Wetboek van strafrecht

Uit Oncyclopedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Een boek, dat waarschijnlijk niet het Wetboek van strafrecht is, maar wel een vergelijkbare dikte heeft.

Wij WILLEM III, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg, enz., enz., enz. Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is een nieuw Wetboek van Strafrecht vast te stellen; Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze, vast te stellen de navolgende bepalingen, welke zullen uitmaken het Wetboek van Strafrecht.

Willem III spreekt over zichzelf in het meervoud, er zijn dan ook theorieën dat hij een meervoudige persoonlijkheidsstoornis had en dacht dat hij meer personen was. Verder praat hij zo moeilijk mogelijk zodat er amper nog iemand begrijpt wat hij wil zeggen. In simpele woorden zegt hij dit:

Ik Willem III vind een nieuw Wetboek van Strafrecht noodzakelijk, dus hier hebben jullie wat leuke wetten die door de dictatoriale Staten-Generaal en Raad van State met mij bedacht zijn.

Voorbeelden van gaten in de wet[bewerken]

Artikel 1
1
Geen feit is strafbaar dan uit kracht van een daaraan voorafgegane wettelijke strafbepaling.

Dit betekent dat je een mening die strafbaar is wel kan uitvoeren.

Artikel 3
De Nederlandse strafwet is toepasselijk op ieder die zich buiten Nederland aan boord van een Nederlands vaartuig of luchtvaartuig aan enig strafbaar feit schuldig maakt.

Dit houdt in dat als je niet in een Nederlands vaartuig buiten Nederland schuldig maakt aan een der strafbare feiten, niet vervolgd kan worden!

Artikel 7
De Nederlandse strafwet is toepasselijk op de schipper en de opvarenden van een Nederlands vaartuig die zich buiten Nederland, ook buiten boord, schuldig maken aan een der strafbare feiten omschreven in Titel XXIX van het Tweede Boek en Titel IX van het Derde Boek.

Dit houdt in dat als je niet in een Nederlands vaartuig buiten Nederland schuldig maakt aan een der strafbare feiten, niet vervolgd kan worden!

Artikel 37
1
De rechter kan gelasten dat degene aan wie een strafbaar feit wegens de gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van zijn geestvermogens niet kan worden toegerekend, in een psychiatrisch ziekenhuis zal worden geplaatst voor een termijn van een jaar, doch alleen indien hij gevaarlijk is voor zichzelf, voor anderen, of voor de algemene veiligheid van personen of goederen.

Je hoeft alleen maar te beweren dat je kleptomaan bent, en je hoeft geen celstraf uit te zitten!

Waarom is het wetboek van strafrecht zo onleesbaar?[bewerken]

Hoe onleesbaarder men het maakt, hoe makkelijker iemand te veroordelen is. Dan kun je namelijk net als bij de Bijbel erin lezen wat je wilt lezen, en is het veel makkelijker om verdachten te bestraffen. Andersom is het mogelijk om via artikelen te zoeken naar een artikel dat aantoont dat je niet schuldig bent. Dit is het werk van advocaten, ook wel strafpleiters genoemd, omdat die denken dat ze zelf de straf kunnen bepalen. Hiermee worden dus wel artikelen in het Wetboek van Strafrecht bedoeld, met artikelen op Oncyclopedia kom je niet heel ver bij een rechtszaak.

Wie pleit voor een straf?[bewerken]

De strafpleiter pleit voor een straf. Soms zijn dat zware straffen zoals orale seks of een boek van Gerard Reve moeten lezen, maar het komt toch gelukkig vaker voor dat hij ervoor kiest om je gewoon een celstraf te geven.

Wat steek je op van een celstraf?[bewerken]

In een koude cel? Een fikse kou.

Waarom wilde Willem III een wetboek van strafrecht schrijven?[bewerken]

Zo voelde hij zich een baas.

Wat is het werk van rechters eigenlijk?[bewerken]

De meeste rechters moeten het wetboek van strafrecht goed kennen. Dan kunnen ze daar een straf uithalen om een verdachte op te leggen. De meeste rechters zijn eraan gebonden om recht te spreken. Dat vinden ze jammer want liever zouden ze het grootste onrecht aan verdachten geven.

Rechtszaak tegen eetcafé[bewerken]

Eetcafé de zaak.

Er heeft een rechtszaak plaatsgevonden tegen eetcafé de zaak. Er zou schending van auteursrecht zijn omdat 'de zaak' afgeleid zou zijn van het woord 'rechtszaak'. Aangezien het auteursrecht bij Willem III ligt voor het woord rechtszaak werd hierover een rechtszaak aangespannen. Uiteindelijk is het oordeel geveld dat eetcafé de zaak hun naam ook zou kunnen hebben ontleend aan 'De zaak rechtbreien', omdat ze allerlei omwegen probeerden te vinden om aan te tonen dat ze hun naam niet ontleend hadden aan het woord 'rechtszaak'. De rechter was hierover van oordeel dat het goed kan dat iemand zijn zaak 'de zaak' noemt omdat die persoon daarmee verwijst naar 'de zaak rechtbreien'. Zo kunnen mensen ook bijvoorbeeld zwarte handel rechtbreien en is het goed mogelijk dat iemand zijn zaak zo noemt.

Energie van een rechtszaak

Energie van een rechtszaak[bewerken]

Sommige bedrijven besluiten om energie bij een rechtszaak af te tappen van de rechtbank. Die verkopen ze dan. Dat noem je ook wel energie van de zaak.

Zie ook[bewerken]