ware medicijn was nog niet gevonden.

Naar schatting heeft de eerste grote epidemie ongeveer een derde van de toenmalige wereldbevolking het leven gekost.

Tweede grote epidemie 1700 - 1950[bewerken]

De tweede epidemie was ernstiger dan de eerste en woedt tot op de dag van vandaag voort, hoewel het einde van deze epidemie vastgesteld werd rond de jaren vijftig van de twintigste eeuw. De ernst van de epidemie werd voornamelijk veroorzaakt door het feit dat binnen dezelfde sociale groep (ongeveer gelijk aan intelligentie) slechts een klein deel onbewust het medicijn kende: relativering en wederzijds begrip!

Een gevaarlijke omstandigheid die de tweede epidemie zo succesvol kon laten zijn was de algemeen heersende idee, dat de Westerse mens door zijn afkomst gewoon boven alles en iedereen stond. De bacil PD was daarnaast gemuteerd en kwam ook voor als WIEN (="Weet Ik Eenvoudig Niet) Met name de landen die kolonien stichtten werden geconfronteerd met de gevolgen van mensen, die de confrontatie met WIEN niet konden 'handlen'. De gevolgen waren vreselijk. Dragers van WIEN werden ter dood veroordeeld, massaal gedood of onderworpen tot gedwongen arbeid (slavernij) Had het medicijn toen bestaan, was veel ellende voorkomen geweest gekund gedaan geworden (sorry hoor, ik kom hier ook niet helemaal uit)

een van de symptonen van de 'zwarte dood'.

Het duurde tot in de twintigste eeuw toen epidemioloog Albert Einstein de Relativeringstheorie uitvond. Het vermogen om de schouders op te halen en bepaalde zaken en gebeurtenissen te nemen zoals ze zijn. Het vermogen om zich aan te passen aan anderen en het vermogen tot acceptatie van verschillen. Hier hebben echter wel veel mensen het leven voor moeten laten. Men schat dat wereldwijd miljoenen mensen het slachtoffer zijn geworden van de Tweede Pest-epidemie.

Toestand vandaag[bewerken]

Meer dan ooit tevoren heerst de vorm PD in de huidige maatschappij. Doordat mensen echter veel weerbaarder zijn dan vroeger worden de grote aantallen slachtoffers bij lange niet gehaald. Een scala aan mogelijkheden om de confrontatie met PD te ontlopen heeft de mens min of meer immuun gemaakt voor besmetting. Maar het gevaar is er wel en ligt constant op de loer.

Dragers van PD[bewerken]

Indien de huidige mens niet beschikt over de vaardigheden die nodig zijn om zich te weren van de zwarte dood zal hij/zij onherroepelijk het slachtoffer worden. Immers; velen gingen hem/haar voor!

Het is zaak dat de dragers van het virus PD tijdig worden herkend. Men kan dan een keuze maken: confrontatie maar accepteren dat men te maken heeft met PD, of het uit de weg gaan van besmetting! Als hulp volgt hier een korte maar zeker niet volledige lijst van vectoren:

  • alle zelfgemaakte praatprogramma's van RTL-4
  • alle kunstmatig aangemaakte BN-ers
  • dronken bestuurders
  • GTST en alle derivaten hiervan
  • linkse en rechts-populistische propaganda
  • veel bestuurders op lokaal of landelijk niveau