Русский

Uit Oncyclopedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springenIn Sovjet Rusland, Russisch spreekt JOU!!
~ De situatie in Sovjet Rusland over Russisch.

В Советской России русский язык говорит ВАМИ!!
~ Ситуация в Советской России

Russisch telt 8 letters.
~ Kapitein Overduidelijk over Russisch.

Russisch (Ook wel русский язык, roesskiy jazik) is een taal die sinds de komst van de beruchte gezegende EUSSR en de val gloriejaren van de Sovjet-Unie de op vier na meest gesproken taal ter wereld is (uiteraard op Nederlands, Engels, Spaans en Chinees na).

Ontstaan[bewerken]

Het Russisch is ontstaan uit het voormalige Cyrillië, wat bestond uit de Sovjet-Unie, Joegoslavië en nog wat nabij gelegen landen. Cyrillië bestond slechts één jaar en werd bestuurd door het volk, wat dus uit de hand liep waardoor de volkeren van andere landen ingrepen om dit enorme rijk op te delen in een aantal landen zoals we ze nu kennen, al was dat vóór de splitsing wel anders. Voor de val van het Cyrillische Rijk (Cyrillië dus) weigerde het volk om nog langer Engels te praten. Het volk besloot om een eigen taal te creëren door de mensen met verstand van taal hun gang te laten gaan. Het mocht niet lijken op het Engels, Frans, Duits of Chinees. Het resultaat: niets. Er was geen taal uit ontstaan. Wel was er een alfabet, die hieronder staat, dan wel de Russische versie van het Cyrillische alfabet, want de andere landen buiten Rusland hadden een eigen dialect die de Russen zelf een beetje begrijpen als ze goed luisteren. Na 23 jaar van prutsen en knippen en plakken met de letters was er een taal ontstaan in Rusland. Het Russisch. Hierop volgden enkele afwijkende, gederiveerde talen zoals het Oekraïens. De grammatica kwam echter pas 5 jaar later en spelling is er heden ten dage nog steeds niet. Het gaat allemaal nog met de regel hoe men de zin uitspreekt, zo schrijft men het.

Taal[bewerken]

Als men Russisch voor het eerst ziet of aanhoort, weet de gemiddelde ziel die alleen de Nederlandse taal beheerst, dat het Russisch niet echt op het Nederlands lijkt[1]. Dat klopt ook, want het Russisch heeft ook een geheel ander alfabet, een geheel andere spreekwijze, een andere lijst met regeltjes, naamvallen (meer dan in het Duits) en uiteraard, een andere naam[2].

Het alfabet[bewerken]

Het Russisch alfabet bevat een stuk of 33 tekens waarvan 19 gewone letters, 13 eenletterwoorden en 2 stomme letters. Die stomme letters worden ook zelden gebruikt onder de Nederlanders aangezien ze stom zijn. De Russen echter, kennen het Nederlandse woord stom natuurlijk niet[3] dus gebruiken ze het gewoon maar, zonder dat ze ook maar enig idee hebben wat voor betekenis achter die letters zitten.

Letters Russisch Nederlands Opmerkingen Eenletterwoorden Russisch Nederlands Opmerkingen
1 А-a A 1 E-e Je Wordt ook wel als aanwijzend voornaamwoord gebruikt.
2 Б-б B 2 Ë-ë Jo Wordt ook wel als groet gebruikt.
3 В-в V In het Nederlands wordt deze letter slechts bij enkele woorden weergegeven met een W, zoals Wolga en wodka. 3 Ж-ж Zj
4 Г-г г G Dient niet uitgesproken te worden als een zachte G of een schrapende harde, maar als een G in het Engelse woord good. De Russen kunnen wel de schrapende harde G uitspreken, maar dat is een andere letter. 4 У-y Oe-hoe
5 Д-д д D Niet te verwarren met A. 5 Х-x Gh/Kh Een schrapende harde G, hoewel deze soms ook wel eens als een doffe K uitgesproken kan worden.
6 И-и и I Niet te verwarren met N en Ы, wordt uitgesproken als ìe 6 Ц-ц Tss...
7 Й-й й J Niet te verwarren met Nj. 7 Ч-ч Tssj... Meest gebruikte letter in het Russische alfabet door Johan Cruijff.
8 К-к K 8 Ш-ш ш Shhh Een stille letter, die het zwijgen oplegt. Meest gehate letter vanwege vergelijking met Wikia.
9 Л-л L niet te verwarren met Pi. 9 Щ-щ Shhshh Deze letter is er bijgevoegd door de Russen in 1984 omdat de gemiddelde Rus steeds meer bezopen raakte aan de wodka en de eenletterwoorden dubbel ging uitspreken in combinatie met de helse kou aldaar en omdat éénmaal Ш niet voldoende was om ze na een flinke zuipbui stil te krijgen.
10 М-м M 10 Ю-ю Joe/Yu Niet te verwarren met YUI. Sophia symboliseert deze letter en wordt soms gebruikt als bezittelijk voornaamwoord. Wordt niet gebruikt als in фaк ю.
11 Н-н N Niet te verwarren met de H. 11 Я-я Ja Niet te verwarren met N. Ook wel gebruikt als Omgekeerde ontkenning - toekenning.
12 O-o O Als de klemtoon niet op deze letter valt, wordt deze als een A uitgesproken. Dit heeft te maken met een erfelijke ziekte die men vocaalreductie noemt.
13 П-п P Wederom niet te verwarren met een kleine-grote N. Stomme letters Russisch Nederlands Opmerkingen
14 Р-p R Niet te verwarren met een P, ondanks dat de scheve poot van de R geamputeerd werd omdat er in Sovjet-Rusland alleen perfecte letters zijn perfecte letters JOU zijn. 1 Ъ-ъ Stom Zeer zelden gebruikt na de ontdekking van de Nederlandse betekenis. Uitspraak is een harde jer, zoals in jer mom.
15 C-c S Niet te verwarren met een C, hoewel deze ook in het Nederlands wel eens als een S wordt uitgesproken zoals in citroen. 2 Ь-ь Stom Zeer zelden gebruikt na de ontdekking van de Nederlandse betekenis. Uitspraak is als een zachte jer zoals in kanjer
16 T-т т T Niet te verwarren met T.
17 Ф-ф F Niet te verwarren met Ø.
18 Ы-ы I Niet te verwarren met Bisexualiteit en И. Wordt uitgesproken als Internet Explorer (ìh), en soms ú.
19 Э-э E Niet te verwarren met 3 en З.
20 З-з Z Niet te verwarren met 3 en Э.
Sophia heeft ook wat weg van de Russen: Zij heeft het eenletterwoord Joe/Yu gesymboliseerd!

Harde en zachte medeklinkers[bewerken]

De harde en zachte klinkers zijn in feite niet bestaand, maar toch worden ze zo genoemd. Het verschil tussen hard en zacht is te herkennen in de spelling (die niet bestaat). Bij de uitspraak van een harde of zachte medeklinker beweegt de tong (meestal bevroren of zo nat van de wodka) zich richting het harde verhemelte (met de wodkasmaak), waardoor een lichte j-klank te horen is. Zo klinkt de zachte n zoals de nj (ɲ, niet Russische letter) in het Nederlandse woord "oranje" en "nnnnjjjjjjj!!" als iemand op het toilet weer bezig is.

Vocabulaire-uitroeiing[bewerken]

Het Russisch kent ook infinitieve regels, dat wil zeggen, de grammaticaregels zijn oneindig!! Het zijn er gewoon te veel! Bijna zowat ONMOGELIJK!! DIE COMMUNISTEN ZIJN GEK GEWELDIG!!!!!

De lettergreep die het duidelijkst wordt uitgesproken wordt halflang uitgesproken, de woorden die dit niet hebben meestal kort. Het accent van de spreker heeft in het Russisch extreem grote gevolgen voor de uitspraak; dit vreemde verschijnsel wordt vocabulaire-uitroeiing [4] genoemd. Door de vocabulaire-uitroeiing valt een aantal klinkers buiten de zogeheten klemtoon samen en worden ze minder minder goed, "doffer" uitgesproken. Uitroeiing treedt na harde medeklinkers op bij de /o/ en de /a/ (die samenvallen tot [a] of [ə], waardoor de o uitgeroeid wordt); na zachte medeklinkers vallen /e/, /a/ en /i/ samen tot een korte i (waarbij de e en de a uitgeroeid worden) [5]. De /u/ en de y kennen geen uitroeiing, dus zijn geluksletters [6].

Hoe verder een klinker van de van een best uitgesproken deel van een woord (de klemtoon dus...) af staat, hoe erger hij wordt uitgeroeid, klinkers ná de klemtoon worden meestal volledig uitgeroeid en tot dood verklaard. Zo wordt een onbeklemtoonde o uitgesproken als [a] als hij vlak voor de beklemtoonde lettergreep staat; staat hij verder weg, klinkt hij als [ə]. Het woord молокó ("melk") wordt dan opeens uitgesproken als [məla'ko], вóдка ("wodka") als ['votkə]. Klinkers aan het begin van een woord worden echter niet volledig uitgeroeid: автомáт klinkt als [aftamat].

Grom gram kilomatica[bewerken]

De Russen kennen geen grammatica, maar ze rekenen wel een grommatica, kilomatica of grom gram kilomatica (ookwel tonmatica genoemd, zeer zelden). Het Russisch kent wel meer dan hééééél veel regels, en dit hieronder is er 1 van.

De kilomatica[bewerken]

Het Russisch is een taal waar bekend is dat woorden veranderen waar hun grammaticale functie in de zin veranderd. Hierbij zijn naamvallen zeer belangrijk. Het Russisch kent dan ook oneindig veel naamvallen - teveel om op te noemen. Het Russisch van nu kent in het algemeen zes naamvallen: onderwerpsbenoeming, bezitsnoeming, meewerkend voornaamwoordsbenoeming, lijdend voornaamwoordsbenoeming, d.m.v.b. (door-middel-vansbenoeming) en plaatsbenoeming, die allemaal weer opgesplitst zijn in nog veel meer naamvallen die daarbij horen. Het Russisch kent ook nog drie woordgeslachten zoals gewoonlijk: mannelijk, vrouwelijk en onzijdig (transseksuele woorden etc.), die allemaal komen als er een juiste woordvorming is. In een verbuiging wordt onderscheid gemaakt tussen de geslachten en tussen enkelvoud en meervoud, wat resulteert in een groot aantal uitgangen, woordendiscriminatie en één grote chaos. Na de hoofdtelwoorden twee, drie en vier (één kennen ze niet) wordt het zelfstandig naamwoord in de bezitsbenoeming, enkelvoud geplaatst, wat als een overblijfsel van een tweevoud wordt beschouwd, wat kortom, nutteloos is. Het Russisch kent geen lidwoorden, maar die zijn ook niet nodig.

Hierboven staat één vorm van de grom gram kilomatica, welke slechts één is van de andere regels. Wij verwijzen u dan ook door naar een taalexpert [7] als u meer wilt weten.

Aanwijzende-bezittelijke voornaamwoorden[bewerken]

Deze taalregels zijn de raarste ter wereld. Voor de Russen heel gewoon, maar, u weet wel waar we het over hebben. De aanwijzende voornaamwoorden verschillen zeer ten opzichte van de Nederlandse, Engelse en andere die-nog-een-beetje-op-onze-taal-lijken-qua-regels-enzo-wat-eigenlijk-niet-zo-is taalse regels. Men kent daarom ook in het Nederlands het o zo simpele doch vaakgebruikte zinnetje: Jij schopt tegen de bal. Bij de bezittelijke voornaamwoorden kennen we inmiddels ook wel de procedure: De bal is van Jan. In het Russisch is het echter anders. In Sovjet Rusland, het Russisch maakt men echter een mengelmoes van deze twee regels. Men gaat dan om het wat helderder uit te leggen van het bezittelijke voornaamwoord (altijd in de "jij" vorm) een aanwijzend voornaamwoord maken en andersom, zoals "Bal schopt jou", in het Russisch: "Бал вас ногой" waarbij вас of нoгoй jou is, ligt eraan welke naamval er wordt gebruikt. Echter zijn hierbij ook wat regels. Het is namelijk niet zo dat men zo deze regels direct kan gebruiken. Om een zin goed te gebruiken dient men altijd voor zo'n aanwijzend-bezittelijk voornaamwoord altijd een aparte zin voor het aanwijzend-bezittelijk voornaamwoord te zetten, want de Russen zijn inmiddels hun trots van het communisme nog niet vergeten, zo Russisch als ze zijn. Voor de zin komt er dan ook altijd "In Sovjet Rusland," te staan, in het Russisch: "В советской России" en dáárna het aanwijzend-bezittelijk voornaamwoord. Bij deze regel mogen nóóit lidwoorden gebruikt worden! Lidwoorden kennen de Russen namelijk niet, als men hier in Nederland deze vorm van zinnen ook wilt toepassen. Ook meervoud is hier taboe. Alleen bij enkelvoud komt de zin kloppend over bij de gemiddelde Rus. Er moet nog wel één ding veranderd worden: het woord "jou" wordt veranderd (in het normaal Nederlands) in "JOU!!". Wat dus een schreeuwerige vorm heeft, wat te herkennen is door de twee uitroeptekens. Deze JOU hoort altijd in hoofdletters te staan. In het Russisch wordt deze zin: "Bal schopt jou" dus: "В сoветской России, бал вас НOГOЙ!" ("In Sovjet Rusland, bal schopt JOU!!"). Deze regel wordt, om het af te korten soms ook wel "De situatie in Sovjet Rusland" genoemd om het onnodig gebruik van streepjes te vermijden.

Zie ook[bewerken]

Voetnoten[bewerken]

  1. Da's logisch.
  2. Hoe kán het ook anders?
  3. Tenzij er een Rus Nederlands kan, hoewel die kans zéér klein is.
  4. Wat al heel vaak langs is gekomen tijdens de VN-vergaderingen...
  5. Korte i is dus een kleine letter, lange i een hoofdletter.
  6. Eigenlijk wel, een korte y en een lange ij, maar ja, de Russen kennen geen lange ij, hoewel de uitspraak van ий wel als ij wordt uitgesproken.
  7. Een Rus bijvoorbeeld. Bij walrussen moet u echter niet wezen, want die kunnen alleen maar in ØØØØØØØØØ! spreken.
Potatohead aqua.png
Aan de schandpaal genageld!
Vastgenagelde versie:
27 mei 2010
Dit artikel is een verschrikking! Daarom is het vastgenageld aan de schandpaal zodat iedereen er rotte groenten tegenaan kan gooien.


}