OnBoeken:Zesdaagse Oorlog

Uit Oncyclopedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
LeesvoerlogokleinOT.png
Deze roman behoort tot OnBoeken, de collectie inhoudsvrije tekstboeken.
De Zesdaagse Oorlog
of: Genesis volgens de Israëlische regering

Dat ging niet helemaal zoals gepland.
~ Egypte, Irak, Jordanië, Libanon en Syrië over de Zesdaagse Oorlog.

It's super effective!
~ Pokémon over Israël in de Zesdaagse Oorlog.

Zeg liever: het is zeer doeltreffend!
~ Neerlandicus over het vorige citaat.

De Zesdaagse Oorlog is een belangrijk verhaal in de Hebreeuwse Bijbel. De tekst gaat over een mythische oorlog die in de maand juni van het jaar 1967 vóór Christus zou zijn uitgevochten tussen Joden en Arabieren. De oorlog was het meest glorieuze moment voor de Joden tot Ajax Amsterdam in 1995 de Champions League won. Volgens theoloog Benjamin Netanyahu is de Zesdaagse Oorlog tevens het scheppingsverhaal van het land Israël, maar de Oncyclopedia heeft een referendum gehouden in de buurlanden en volgens de meerderheid van de stemmers bestaat Israël niet eens.

Tekst[bewerken]

De eerste dag[bewerken]

01 In den beginne schiep God het midden en het oosten.
02 De aarde was nu woest en ledig, en duisternis was op den Sinaï; en de Geest Gods zweefde over de Jordaanoever.
03 En God zeide: Daar zij oorlog! En daar werd oorlog.
04 En God noemde de partij die aan het winnen was Israël en de partij waar alle vliegtuigen kapot gingen Egypte.
05 En God zag dat het goed was, en zegende de Israëlische luchtmacht. Toen was het morgen geweest, en het was avond geweest, de eerste dag.

De tweede dag[bewerken]

Daar zij een kaart met blauwe pijlen!
En daar werd een kaart met blauwe pijlen.

06 En God zeide: Daar zij nog een leger dat zich belachelijk komt maken; en dat make scheiding tussen Jeruzalem en Jeruzalem!
07 En God maakte dat leger en noemde het Jordanië, en maakte scheiding tussen het Jeruzalem, waar de Knesset staat, en tussen het Jeruzalem, waar de Tempelberg ligt. En het was alzo.
08 En God zag dat het goed was, en zegende de Israëlische landmacht. Toen was het morgen geweest, en het was avond geweest, de tweede dag.

De derde dag[bewerken]

09 En God zeide: Dat de wateren onder den Israël door Egypte verdedigd worden, en dat het mislukken gezien worde! En het was zozo.
10 En God noemde het water de Straat van Tiran, en de vergadering der schepen noemde Hij marine; en God zag, dat de Egyptische marine er geen pepernoot van bakte.
11 En God zeide: Dat de aarde uitschiete haatzaaiende, opruiende retoriek, dragende wroeging naar zijn aard, welks zaad daarin zij aan beide zijden! En het was ofzo.
12 En de aarde bracht voort antisemieten, oproepende tot vergassing der Joden, en extreem-nationalisten, onschuldige Arabieren doodschietende.
13 En God zag, dat het goed was, en zegende de Israëlische marine. Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de derde dag.

De vierde dag[bewerken]

14 En God zeide: Dat er lichten zijn in het uitspansel des hemels, die komen van de Syrische artillerie; en dat zij zijn tot tekenen van bombardementen van kibboetsen, en tot smoes om de Golanhoogte te bezetten!
15 En dat zij zijn tot lichten in het uitspansel des hemels, o wacht, dat had ik al gezegd! En het was enzo.
16 God dan maakte die lichten; dat grote licht noemde Hij raket, en dat kleine licht noemde Hij mortier.
17 En God stelde ze in het uitspansel des hemels, om licht te geven op de gewonde burgers.
18 En om het goed te maken, liet Hij Israël de Westelijke Jordaanoever bezetten.
19 En God zag, dat het goed was, en zegende de Israëlische medische dienst. Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de vierde dag.

De vijfde dag[bewerken]

Daar zij een Israëliër in zijn nopjes!
En daar werd een Israëliër in zijn nopjes.

20 En God zeide: Dat de hoogten van Golan overvloediglijk voortbrengen een gewemel van levende soldaten; en alles wat Hebreeuws spreekt rent heel hard naar voren en wint terrein!
21 En alles wat Arabisch spreekt wordt krijgsgevangene, in het uitspansel des gevangenisseses! En God schiep de grote pantserwagens, welke de rotsen overvloediglijk voortbrachten.
22 En God zegende ze, zeggende: Zijt vruchtbaar, en schiet elkaar dood, en vervult de wateren in de zeeën met een rode zweem van elkaars bloed!
23 En God zag, dat het goed was, en zegende de Israëlische tankdivisie. Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de vijfde dag.

De zesde dag[bewerken]

24 En God zeide: De aarde brenge levende zielen voort, dat de oorlog zat is en zijn woorden niet af! En het was bijzo.
25 En God maakte dat de hoogten van Golan volledig werden ingenomen door het Israëlische leger. En God zag, dat de Arabieren wilden praten.
26 En God zeide: Laat Ons een staakt-het-vuren maken, naar de smaak van Israël; en dat zij heerschappij hebben over een miljoen Arabieren, en over het schiereiland des Sinaï, en over de hoogten van Golan, en over de gehele Jordaanoever, en over al het beeldmateriaal, dat door fotografen is gemaakt.
27 En God schiep een staakt-het-vuren naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij het; zo schiep Hij het.
28 En God zegende hen, en God zeide tot hen: Weest verstandig, en neemt een staakt-het-vuren aan, en weigert daarna jarenlang alle diplomatie, als zij de ander ongedierte, dat op de aarde kruipt!
29 En God zeide: Ziet, Ik heb ulieden al het haatzaaiende kruid gegeven, dat op de ganse aarde is, en alle gelegenheid, elkaar te vermoorden; het zij u tot spijze!
30 Maar aan al het volk der aarde, waarin een levende ziel is, heb Ik al de visie van Tele gegeven, zodat zij zich kunnen vergapen aan uw tweestrijd. En het was hoezo.
31 En God zag al wat Hij gemaakt had, en ziet, het was zeer goed, en Hij zegende de Israëlische diplomatie. Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de zesde dag.

De zevende dag[bewerken]

32 Alzo zijn volbracht de zes dagen van oorlog, en al hun heiren.
33 Als nu God op den zevenden dag volbracht had Zijn werk, dat Hij gemaakt had, heeft Hij gerust op den zevenden dag van al Zijn werk, dat Hij gemaakt had.
34 En God heeft den zevenden dag gezegend, en dien geheiligd; omdat Hij op denzelven gerust heeft van al Zijn werk, om de herhalingen terug te kijken.

Zie ook[bewerken]

Khadafou.JPG
Gezellige Gewapende conflicten

Wereldwijd
Wereldoorlogen (I · II · III · IV) · Koude Oorlog · WK Voetbal 2010 · Eerste Internetoorlog
Nederland
De Grote Nederlandse Oorlogen · Nederlands-Friese Oorlog · Koffieoorlog
Patatoorlog · Prijzenoorlog · Tachtigjarige Oorlog · Televisieoorlog · Slag om Wolluk
Midden Oosten
Golfoorlog · Grote Olieoorlog · Tweede Gazastrookoorlog · Zesdaagse Oorlog
Ergens anders
Amerikaanse Burgeroorlog · Dierenoorlog · Kabeljauwoorlogen · Slag om Wiener-Schnitzel · Smurfenoorlogen · Taalstrijd