Verliefdheid

Uit Oncyclopedia
(Doorverwezen vanaf Verliefd)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
    
Esculaap4.png
Esculaap4.png
Luister niet naar je huisarts: die kwakzalver vertelt gore aardse leugens omdat hij gewoon niet weet wat er met je aan de hand is!
Denk je te hebben wat er op deze pagina staat, twijfel dan niet en koop meteen medicatie op het internet, op de OnMarkt, of bij de afhaalchinees!

Verliefdheid, in de volksmond ook wel liefde, is een ziekte, en één van de wijdst verbreide epidemieën ter wereld. De ziekte heerst namelijk over de gehele aardbol en treft voornamelijk pubers en jongvolwassenen in de bloei van hun leven. Hoe gevaarlijk de aandoening precies is, is niet bekend, maar het is wel zeker dat alle mensen die eraan lijden, uiteindelijk ooit overlijden. Bovendien zijn er volgens velen wel degelijk complicaties, waarvan getuige onderstaande volkswijsheid:

Liefde maakt blind.
~ Spreuk.

De reden dat deze ziekte lang niet onderzocht is, is dat romantische dichters, zoals Goethe en Drs. P, gesteund door de Rooms-Katholieke Kerk, de ziekte lang juist hebben vereerd als een bewonderenswaardig gevoel, dat blijk gaf van mensheid. Pas in recenter tijden heeft de wetenschap onderzoek mogen doen naar deze kwaal, en op dat signaal besprongen de ijverige vorsers verliefde paartjes om er onderzoek op te plegen. Zo is het gekomen dat de meest hooggeleerde professor aller tijden een flink aantal werkuren heeft geboekt om een even flink boekwerk te schrijven over deze om zich heen grijpende ziekte[1].

In de boeken over verliefdheid staan allerlei enge plaatjes, zoals deze. Het monster onder het bed is er niets bij.

Misverstand[bewerken]

Allereerst zal er duidelijk gemaakt worden waarom verliefdheid nu wel degelijk een ziekte is en niet dat godsgeschenk dat de Kerk en menig poëet het noemt, aangezien dat geloof nog steeds in grote delen van de bevolking leeft en het geloof zelf heeft overleefd. Het past nu eenmaal in het Westerse ideaal van trouwe monogamie. Voor zulke Westerse idealen is de wetenschap gelukkig doof en dus heeft het de romantiek rond verliefdheid voorgoed ontkracht. Dat het volk ergens in zijn onderbuik ook wel weet dat het hier om een ziekte gaat, blijkt uit het feit dat er allerlei volkse spreuken bestaan over liefde, die kloppen met de wetenschappelijke bevindingen over bijvoorbeeld oorzaak en symptomen. Daarnaast is in het volksgebruik al sinds mensenheugenis[2] een uitgebreid protocol ter bestrijding van de ziekte ingebakken. Daarover meer onder Bestrijding.

Het simpelste argument tegen de stelling dat verliefdheid een natuurlijk, bij de voortplanting horend verschijnsel zou zijn, is dat verliefdheid ook koppels sluit die daarmee uitgesloten zijn van ouderschap. Het gaat hierbij om homofilie, vooral buiten onze taalgrenzen een controversieel onderwerp, waardoor elk woord dat eraan besteed wordt, goed- of boosaardig, kwaad bloed zet bij alle toehoorders. Omdat homo's en lesbiennes niet met elkaar op natuurlijke wijze kinderen kunnen verwekken, heeft de Kerk lang beweerd dat hun liefde minderwaardig zou zijn[3]. De verliefdheidssymptomen zijn nochtans hetzelfde, en deze mensen uitsluiten van de eerder genoemde behandeling van de verliefdheidsziekte, en dan met name het rigoureuze trouwen, is onhoudbaar geworden.

Oorzaak[bewerken]

De papillio amoris in volwassen vorm.

Verliefdheid is een virale ziekte, maar het virus kan niet van mens op mens worden overgedragen. Zo kan het gebeuren dat iemand eenzijdig verliefd is. Het virus wordt overgedragen door een speciale vlindersoort, de papillio amoris[4], oftwel de liefdesvlinder. De rups zoekt van nature naar een warme, vochtige plek om in te nestelen, en de openstaande mond van een jonge schone slaper ziet het daarom als een perfect rupsenhotel. Eenmaal ingeslikt gaat de liefdesvlinder door de maag en nestelt zich in de darmen. Daar vormt de rups haar cocon.

Op het moment dat de vlinder uit deze cocon komt, treden de eerste symptomen van verliefdheid op. De verliefdheid richt zich dan zonder aanzien des persoons op de eerste persoon die gezien of gehoord wordt. Dit verklaart ook de zogenaamde liefde op het eerste gezicht. Als de vlinder voor haar dood nog gezelschap krijgt van een soortgenoot, kan er in de darmen een zelfvoorzienende vlinderpopulatie ontstaan. Het virus dat de vlinder aan de mens doorgeeft, ontregelt de menselijke hormonale huishouding, waardoor het functioneren van de mens totaal ontspoort, en waardoor er emoties ontstaan als verlegenheid en schaamte.

Bestrijding[bewerken]

Zoals eerder gemeld, bestaat er al sinds jaar en dag een groot aantal manieren om de ziekte te lijf te gaan. Althans, als de verliefdheid wederzijds is. Want al even lang bestaat er een hiaat in de behandeling voor eenzijdig verliefden. Dat heeft er mee te maken, dat deze verliefdheid minder snel aan de oppervlakte komt. Deze mensen worden dus aan hun lot overgelaten door hun omgeving, bewust of onbewust[5].

Omdat het bij de bestrijding van de wederzijdse verliefdheid gaat om volksgebruiken, hebben de verschillende methodes wisselend succes. Het is dan ook onmogelijk om van tevoren met zekerheid te zeggen hoe lang de behandeling gaat duren. De omgeving van de zieken maken van deze nood een deugd door onderling weddenschappen af te sluiten over de tijd die de verliefdheid gaat duren. Inzet hierbij is meestal geen geld, maar wel aanzien, want het volk heeft experts nodig die weet lijken te hebben van deze beangstigende ziekte. Deze lekenkenners krijgen zelfs bijnamen toegedicht als “Doctor Love”, en dat alles omdat ze juiste voorspellingen doen over verliefdheden.

Ik geef het twee weken.
~ Volkse voorspelling.

Dat is dan ook de geijkte methode: aankijken of de verliefdheid vanzelf over gaat, doordat de vlinders geen gezelschap krijgen in de buik en daar uitsterven. Als dat niet lukt, volgen er rigoureuzere maatregelen. Ten eerste worden de zieken gebrandmerkt als verliefden, door hen te dwingen “verkering te hebben”. Hierbij hebben de verliefden zich aan allerlei regels te houden die horen bij de koppeltjesetiquette, zoals handen vasthouden, elkaar kussen en andere onhebbelijkheden, om aan de gezonde buitenwereld maar te laten zien dat men deze twee mensen moet mijden, om zelf niet ziek te worden[6]. Bovendien hoopt men, dat dit sociale isolement de verliefden ontnuchtert, zodat ze de vlinders en de verliefdheid kwijt raken.

Als na een aantal maanden het koppel nog steeds verliefd en bij elkaar is, wordt het tijd voor de tweede maatregel, “samenwonen” geheten. Dit houdt in dat een verliefd stel in quarantaine wordt geplaatst in een gezamenlijk huis, dat ze overigens zelf moeten betalen. Zo zijn ze weg uit hun oude omgeving, waarin ze beide hun liefdesrupsen hadden ingeslikt. De hoop is dan, dat de nieuwe omgeving zo schoon is, dat daar geen nieuwe rupsen opduiken. Op deze manier zal de vlindercolonne in hun colon uiteindelijk verdwijnen, doordat er geen nieuwe vlinders aan de DNA-poel bijdragen en ze aan incest ten onder gaan.

Een samenwonend en wellicht getrouwd stel dat na de verliefdheid nu klaar is voor de scheiding.

Het kan echter gebeuren dat de vlinders in de buik zo talrijk zijn, dat ze niet vanzelf zullen uitsterven. De omgeving moet in dat geval aansturen op de derde stap, de zogenoemde “verloving”, waarbij de twee verliefden een verlovingsring omdoen. Het doel hiervan is tweeledig. Ten eerste is de ring een nog duidelijker brandmerk voor de buitenwereld, dat dit twee zeer zieke individuen zijn waarmee elk contact vermeden moet worden. Ten tweede verandert de ring de doorbloeding, zodat de hormoonhuishouding weer tot rust komt. Het is dan wel symptoombestrijding, maar alles wordt gedaan om de mens weer te laten functioneren, zeker aangezien de twee volgende stappen behoorlijk drastisch zijn en de levens van de verliefden voorgoed zullen veranderen.

De vierde en een-na-laatste stap is het “vrijgezellenfeest”, een absolute wanhoopsdaad voor de laatste ingreep. Als het stel op het punt staat te “trouwen” – hierover later meer – organiseren hun vrienden een gezellige avond met een overdosis aan alcohol en wellust. De hoop is de verliefden te elfder ure hun verstand terug bij te brengen en wellicht niet de verliefdheid, maar toch op zijn minst de verlammende relatie te breken, opdat er niet beroep hoeft worden gedaan op de laatste strohalm. Deze vrijgezellenfeesten viert men het liefst in steden met veel plat vertier, zoals Amsterdam, Mokum en 020.

Het “trouwen”, ook wel de “bruiloft” of het huwelijk, is een ritueel waarbij vanouds een priester gebeden uitspreekt ter verdrijving van de verliefdheid die het stel ook moet herhalen. Bovendien worden opnieuw ringen omgedaan. Sterkere ditmaal, voor een betere hormoonremming. Als deze laatste poging is geslaagd, kan een paar zich genezen laten verklaren middels een zogenoemde “echtscheiding”.

Voetnoten[bewerken]

Zie ook[bewerken]


Vopl.jpg
Geestelijke aandoeningen

Autisme · Domheid · Gilles de la Tourette · Paranoïa · Retardatie · Verliefdheid · Twijfel

Als u zelf geen geestelijke aandoening heeft kunt u gerust al deze pagina's lezen.
Zo wel, laat die stralen uit de TV u niet beïnvloeden en bezoek de lokale psychiatrische inrichting.