Spelling

Uit Oncyclopedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Bouncywikilogo.gif
Voor de uilskuikens die de afgelopen eeuwen onder een rots hebben gelegen zonder krant of Twitter, heeft Wikipedia ook een artikel over: Spelling.

Speling iz seer bellangreic
~ Balkenendeman over Spelling

Ho ho ho!
~ De Sint Kerstman over spelling

Spelling is nied bellangrijk
~ Dommerik die achter de vuilkar loopt over spelling

Dëëdëlëkë, fóniitísë spelling is ziir bëlangreek
~ OnNieuws over spelling

De Spelling bepaalt hoe een woort gesgreven word. Speling is zeer belangreik in onse hedendaagsche maatschapei. Iemant die nied kan spellen kan dessnoots geen arttikels sgrijven voor de Oncyclopedia.

Ër waarën teedën waarin dit allëmaal andërs was en dë schreeftaal op dë schop werdt gënómën, dë moejlëkë jaarën ziivëntëg waarën aldùs. Hiidën tën daagë tën bëhoevë van dë algëhiilë liisbëvordëring, hiift tot nu toe enkël onníuws ën níuwë spelling ontwikkëldt.

Hieronder geldt vooralsnog den algeheelen spelling en deze is aldus te gebruiken en toe te passen teneinde de verstaanbaarheid voor den niet-doorgewinterden oncyclopediaan te behouden en dezen desgevallend te kunnen laten mee genieten met het hieromvatte festijn van vooraanstaand gekul en diepgaand gewauwel. U weze onzen compagnon, kameraad en ontluikend, dan wel gevorderd oncylopediaan. Tast toe of spuw uit.

Top 5 spellingsfauten.[bewerken]

Het gebruik van leestens[bewerken]

Leestekens worden vaak fautief gebruikt? Zoals in de laatste, zin iedereen weet dat het vraagteken een doodgewoon punt moest zijn? De aanhalingstekens worden ook vaak op de verkeerde plaats gezet. Want het is zoals Piet zei ": Beter geen aanhalingstekens in de zin dan tien in de zin"!

Au of Ou[bewerken]

Dit is een probleem wat tegenwoordig veel mensen kaud laat. Dit komt omdat het eigenlijk één van de stomste spellingsideeën is ter wereld. Au en Ou klinken immers het zelfde. Behalve in Ougadougou. De eerste ou wordt uitgesproken als wa en de andere twee ou's als oe.

D, T of DT?[bewerken]

Niet elke uitgang van een woordt wort hetzelfde geschreven. Soms is het een D, soms een T en een enkele keer de D en de T. DT kan bij elk woordt voorkomen behalve bij de vervoeging van worden is dit uitgesloten.

Los of aanelkaar?[bewerken]

Sommigemensen slagen er van daag de dag nogsteeds niet in om woord en te schijt en of aan elk aar te hangen. De maker vandit artikel is zeer be dreven hier in.

Moeilijke woorden[bewerken]

Sommige woorden zijn nu éénmaal moeilijk om te schrijven. Voorbeelden hiervan zijn:

  • veinsaard
  • huigelaar
  • zeurkaus
  • sgoft
  • schallenbeiter
  • vlijer
  • kappoen
  • gekastreerde haan

Gelukkig slaagde de Oncyclopedia erin om deze woorden fijlloos te sgrijven.

Spelling op sgool[bewerken]

Vanaf dat een kind naar school gaat leerd het schreifen en wort de speling belangereik. In het beggin is de zpelling noch niet zo moejlijk. Het eerste woortje dat een kint leerd is an, as, al of Belastingsinspecteur. Veel kan hier nog niet mischaan. Maar dan word het moelek. Als het kindt de letters t en d kend kan het wel eens zijn dat hij ze omwisseld of dan wort word niet meer met td gesgreven. Vanaf dan komen er de zogenaamde spelingstesten waarop ieder kind buisd. Moeilijk is dat niet om te buizen. De leraar vraagt imers altijd zinen alz "Mohammed laat zijn Sint-bernardshond uit in zijn pyjama terwijl hij naar het sterrenbeeld Orion kijkt." Naturlijk is dit een seer belangrijke zin voor iedere persoon die een vrient heeft die Mohammed heet en een Sint-bernartshond kan betalen en bovendien nog iets van aztronomie kend. Uiteindelijk slaagdt elke leerling door het omkope van de leerkrachd en mag hij naar de universitijd of kan hij agter de vuilniskar gaan lopen.

Spelling in de grote mensenwereld[bewerken]

Ja, spelling is belanggrijk!

Bij de volwassenen is spelling meschien nog het belangrijkste. Het is nodich als je gaat solisiteren. Wie niet kan spelen moet beginen aan een inhaalspurt met de vuilkar. De spelling is ook hét gespreksonderwerb bij grote mensen feesjes. Men praat dan alteit over de nieuwe ontwikellingen in de spelling. Dit is dus zeer interresandt.

De Groote-Spel-Maar-Niet Theorie[bewerken]

Op een dag in 1942 dagt een geweldig domme man of het niet veel beter zou sijn om de spelling te negeren en om gewoon op te sgrijven wat je hoort. Hij stelde de Groote-Spel-Maar-Niet Theorie op. Hij kwam meteen in konflikt met de dovengemeensgap. Zei vonden dit nietd kunnen aangezien zij niet in staat waren om op te kunnen schreiven wat ze hooren. Zo zou een zin van een dove eruit gezien hebben.

Help, de oncyclopedia houdt me al jaren gevangen in een kelder en verplicht me om artikels te schrijven. Help!

Dit zou dus niet gekund hebben. Daarom kwam het bezet van Stalingrad er op 22 augustus 1942. Uitijndelijk wonnen de doven op 2 februari 1943. Stalingrad is natuurlijk de naam van de toenmalige regeering en niet van een of andere Russische stad aan de Wolga.

Nederengels[bewerken]

Englischen dee in Neitherland of in Flahntheren koamen woanen haben soms nogal last van the Neitherlandse shgreifwaise. Seh kunnehn er not an ewth! The dubble "a", "e", "o" and the dubble "u" is nogal mouileik four han. Than shgreifen seh mar fonologic soals seh eht howren. Mar er is ehn felleh ferbatering an the gang. Er komen neewe ahfentschoolehn in the staidehn and seh kreigehn er subseedies four. Hopeleik sahl eht ferbaterehn.

Sie ook[bewerken]
Spellingsfauten
Deze pagina bevad inmens veel spellingsfauten.
Geliefe de maker van dit articel te respekteren en ze niet aan te pasen.