Uitdam

Uit Oncyclopedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Uitdam
Schild van Uitdam
Motto: "Uit goed voor U!"
Volkslied: Waar is hier de noodUITgang?"
Officiële taal: Nederuits
Aantal Inwoners: 13 (gisteren nog)
Gemeentehuis / kerk / buurtcentrum / vakbondskantoor: Café de Scheepskameel
Bestuursvorm: Geen
Burgemeester / dominee / kastelijn / vakbondsleider: Udo Ivan Theodoor de Boer

Uitdam uit en in Rotterdam uit.
~ Jules Deelder over Uitdam

Uitdam ligt in Nederland
~ Kapitein Overduidelijk over Uitdam


UITdam is een Nederlandse metropool/Nederlands dorpje in de provincie Noord-Holland. Van alle informatie over Uitdam zijn er twee versies: Er is de versie die in de Uitdamse kroeg "De Scheepskameel" verteld wordt. Deze Uitdammer versie is natuurlijk de enige echte waarheid, wie weet beter wat in Uitdam gebeurt als de Uitdammers zelf? En wie wat anders beweert is een gore leugenaar en kan een klap op zijn kanis krijgen. hik! Daarnaast is er de officiële Nederlandse versie zoals die op Nederlandse scholen en Universiteit onderwezen wordt. Deze versie is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, historische bronnen en officiële documenten. Er is geen twijfel over mogelijk dat dit de waarheid is en de andere versie het geraaskal van een groepje alcoholistische minderbegaafden. Vanwege het neutrale gezichstpuntbeleid van de Oncyclopedia. Zullen we beide versies weergeven.

Uitdammer Samenvatting[bewerken]

Uitdam is een grootse metropool en de grootste stad van Nederland. Uitdam is vooral bekend omdat het ooit over de hele wereld heerste. Die tijd zal terugkeren!

Nederlandse Samenvatting[bewerken]

Uitdam is een klein dorpje in Noord-Holland en is vooral bekend door de Uitdammer Uitjes en de Uitdammer Uitbordjes. Sinds de jaren negentig van de twintigste eeuw is het stadje regelmatig in het nieuws geweest door de uittocht van de bewoners. Om nieuwe bewoners te lokken, hebben de Uitdammers kosten noch moeite gespaard om de mensen op Uitdam attent te maken. Op snelwegen en in werkelijk ALLE openbare gebouwen van Nederland en Vlaanderen plaatsten zij UITbordjes en inderdaad kwam er een massa mensen op af. Maar omdat het dorp zo klein was geworden, reed iedereen er voorbij en vervolgden zij daarna in verwarring weer hun weg.

Architectuur volgens de Uitdammers[bewerken]

De Uitdammer toren geniet internationale bekendheid en is in de loop der jaren veel gekopieerd door o.a Frankrijk (Eiffeltoren) en Amerika (Empire State Building). De Uitdammer gevels waren een inspiratie voor de Amsterdamse grachtengordels, Venetië (dat ook wel het Uitdam van Italië genoemd wordt) en Sint-Petersburg.

Architectuur volgens het Nederlands Architectuur Instituut[bewerken]

De Uitdammer huizen zijn een typische Noord-Hollandse arbeidershuisjes die goedkoop gemaakt zijn van laagwaardige materialen.

Geografie volgens de Uitdammers[bewerken]

Uitdam2.png

Uitdam is een grootse metropool, van waaruit ooit een groot rijk bestuurd werd. Amsterdam is een vrij bekende voorstad van Uitdam. Behalve de stad zelf behoort ook een groot buitengebied tot de gemeente. Het buitengebied bestaat uit veel gras, koeien, schapen, kippen, eenden, water, boeren, rivieren, trekkers en natuurlijk boeren. Het centrum van Uitdam is zonder twijfel Café de Scheepskameel. Een grote ontmoetingsplaats voor handelaars en toeristen uit de gehele wereld. Omdat het gebied in Uitdam zo uniek is in de wereld hebben de inwoners een speciale rondleiding georganiseerd die u langs alle plekjes en uithoeken van het land brengen. Eigenlijk zijn alle mensen Uitdammers, dus het bevolkingsaantal is 6 miljard.

Geografie volgens de Bosatlas[bewerken]

Uitdam ligt in Noord-Holland en is het kleinste stadje van Nederland. Het is omringd door onvruchtbare weilanden die, vanwege de hoge waterstand, een groot deel van het jaar onwerkbaar zijn. Er zijn plannen om het gebied terug aan de natuur te geven. Het inwonertal lag gisteren op 13 mensen, maar het is te verwachten dat dit in de toekomst verder afneemt.

Economie volgens de Uitdammers[bewerken]

De Uitdamse economie is zeer divers krachtig, belangrijke onderdelen zijn het toerisme, de veeteelt, de handel in koloniale waren.


Economie volgens Kamer van Koophandel Noorholland[bewerken]

een Uitdammer UITbordje

Uitdam kende twee belangrijke industrietakken: De productie van UIT-bordjes industrie (welbekend uit de bioscoop), en de Uitdammer Uitjesindustrie. Daarnaast was er nog een belangrijke landbouw sector die voornamelijk uitjes kweekte die in de lokale fabriek tot Uitdammer Uitjes verwerkt werden. Op dit moment is de enige resterende economische activiteit de Horeca, om precies te zijn café "De Scheepskameel".

Geschiedenis[bewerken]

Prehistori volgens de Uitdammers[bewerken]

In den beginne was Uitdam woest en ledig en wachtende op het uitverkoren volk.

Prehistorie volgens Historici[bewerken]

Op het grondgebied van Uitdam zijn elke grafheuvels gevonden van het Klokbekervolk, het Tuitbekervolk en het Tetrapakvolk. Waarschijnlijk, hebben deze stammen het gebied verlaten toen het stijgende water het oorspronkelijk vruchtbare land in een onbegaanbaar moeras veranderde.

Stichting volgens Uitdammers[bewerken]

Uitdammers stammen af van de dertiende joodse stam, die na de UITtocht uit Egypte de weg is kwijt geraakt. Volgens de Uitdamse bijbelvertaling zocht de Uitdamse stam een geschikte plek om hun tentenkamp op te bouwen. Na een barre tocht van 40 jaar door de Moerasgebieden van Holland hadden ze een perfect gebied gevonden om zichzelf te vestigen. Volgens Genesis 6: 25:

De Schtammoudtsten wischten dat ze hier een uitzonderlijken vruchtbaren en schpecialen plaatse gevonden hadden. Maar niemande had kunnende verwachten ende bevroeden dat deze geheiligde plaatse zou uitgroeien tot een van de grootschte landen in onzer werelddeel.

De Uitdamse stam maakte gebruik van uitzonderlijk moderne graaftechnieken om de fundamenten te leggen voor een groot en groots centrum, geschikt om vandaar uit de wereld te besturen. Een van de stamleden vertelde zijn verhaal aan de reporter van De Bijbel:

Toen ik op eenen keere mijn schlaap gingen vatten, hadde ick opeens een seer eigenaardigen droome. Ik droomde van eenen khameel die vaerde op het Grote Uitdammer Meere.

Daarom noemde de stamleden het café wat ze gingen bouwen "De Scheepskameel".

De stichting volgens historici[bewerken]

Rond 1200 bestond het gebied rond Uitdam uitsluitend uit moeras. Op een klein droog stukje zandgrond stond een herberg. Deze in 1231 werd voor het eerste vermeld in een brief van een handelsreiziger aan zijn moeder:

En na een verschrickelijke reize door stinkende moerassen kwamen wij danne eindelijcke bij ene herberge ende Kroeghe met denen namen "Den Khamele die als ene Schip door den Woestijn vaert" aen dene Oeverh des Suidersea in handen zijnde van ene half-Egyptischen landsman met den name Achmed den Boerhe. Hij serveart raren draaijvlees op enen spiese. Hetgene is goede te eten, maar ikke mis toch uwen heerlijcken stamptepot.

De herberg werd vooral gebruik door reizigers die op weg waren van Amsterdam naar Elburg die de Tolwegen wilden vermijden en door moerasvissers, ruig volk dat veel dronk.

In 1445 wilde Amsterdam graag zijn niet-productieve bevolking en de moerassen in de omgeving kwijt raken. De moerassen waren een bron van ziektes en een schuilplaats voor ongespuis. De notulen van de gemeenteraad vermelden

Ën desen gebiet rond den Herberghe "Dene Khameele als eene Schip" is het erghste moerasch in dezene kontreien en dient als eerschten ten worden aangepaeckt. Eergegnoemde Herberghe kunnen en zullen wij vorderen alsch basisch voor het besturhe.

Amsterdam houdt een grootscheepse razzia en alle dieven, bedelaars, dronkaards en gekken worden naar het stinkende moeras gestuurd om het droog te leggen. en te ontginnen. Onder hen bevond zich een geflipte zondagschoolleraar die de bijbel herschreef. De Amsterdamse autoriteiten bekeken dit in eerste instantie met argwaan, maar tolereerden het ontstaan van de Uitdammer mythe omdat ze zagen dat het de Uitdammers hielp om hun eigenwaarde terug te vinden en hun situatie te accepteren.

Uitdam is waarschijnlijk een afkorting voor Uit Amsterdam geknikkerd'.

De Groei en bloei volgens de Uitdammers[bewerken]

Het Uitdammer rijk volgens de Uitdammers

In de middeleeuwen was Uitdam een welvarend rijk. Met als pronkstuk: Het Uitdamse Leger (zie afbeelding).

Het Uitdamse leger

Met dit leger heeft Uitdam vele landen en gebieden overgenomen. De overname van China, Japan, Amerika, en Liechtenstein waren de grootste successen. Het Uitdamse Rijk (Das Ausdammer Reich of The Uitdammer Empire) was een rijk waar Caesar trots op had kunnen zijn.

Toen het leger van Uitdam eenmaal begon met veroveren kon niemand hun meer tegenhouden. Het omringende landje Nederland werd als eerste buit gemaakt, en daarna volgde Duitsland, Liechtenstein en Zimbabwe. Zelfs Afghanistan moest eraan geloven en kreeg meteen een naamsverandering. Zoals we het land nu kennen onder de naam: Uitdammerstan. Na al deze veroveringen kreeg de aarde een andere naam: Groot Uitdammië

De Groei en bloei volgens historici[bewerken]

Het Uitdammer plaatsnaambordje dat volgens de historici de oorsprong van de Uitdammer uitdbordjes industrie is.

Na de ontginning bleek de grond in de omgeving van omgeving van te lage kwaliteit voor veeteelt en normale tuin en akkerbouw. Maar het zilveruitje bleek verbazingwekkend goed te gedijen op de zompige grond. De zilveruitjes werden eerst nog op de boerderijen thuis ingemaakt en op de Amsterdamse markt verkocht. Maar de industriële revolutie bereikte ook Uitdam, en er ontstond een voor die tijd moderne uitjesconservenindustrie. Door de nieuwe inzichten in hygiëne en pasteurisatie werd het mogelijk de Uitdammer uitjes over de hele wereld te exporteren.

Eeuwenlang was de uitjesindustrie de enige kurk waarop de Uitdamse Economie dreef. Totdat rond 1925 de Amsterdamse bioscoop eigenaar Tuschinsky het stadje Uitdam passeerde. Daar viel hem het opvallende groene plaatsnaambord op. Dit bracht hem op het idee de nooduitgangen van zijn bioscoop met vergelijkbare bordjes te markeren. Tuschinsky was geen man die lang aarzelde en ging meteen op zoek naar de Uitdamse smid. Die trof hij in het café "het schip en de kameel" aan. Tuschinsky bestelde meteen tien bordjes bij de smid. Andere bioscoopeigenaren namen het nieuwigheidje over, en de basis voor de Uitdammer UITbordjes industrie was gelegd.

Het verval volgens Uitdammers[bewerken]

Toen de wereld eenmaal veroverd was verveelden de anti-georienteerde Uitdammers zich. Dat maakte ze lui en decadent. En in plaats van het krachtgevende bier te drinken, schakelden ze over op wijn, cocktails en breezers. Daar werden ze slap, willoos en verwijfd van en niet meer in staat het grootse Uitdamse rijk in stand te houden. Uitdam werd overrompeld door volkeren die nog wel bier dronken zoals Engelsen, Duitsers en Amsterdammers. Daarom moeten we nu bier drinken om weer sterk te worden. Hé barman, geef me er nog eentje. hik!

Het verval volgens historici[bewerken]

UIT pictogram volgens de nieuwe Amsterdamse norm

In de jaren negentig kwam er in Amsterdam een Amerikaanse toerist om het leven doordat hij bij een brand de uitgang niet kon vinden omdat hij niet snapte dat UIT emergency exit betekende. De schadeclaim van de familie bracht de gemeente aan de rand van faillissement. Daarom werd besloten om alle UIT-bordjes door te vervangen door pictogrammen die ook door Amerikanen en andere analfabeten te begrijpen zijn. De Uitdamse UIT-bordjes industrie bleek niet flexibel genoeg om te schakelen naar het nieuwe pictogram en ging failliet.

Rond dezelfde tijd mislukte de ene uitjesoogst na andere. Waarschijnlijk waren de toch al niet zo vruchtbare gronden na eeuwenlange monocultuur volledig uitgeput. Als gevolg daarvan ging ook de Uitdammer uitjesconservenindustrie failliet. Overigens zijn Uitdammer uitjes nog steeds te koop. Maar dit zijn Zeeuwse uitjes die ook in Zeeland verwerkt worden door een fabrikant die de merknaam Uitdammer Uitjes uit de failliete boedel gekocht heeft. Echte uitjeskenners proeven het verschil.

Grote werkeloosheid en de grote uittocht uit Uitdam begon. Diegenen die nergens anders werk konden vinden, of te lethargisch waren om iets aan hun leven te veranderen bleven achter. Deze achterblijvers verzamelen zich elke dag in café de Scheepskameel waar ze hun uitkering opdrinken en elkaar sterke verhalen over het vermeende grootse verleden van Uitdam vertellen.


Bekende Personen uit Uitdam[bewerken]

}