Rechts

Uit Oncyclopedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
{{#icon:RechtsPijlke.GIF|right|200|Rechts/Hmm}}

Iets meer naar rechts!
~ Een willekeurig politicus tegen zijn blonde echtgenote die een schilderij ophangt.

Dat andere rechts!
~ Een minder willekeurig politicus (aangezien het over de vorige gaat) tegen diezelfde blonde echtgenote.

Wie een willekeurige richting uitloopt, die niet als vooruit, achteruit, diagonaal, omhoog, omlaag of links kan gedefinieerd worden, is volledig gemachtigd om de gekozen richting met rechts aan te duiden. Wie zich ergert aan het feit dat voor zulke definitie de verwijzing naar zes andere nodig is, leze dit artikel.

Stuurboord[bewerken]

De oudste benaming voor deze richting komt uit de scheepvaart, en duizenden jaren lang heette ze "bakboord". Vanaf de uitvinding van de boord door Grpjs Llbrk op 3 december 4370 vóór C., en de snel daarop volgende creatie, op 15 maart 3500 vóór C., van het stuur door Mppntppr Kmk, en de logische en dus snel doorgevoerde samenvoeging van beide op 2 november 2145 vóór C. door Stndp Cmdn, was de uitdrukking onmisbaar geworden voor de oriëntatie op het water.

Overgehaalde landrotten[bewerken]

In 5 ná C. vond de waterhatende Gnaeus Cornelius Cinna Magnus een bijzonder efficiënt thema voor zijn verkiezing tot consul van het Romeinse rijk: mensen die ver van water wegbleven hadden óók het recht op een éénduidige aanduiding van kant die niet die van hun hart, zeker in die op prestatie en ratio gebaseerde beschaving, en waren het bovendien beu om door zeelui alsmaar "landlopers" genoemd te worden. Dat laatste was niet waar, maar anders was het thema wat te mager, aldus in zijn mémoires de toen ex- maar op het moment van het initiatief nog consul-in-spe. Het aantal overtuigde burgers oversteeg ruimschoots het vereiste minimum, en de overwinning leek zó stalinistisch, dat de Romeinen vergaten dat Stalin pas twee millennia later zou geboren worden, en er geruchten de ronde deden over omkoping. Deze geruchten werden door de zeelieden ingekleurd met de uitdrukking "overgehaalde landrotten", en die benaming was wél authentiek.

Woordje[bewerken]

Het door de consul voorgestelde vervangwoord was "rechts", en kostte de Romeinen heel wat uitspraakoefening en dictielessen. Het woord bleek zo moeilijk, dat men na het aftreden van de consul (hij werd het jaar daarop niet herkozen) verving door "dextrum". Maar het duidelijk noodzakelijke woord had zich al verspreid over het Europese vasteland, waar het een bloeiende carrière te wachten stond. Men vindt het terug in alle niet van het Latijn afgeleide talen, maar in het Nederlands bleef het woordje het best bewaard.

De andere kant[bewerken]

Eigenaardig genoeg ontstond pas zeer laat het verlangen naar een landinwaartse definitie voor de andere kant, ook al omdat die door religieuzen van allerlei slag als "des duivels zijde" werd bestempeld. De Romeinen waren eerst, en ontwikkelden het woord "sinister", een somber getint woord dat overal zonder veel aanpassingen werd verspreid door de christelijke overheden, en pas aan het einde van de XVIIIde eeuw in onze contreien een evenknie kreeg in het woord "links", waarover u meer informatie kan vinden door op het blauwe woordje te klikken, want dit is een heuse wiki.

{{#icon:Nooduitgang001.gif|left|200|Hoofdpagina}}

Politiek[bewerken]

Het woord was nodig om, samen met de uitdrukking "rechts", over een volkse indeling van de post-Ancien-Régime politiek in Europa te kunnen beschikken. De opdeling in progressieven en conservatieven werd overal waar de monarchieën het loodje legden, verbonden met de plaats waar beide partijen zetelden ten opzichte van de parlementsvoorzitter. De betekenisvernauwing die daardoor ontstond deed het woord geen goed[1], en sommige politici wensten met geen van beide geassocieerd te worden. Zij wrongen zich met hun klapstoeltjes tussen beide bankenreeksen, en dwongen de eigenaar van het pand om de zaal te verbouwen tot het halfrond dat we nu zo goed kennen. Deze architectuur was zeer vooruitstrevend, en voorzag al in het vervagen van de grenzen tussen de politieke strekkingen, en het in de politiek uiteindelijk betekenisloos worden van deze zitplaatsgerelateerde termen.Zie ook[bewerken]

Notenbalk[bewerken]

  1. Het andere ook niet, maar dat hád al een slechte reputatie, zodat het verschil zo groot niet was.