Ongerijmd:Telrijmpjes

Uit Oncyclopedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

0


1
0.


Bi
Is ok,
ah ja!


Ter
Dat was tof:
nee, dat duo
had lol, man!


Vier
Gaaf zijn, pret erin,
maar mits veel gein,
zegt geen mens toch:
"Leuk moet lang zijn!"


Kwint
Mijne heren, weest allen vroed!
Denkt, kiest schik boven onmin,
duldt nooit ernst, mijdt twist,
mogen muzen annex goden geven
inval, animo, verve, ijver, vlijt!


Sextet
Poëzie bereikt alhier alsnog geheid niveau
hoewel gezeur, gebral, gedram nevens gezwam
poëten, wezens immers weinig solide geacht,
zomaar gewoon gewend worden kunnen vragen,
tevens zonder blozen moreel geweld plegen,
jegens gerijm altoos bewust winden boeren latend.


Zevenen
Bijster vrolijk, deksels glunder, zodanig subliem fleurig,
blijven vreemde eendjes, hoezeer ontbijt evenals ontrust,
evenwel kordaat gestaag quizzen, gedurfd felgeel getooid,
terwijl nergens kritiek opduikt, niemand bezwaar betuigt,
brutale houding evident duldend, ondanks wettige grieven,
logisch gevoeld, beleefd getoomd, deftige burgers latende
extreem bedrukt, uiterst treurig, daarbij donders droevig!


Achtkant
Lijdzaam aanhoren aftandse asociale beambten allerlei imbeciel gebeuzel,
waardoor voorheen tamelijk presente klachten merkbaar minimaal afkoelen:
geduldig verduren oneindig getergde inwoners velerlei mateloos geleuter,
ofschoon capabele experten afnemend tenderen hierheen feilloos opmerken.
Menigeen, bepaalde hangende affaires nochtans ontwaard wordende opgelost,
voorziet tobberig peinzend, volleerd bedreven levendig amuseren veinzend,
omarmend soigneus zorgende dienaren benevens abondant zwetende employés
pijnlijk zuchtend, moeizaam zwoegend, deerlijk gehavend oneervol verlopen.


Negentien
"Jarenlang, gedurende negentien centennia abdiceren adellijke monarchen achtereen."
"Pleonasme!" scanderen linguïsme-academici aanstonds: volslagen overbodig mankement.
Absorbeer vuursteen minutieus, naderhand omsmelten inclusief resultaat: edelsteen.
"Incorrect!" verklaren aardkunde-studenten vernuftig: diamanten! Eenvoudig amusement.
Negenmaal Onzevader opdreunen tegenover kolossale synagogen daarginds omliggend?
"Verziekte kolossale aardkloot, altezamen terrorist!" kenmerken ettelijke atheïsten.
Inbrekers vervolgen presteren advocaten drastisch, integrale bevolking berispend
aangezien parlement accijnzen opvijzelt, gedurende ingrijpen ingevolge fascisten.
Dictators bedwingen simultaan werkplebs...geschiedt apocalyps inclusief absolutie?


Tientallen
Goedheilig kindfiguur Nikolaasje cultiveert generaties Nederlands nageslacht aanhoudend opgewonden geanimeerd;
eensgezind assisteert huisknecht Pieterbaas desgelijks volhardend dobberende Spanjoolse stoomboten geëtaleerd.
Grenzeloze discussies betreffend bijkomende witgetinte pepernoten mishandelt populaties geestelijk regelmatig:
hulppieten verorberen hersenloos aanhoudend tandbederf opleverend zoetigheid velerdaags achterlijk bovenmatig.
Schijnbaar verzwijgen tientallen hulplieden ergerlijke bezigheden, naargelang dergelijke kwestieuze bezigheden
metterdaad stilletjes oogluikend toegestaan voortduren, behoudende uitgedoste onbezonnen kindertjes pasgeleden.
Afwijkende pepernoten impliceren racistisch voorgevoel, eensgezind lichtelijk bekrenkend collectief duimzuigen;
gewoonlijk verdwijnen bruinbrood doorbakken pepernoten regelrecht daarbinnen tientallen organische werktuigen.
Biologisch gewoonlijk geouwehoer produceert nauwelijks genotvolle jongmensen ongerekend alledaagse schooltijd:
gevolglijk kentekenen vertelsels eeuwenlang Nikolaasje Nederlands beschermer, zoetigheid uitdelende uitgebreid.

Muziek picto.png Poëzie

Gedichten ·· Aeneïs II · Amfibie · Appel · Ardennen · Bewijs uit het Ongerijmde · Blauw scherm des doods · Cadeau · Controleur · Dat · De gebruiker, de controleur, een anoniem en de admin · De vrunzelige hangering · Dialoog · Discussie · Doedelzak · Dubbelepunt · Economische crisis · Een mug · Evert Everzwijn en Kareltje Konijn · Fons · Gedachte · Gij zalt · Haiku · Hersenbeschadiging · Het is koud · Het leven van een Oncyclopedist · Humor · Ie Wie Waai Weg · Ik verga van onkunde · Kelei Geroen · Kolibrie · Kortste rijmpje · Lachen is gezond · Land · Lettervermicelli · 't Leven is... · Limerick · Loonslaaf · Lorem Ipsum · Luchtballon · Meeuw · Neologist · Niets op TV · Nieuwe pagina · Noord/Zuidlijn · Ode aan mijn Lada · O Gems · Ollekebolleke · Onzevader · Overal loert de redding · Plant · Poedel · Prei · Pyongyang · Raket · Rijmen · Saab is baas · Schoothond · Sinaasappel · Sonnet · Tram · Telrijmpjes · Uranus · Vakantie · Vakant(ie) · Vergeten Verjaardag · 't Weer · Weps · Winterpret · Wiskunde en vuurspuwende konijnen · Wraakgodin

Kleurdichten ·· Kleurdicht 1 - Vervoersperikelen · Kleurdicht 2 - Schoenmakersleed · Kleurdicht 3 - Godenverdriet · Kleurdicht 4 - Gevangeniswezen · Kleurdicht 5 - Paprikadilemma · Kleurdicht 6 - Kortheid

Liederen ·· Berend Botje · De Ballade van het Grootse Avontuur van Ridder Janus (en z'n paard) · De ballade van Naakte Mannen · Egypte · Gevangenis · Het nooit eindigende liedje · Jesterdee · Kampen · Karel Klootkop · Kommalied · Kijk daar komt een linkje an · Het lied van Alex en van Sander · Oncyclopedia-lied · Ons Gelderland · Padam · Parkietenlied · Sint-Maarten · Stoïcijn · Uit het leven van Kees · Verduistering · Wat geeft het? · Zespoterslied

OnDichtbundels ·· OnDichtbundel 1 · OnDichtbundel Rotterdam