Sint Trappe

Uit Oncyclopedia
Ga naar: navigatie, zoeken
st. Trappe, pentekening in gewassen bier, Univeriteit van Tilburg

Sint Trappe is een Rooms-katholiek heilige uit de achtste eeuw. Zijn naamdag is niet op datum bepaald maar per maanstand en wel op de tweede volle maan na Paaszondag. St. Trappe behoort tot de zg. 'Moverende heiligen' dat wil zeggen: gelovigen zijn vrij om zijn naamdag te vieren naar eigen goeddunken en zo vaak zij maar wensen.

Geboorte en Roeping[bewerken]

St. Trappe is geboren als Jan (Janus) te Rappe (Trappe) in Donkelveelzijde, Brabant (het dorp is in de loop van de 12e eeuw ondergestoven en ligt nu onder het Drunense zand.) Zijn vader was kuiper, zijn moeder non. Jan doorliep de lagere school in zijn woonplaats en werd op twaalfjarige leeftijd, zoals toen gebruikelijk, naar 'de Paters' gestuurd ter verdere vorming. Het was de wens van Vader te Rappe dat zijn zoon geestelijke werd.

In de vroege en donkere middeleeuwen was bier een volksdrank en ook kleine Jan moet hiervan veel gehad hebben; zijn Abt spreekt over hem als 'Bolle Jan' en dat is niet te wijten aan de overvloedige maaltijd bij de Schiere Monniken. Daarnaast was Jan van nature te vrolijk voor diepe religieuze zaken en had veel interesse in het wel en wee van de bevolking. Met name de bevolking in de kroeg.

Bolle Jan werd in het klooster in de keukens en de brouwerij tewerk gesteld. De keuken was al niks; de brouwerij was helemaal niets. Het product was een soort Scharrebier, een zg. Suurbier, om de monniken eraan te herinneren dat zij voor het Werk des Heeren op aard' waren gekomen en niet om bier te drinken. Jan zag dat duidelijk anders. Scherp van geest als hij was, zag hij dadelijk de wervende werking van een goed glas (toen pul) bier. Zijn eerste productie (een 120 litervat eigen brouwsel) was een doorslaand succes. Tijdens de smaaktesten, die Jan zelf deed, kreeg hij een visioen. Uit de "Analea Trappistorium Iannus Trappe" (kopie uit 1256, Universiteitsbibliotheek van Tollebeek):

… versceen him in die daghe een Angelo Dei segghende en roepende <Godtve……… goet spul!> (onleesbaar gemaakt in de originele tekst) Iannus de Trappe verhief ende rigte zig op met een pull in de hant repliserende <Ia, ick en weet wel wat ik maeck!> Angelo Dei heffende siin hande roepende <Ga Iannus van Trappe ga! Ga brauen Uw Brausel ter verdelinghe onder die Volcke, stigtet daartoe einen gemeenschap Uwer Naimen, ga in Godsnaam!> Angelo Dei disappereerde als hii ghecomen wairt, Iannus in twiifele agter laitende…>

Leven en Werken[bewerken]

Bolle Jan verhaalde zijn Abt over het visioen hetgeen hem de graad van Abt opleverde en hij kon vertrekken. Daar de Zuidelijke Nederlanden een prettiger klimaat kenden in die dagen, toog hij in de richting van Ieper waar zijn schoolgenoot Sixtus een klein klooster dreef op de Westoever van de Vleter. Hier begon Jan van Trappe zijn Werken. Het suurbier, wat ook in dit klooster gebrouwen werd, ging de Vleter in en Sixtus leerde het echte bier, het bier van de Trappe, te brouwen. Het was in dit kleine klooster dat Jan van Trappe zijn grijze pij omwisselde voor dat van de Franscikaner: een bruine pij met wit koord rond de middel. Dat was handiger in de brouwerij. Het klooster van Abt Sixtus, Norbertijnen orde, werd geroepen tot de Orde van de Trappe. In Ieper was het voor het eerst dat gesproken werd van het bier van de Trappisten. Sixtus van de Westoever van de Vleter werd door Jan van Trappe voorgedragen voor heiligverklaring wat tijdens zijn leven ook gebeurde. St. Sixtus werd 134 jaar, mede door de heilzame bieren van de Trappe.

Het volgende klooster wat Jan van Trappe aandeed om zijn heilzame boodschap middels zijn bier te verkondigen, was dat van de Gespikkelde Paters van Chimay. Daar deze kloosterorde totaal geen doel in het leven had verruilden ze maar wat graag hun bolletjestrui in voor de bruine dracht der Trappisten. Ook de Paters van de Gekkigheid in Orval waren snel ‘om’.

Abt Jan van Trappe heeft nooit een eigen kloostergemeenschap geleid. Dat was tegen zijn principe. Je brouwt bier of je leidt een klooster, maar samen kan niet. Abt van Trappe staat dan ook bekend als een reizend Godsdiensthervormer. Aan het eind van zijn leven bestonden in het huidige Belgie 42 kloosters van Trappisten en werd door het volk zijn bier gekopieerd. Zelfs de duivel in aards person kopieerde zijn geheim en brouwde zijn eigen ‘Duvel’. Dat overigens niet kon tippen aan de Trappistenbieren.

Abt Jan van Trappe is overleden aan het eind van de achtste eeuw (datum onbekend) aan een ongelukkige combinatie van een gelukkige combinatie: Trappistenbier met geitekaas, honing en walnoten.

Verering[bewerken]

In 802 wordt Jan van Trappe door de Heilige Kerk zalig verklaard, in 806 volgt zijn heiligverklaring op aandringen van zijn vriend, op dat moment al de heilige st. Sixtus. Jan van Trappe wordt gewoonlijk afgebeeld als een monnik in Franscikaner kleed met een brouwschort en een pint in de hand.

In de Zuidelijke Nederlanden wordt zijn naam vrijwel ieder weekeinde ge-eerd hetgeen toegestaan is door de kerk; st. Trappe is een moverend heilige. Zijn erediensten vinden plaats op de plaatsen van het volk: thuis, in de kroeg etc. Zoals st. Trappe dat ook wilde; die was ook met geen gloeiende pook de kerk in te krijgen.

Schutspatroon[bewerken]

St. Trappe is patroon van de brouwers, de lichtzinnigen, de gemakkelijken, de vrij van geesten, kaasmakers, notenrapers en honingslingeraars, bijen, boomgaarden, terrasjes in de zon, donkere kroegjes waar het naar pis stinkt, kroegbazen en verder iedereen die hem aanroept.

St. Trappe is fel vechter tegen alle vormen van beperkingen tegen aardige mensen en bourgondische levensstijlen.

Gezichtshaar voor den Triomf.jpg "Hoezee, dit is een Middeleeuw!"

Altria Pendragon · Astrologie · Augustijnen · Jheronimus Bosch · Carnaval · Clovis · Complot · Draken · Jan van Eyck
El Cid · Filips de Schurk · Filips de Viezerik · Kaas · Karel de Grote · Kasteel · Merlijn · Mohammed
Monarchen uit de Monarchenfamilie der Hamburgers die niet belangrijk genoeg zijn om een eigen artikel te hebben
Salische Wet · Sint Bonifacius · Sint Gekkigheid · Sint Kerk · Sint Maarten · Sint Trappe
Sir Lancelot · Snorri Sturluson · Tempeliers · Thomas van Aquino · Tijl Uilenspiegel