Sint Gekkigheid

Uit Oncyclopedia
Ga naar: navigatie, zoeken
Waarschijnlijk de enige afbeelding van de heilige.

Sint Gekkigheid is een Rooms-katholiek heilige uit de 6e eeuw na Christus en wordt gerekend tot de 'Heiligen der Narigheden', samen met st. Vitus en nog wat van die knapen. st. Gekkigheid kent zijn naamdag op 28 december, de dag waarop hij geboren werd. Sint Gekkigheid is daarnaast een zg. Moverend Heilige; zijn naamdag mag naar eigen keuze en zo vaak men wenst gevierd worden.

Geboorte en Roeping[bewerken]

St. Gekkigheid werd als Hieronymos van Myra geboren was de oudere broer van Sinterklaas. Zijn geboorte was op z’n minst als apart te classificeren. Klassieke bronnen zijn zeer speculatief. Hieronymus zou geboren zijn uit een watergeit op de hellingen van de Olympus (waarschijnlijk wordt hier de Alaca Dag bedoeld, een berg in de buurt van Myra) en vervolgens ook door deze geit zijn opgevoed. De mythe van de geboorte van Zeus is te gelijkend om van toeval te spreken. Het is waarschijnlijker dat Hieronymos gewoon opgegroeid is samen met Sinterklaas en zwarte Piet, waarvan de echtheid onomstotelijk vaststaat.

Jongere broer Nicolaas was reeds op z’n elfde heilig verklaard, Hieronymos was toen zestien en had een relatie. De geschiedenis is hier niet erg duidelijk over maar waarschijnlijk is dit het moment dat de geit een rol ging spelen. Broertje Nicolaas (‘Broeder Claes’ zoals in de middeleeuwse ‘Canon der Heiligen’ te lezen valt) verwerft zijn heiligdom betrekkelijk eenvoudig omdat er nog geen beschermer van de visvaart bestond, Hieronymos vond een gat in de heiligenmarkt en werd beschermer (‘patroon’) van de dorpsgekken, erkende malloten en bekende zotten. Hij werd hiertoe daadwerkelijk geroepen en wel door de grootste idioot van de Turkse kust. Zijn status werd kort daarna bevestigd door de plaatselijke pastoor die ze door z’n hoge leeftijd ook niet allemaal meer even recht in de kast had staan.

Leven en Werken[bewerken]

Broer Claes had het snel in de gaten: op reis, dingen zien! Hieronymos volgde dit voorbeeld rap en toog naar zuid-Italië waar hij introk bij zijn jongere broer (te Bari) om van hem de kunst van het wonderen-doen af te kijken. Waar zijn jongere broer met gemak kinderen tot leven wekte uit vleeskuipen, goud in de rookgaten van woningen wierp, melaatsen liet zien en kreupelen weer liet ruiken, daar presteerde Hieronymos niets. Zelfs eenvoudige goocheltrucs mislukten, tot grote hilariteit van zijn publiek.

‘’(Wonderdoeners gebruikten het goochelen om het publiek te overtuigen van hun mystieke krachten. Eigenlijk is dit gebruik nooit verdwenen. Ministers van Financiën zijn hier ook meesters in en het publiek slikt het voor zoete koek.)’’

De trechtervormige folly van st. Gekkigheid (Bari, Italië

Het duurde niet lang voordat Hieronymos de naam “Gekkigheid” (Follia) kreeg toebedeeld van zijn publiek, dat overigens dol op hem was. St. Gekkigheid speelde hier handig op in door er een soort ‘act’ van te maken. Al snel stroomden de giften toe en st. Gekkigheid liet, voor de grap, een soort kerk bouwen die helemaal die functie niet had (in de Engelse taal heet een onzinbouwwerk nog steeds een ‘Folly’) Intussen kon hij er wel mooi in wonen en werken.

St. Gekkigheid heeft veel werken geschreven, waarbij de ‘Lof der Zotheid’ (in de 16e eeuw bewerkt door Erasmus ten behoeve van een brede verspreiding onder het volk), wel de belangrijkste en bekendste is. Ook zijn blijspel ‘Over Liefde en oude gekken die voorbij gaan’ mocht zich in een grote schare liefhebbers verheugen en is bekend tot in onze tijd.

De kracht van st. Gekkigheid is het gegeven dat alles eindig is en nooit zo gek kan worden als het wellicht bedoeld is.

Eind van het aards bestaan[bewerken]

Van st. Gekkigheid is geen overlijdensdatum bekend, eenvoudig omdat dat niet bekend is. In de laatste (?) jaren van zijn leven verscheen st. Gekkigheid steeds minder in de openbaarheid. Nadat hij al maanden niet meer was verschenen is de pastoor van Bari in zijn folley geweest. Er was geen spoor van st. Gekkigheid te bekennen. Er is toen besloten dat st. Gekkigheid, met zijn sterfelijk lichaam, rechtstreeks is opgenomen in het Rijk der Hemelen en dat er dus geen stoffelijke resten meer zouden zijn.

Aanhangers van st. Gekkigheid tooiden zich graag met de mijter van de bisschop.

De relieken van st. Gekkigheid, zoals die vandaag te zien zijn in de kathedraal van Bari, zijn zeer waarschijnlijk origineel. Het gaat om zijn trechtervormige Bisschopsmijter en zijn tweepuntige uitgaansmuts, voorzien van messing belletjes.

Patronaten[bewerken]

St. Gekkigheid geldt als beschermheilige van o.m.:

• Alle carnavalsverenigingen

• Losbandig volk

• Cabaretiers, comedianten, conferenciers

• Goochelaars en googleaars

• Vrije beroepen, betrekking hebbende op de vrije liefde

Zijn patronaat omvat tevens alle bord- en kaartspelen, alcoholische dranken en publieksvuurwerk. Zijn patronaat is tevens gekoppeld aan

Amsterdam

Brussel

Parijs

• Eigenlijk gewoon alle centra waar het niet helemaal normaal loopt.


Trivia[bewerken]

• De joker uit het kaartspel wordt geacht st. Gekkigheid te zijn.

• Breughel heeft st. Gekkigheid altijd afgebeeld met de trechtervormige mijter.

• De narren aan de middeleeuwse hoven waren zonder uitzondering geestelijken, die hun ode brachten aan st. Gekkigheid en daarmee zijn boodschap aan het publiek verkondigden.

• Bovenstaande geldt trouwens ook voor de Prinsen van de carnavalsverenigingen.

• Van Dantes’ ‘de Hel’ wordt aangenomen dat dit een contra-reformatorisch protest is tegen het werk ‘Lof der Zotheid’ van st. Gekkigheid.

Tommy Cooper bouwde met groot success voort op het oorspronkelijk optreden van st. Gekkigheid.

Gezichtshaar voor den Triomf.jpg "Hoezee, dit is een Middeleeuw!"

Altria Pendragon · Astrologie · Augustijnen · Jheronimus Bosch · Carnaval · Clovis · Complot · Draken · Jan van Eyck
El Cid · Filips de Schurk · Filips de Viezerik · Kaas · Karel de Grote · Kasteel · Merlijn · Mohammed
Monarchen uit de Monarchenfamilie der Hamburgers die niet belangrijk genoeg zijn om een eigen artikel te hebben
Salische Wet · Sint Bonifacius · Sint Gekkigheid · Sint Kerk · Sint Maarten · Sint Trappe
Sir Lancelot · Snorri Sturluson · Tempeliers · Thomas van Aquino · Tijl Uilenspiegel