Neger

Uit Oncyclopedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Aan de bal zijn ze snel; elke zelfrespecterende voetbalcoach zou dus een of meerdere negers in zijn team moeten opstellen
~ Johan Cruijff over neger(s)

Negers zijn meestal donker.
~ Kapitein Overduidelijk over Negers

Negersoorten van links naar rechts; Eerste rij: 1: Blinkneger, 2: Moerasneger, 3: Bigfoot. Tweede rij: 4: Bergneger, 5: Albinoneger, 6: Zandneger, 7: Bosneger, 8: struikneger, 9: Camouflageneger (niet te zien)

Negers, ook wel negroïden, negerzoenen, nikkers, zwartjoekels of zwarten genaamd, behoren tot de soort "homo sapiens". Zij komen vooral voor in Afrika, met de grootste populaties in, en beneden de Sahara-woestijn. Door de tijd heen echter, hebben negers zich in de vier windrichtingen verspreid, en heden komen zij voor in de meest uiteenlopende biotopen. Teneinde zich in deze biotopen te kunnen handhaven, hebben zij zich ontwikkeld en gespecialiseerd, en dit in zodanige mate, dat bepaalde negers enkel in uiterst specifieke biotopen te vinden zijn. Daarom zijn zij een treffend voorbeeld van de Evolutietheorie van Darwin, die eigenlijk geheel gebaseerd is op de negers en hun evolutie. Dit in tegenstelling tot het meer verspreide (en tevens verkeerde) gedachtegoed dat Darwin inspiratie opdeed voor zijn Evolutietheorie op de Galapagos-eilanden.

Soorten Negers[bewerken]

Er zijn meerdere soorten courante negers. We maken een opsomming:

De Fjordneger (negrus fjordiensis)[bewerken]

Zoals zijn naam al doet vermoeden, komt deze neger uitsluitend in fjorden voor. Deze neger is ontstaan toen een slavenschip afdwaalde van zijn koers, en ergens in een Noorse fjord in aanvaring kwam met een school sardientjes, en vervolgens met man en muis, maar zonder negers, verging. De opvarende negers wisten zich na een lange en harde strijd met de lokale natuur te handhaven. Door de koude omgeving is deze neger klein en gedrongen, zodat ze minder lichaamswarmte verliezen. Tevens heeft hij een overvloedige lichaamsbeharing, zodat de koude hem niet deert. Aangezien hij zich vaak op handen en voeten voortbeweegt, wordt hij vaak verward met een lemming. Hij voedt zich met rauw kariboevlees, de schrale noordelijke flora, en de occasionele verdwaalde neushoorn. De naam Noorwegen is eigenlijk een verbastering van Noordelijk land van de witte en zwarte Fjordnegers. Ze zijn veruit de meest ontwikkelde soort negers en hebben enkele grote steden in de fjorden.

Bosneger (negrus silvaniis)[bewerken]

Door gebruik te maken van lokale bosneger werkkrachten werd Kuifje een belangrijk onderdeel van de Belgische koloniale onderdrukking in de Congo. Na de jaren 50 werd Kuifje dan ook afgeschetst als conservatief en fascistisch tijdens een reactionaire, neomarxistsiche aksie door Brusselse studenten.

Deze negervariant is tegenwoordig meer en meer bedreigd door de wereldwijde en massale kaalkap van bossen. Ook deze neger is klein, maar heeft in tegenstelling tot o.a. de fjordneger lange armen, die hem toestaan behendig in bomen de klimmen, en zelfs van boom tot boom te slingeren. In Azië wordt hij vaak verward met de gibbon, die eveneens lange armen heeft, klein van stuk is, en door bomen slingert. Bosnegers onderscheiden zich echter van de gibbon door hun groene, door algen bedekte huid. De voeding van de bosneger is variabel, en hangt af van wat het lokale bos verschaft; deze neger is dus een echte omnivoor. Soms worden zij ook gezien op protestmarsen tegen kaalkap, maar dit is eerder uitzonderlijk.

Greppelneger (negrus canalicula)[bewerken]

Deze negervariant leeft, zoals zijn naam al doet vermoeden, in greppels. En dan voornamelijk in greppels langs drukke autowegen, dit vanwege het feit dat deze negersoort niet leeft op zuurstof, maar op CO2. Hoe dit verschijnsel evolutionair mogelijk is, is vooralsnog onduidelijk. Er zijn echter wel gedocumenteerde gevallen van greppelnegers die in greppels langs verlaten bospaadjes leven, doch slechts alleen wanneer zij een kunstmatige toevoer van CO2 hebben, zoals een kampvuur. Krijgen zij deze CO2 niet, dan overlijden ze binnen enkele minuten. De favoriete bezigheid van de greppelneger die langs drukke autowegen woont, is met voorsprong het auto-spotten. Deze negers hebben dus ook altijd een fotocamera bij zich, voor het geval ze een zeldzame auto spotten. Hun ondergrondse gangenstelsel hangt dus ook vol met foto's van auto's. Deze gangenstelsels hebben de greppelnegers gegraven om o.a. te kunnen eten en slapen. Greppelnegers slapen echter nooit allen tegelijk binnen; er is altijd een groepje, meestal de nerds onder de greppelnegers, dat 's nachts op wacht staat. Dit doen zij niet om op uitkijk te staan voor ongure predatoren, zoals de plantsoendienst, doch om eventuele zeldzame auto's vooralsnog te fotograferen. Het is voor de meeste mensen bijna onmogelijk een greppelneger tegen het lijf te lopen, aangezien deze erg schuw zijn en zich verschuilen achter alles waar je maar achter kunt zitten. Zo is er een geval bekend van een greppelneger die zich in Enschede verstopte in een illegale voorraad vuurwerk, met desastreuze gevolgen. Dat de greppelnegerpopulatie toch binnen de perken blijft is te danken aan één van hun favoriete bezigheden, met name 's nachts voor auto's uit rennen. Dit is tamelijk dom, zeker als ze dit spelletje spelen aan drukke autowegen (voornamelijk snelwegen). Automobilisten zien geregeld kadavers liggen in het gras naast de snelweg. Meestal wordt dan geconcludeerd dat dit een egel, konijn of vogel zou kunnen zijn, maar vaak gaat het wel degelijk om een greppelneger. Indien u ernstige huidirritaties krijgt in de nabijheid van een dergelijk verkeersslachtoffer, betreft het quasi zeker een overreden greppelneger. Een levende greppelneger is erg schuw, maar een dode heeft toch echt geen kans meer om weg te rennen en zich te verschuilen, dus als u een keer een greppelneger wilt zien, zou dit misschien uw enige kans zijn.

Blinkneger (negrus luceriensis)[bewerken]

Deze neger komt voornamelijk voor in grote steden, en luistert veelal naar commerciële R&B en hip-hop. Hij aanbidt individuen als Curtis Jackson (50 cent) en Snoopy de Hond. De klederdracht van deze neger bestaat uit een hip trainingspak (made in China), vaak een pet van NY, en vooral zeer veel blinkende objecten, bij voorkeur fietskettingen met goudkleurige verf en ringen. Onder deze negers staat het "cool" om te kunnen pronken met schotwonden. Ook het hebben van een grote harem (die "bitches" worden genoemd) is een statussymbool: hoe meer "bitches", hoe hoger de neger in de onderlinge hiërarchie staat. Een dure (al dan niet ergens ontvreemdde) auto staat ook garant voor een hoge status. Deze neger rolt vaak één van zijn broekspijpen op, terwijl hij zijn kous over de andere broekspijp trekt. Dit staat namelijk cool. Zij hanteren een geheel eigen, voor buitenstaanders onverstaanbaar jargon, en refereren naar hun vrienden met de term "homies". Ook is het voor dit soort negers gebruikelijk in groepen genaamd "gangs" te leven. Het leven in dit soort groepen helpt om de populatiegrootte in toom te houden, aangezien ze elkaar vaak uit proberen te moorden. Deze neger is sinds het eind van de jaren tachtig sterk in populatie gegroeid, hoewel, 30% van hen is fopneger, dus het is allemaal niet zo erg als het lijkt.

Moerasneger (negrus paludiensis / geuzus paludiensis neglecta)[bewerken]

Moerassen zijn het thuis van deze neger. Hij is een behendig zwemmer, en is moeilijk op te merken dankzij zijn gewoonte om zich te tooien met allerlei moerasvegetatie en modder. Oorspronkelijk werd vermoed dat dit geen bewuste strategie is, maar dat hij te lui is om deze van zijn lichaam te verwijderen. Recente onderzoek (zie volgende paragraaf) heeft echter laten zien dat de modder een beschermende laag om de huid vormt die het de moerasneger mogelijk maakt te overleven in het zure veenwater.

Aangezien hij slechts zelden waargenomen wordt, is hij waarschijnlijk zeldzaam, en daarom is er over deze soort slechts weinig bekend. Het is mogelijk dat deze neger argeloze wandelaars overvalt, en ze vervolgens opeet. Dit zou een groot aantal onopgeloste verdwijningen kunnen verklaren. Deze neger bouwt zijn nest op een klein stuk droog land, bij voorkeur ergens verscholen achter enkele struiken.

Recentelijk hebben biologen van de Universiteit Utrecht in de Biesbosch een moerasneger gevangen. Na wassen bleek de moerasneger wit te zijn, vervolgens stierf hij door het ontbreken van de beschermende modderlaag op zijn huid. Een DNA-analyse en historisch onderzoek lieten zien dat Moerasnegers afstammelingen zijn van geuzen die in de 80-jarige oorlog voor de Spanjaarden de moerassen ingevlucht zijn. De term Moerasneger is dus feitelijk onjuist, in de wetenschap wordt de moerasneger sindsdien omschreven als geuzus paludiensis neglecta ofwel: vergeten moerasgeus.

Zeeneger (negrus mariniis)[bewerken]

Een beroemde Zeeneger: Moos Leeghloper, de stichter van Lelystad

Deze soort ontstond eveneens (cfr. de fjordneger) toen een slaventransport verging, zij het deze keer in volle zee. De overlevende negers wisten zich in leven te houden door zich met vis en wieren te voeden, tot op deze dag nog steeds hun vaste voedsel. Zij hebben door de eeuwen heen zwemvliezen en kieuwen ontwikkeld, zodat zij nu behendige zwemmers zijn. Ze zijn makkelijk te herkennen door hun speelse gedrag en dolle capriolen. Vaak voeren zij kunstjes op voor voorbijvarende schepen, in de hoop snoepjes te krijgen. (Dit snoepgoed krijgen ze maar 1 keer per jaar, namelijk op 6 december.) De zeeneger heeft geen vaste verblijfplaats, en kan gedurende zijn leven immense afstanden overbruggen op zoek naar voedsel. Er is één geval van een zeeneger bekend die in één jaar tijd ruim 40.000 kilometer aflegde; dit is gelijk aan de omtrek van de aardbol. Vaak zijn ze begroeid met zeepokken en wieren.

Struikneger (negrus herbiensis)[bewerken]

Zoals zijn naam doet vermoeden, leeft deze neger in struiken. In tegenstelling tot de zeeneger, blijft deze neger zo lang mogelijk in dezelfde struik hokken. Helaas levert dit na verloop van tijd vaak een enorme stank op; een natuurlijk verdedigingmechanisme tegen predatoren, zoals de concurrerende blinkneger, die soms in stadsparken komt. De struikneger graaft een hol onder zijn struik, waar het wijfje ieder jaar 2 tot 3 jongen werpt. Struiknegers doen in feite helemaal niks; zij zitten in hun struik en steken sporadisch hun hoofd boven de vegetatie uit om poolshoogte te nemen, en voedsel te zoeken.

Wandneger (negrus muriensis)[bewerken]

Deze neger leeft in een volstrekt unieke biotoop: hij leeft namelijk in en op wanden, zij het van natuurlijke of menselijke oorsprong. In de natuur geeft deze neger de voorkeur aan moeilijk bereikbare en steile rotswanden. Het is daarom logisch dat hij vaak opgemerkt wordt in bergachtige streken; hij dient echter niet verward te worden met de eveneens in hooggelegen gebieden voorkomende bergneger, waaraan de wandneger vaak ten prooi valt. Teneinde het klimmen te vergemakkelijken heeft deze neger dankzij evolutie een soort natuurlijke anti-slip laag op de handpalmen en voetzolen. In de natuur nestelen zij voornamelijk in kleine openingen en grotten in rotswanden, al zijn er gevallen bekend van wandnegers die een verlaten arendsnest betrekken. In door mensenhanden geschapen omgeving, is de wandneger voornamelijk te vinden in flatgebouwen en wolkenkrabbers, waar hij gangen in de muren knaagt, en vrijelijk door de spouwmuren doolt. De wandneger kan echter aanzienlijke schade aan gebouwen veroorzaken, en niet sporadisch stort een gebouw in omdat de muren geheel uitgehold zijn door een te grote kolonie wandnegers, op zoek naar meer leefruimte. Dit was onder andere het geval bij het World Trade Center in New York, dat op 9 (en dus niet op 11 zoals sommige complotten zeggen) september 2001 instortte nadat de kolonie wandnegers die in het gebouw leefden, de steunpilaren hadden uitgehold, en niet, zoals veelvuldig wordt aangenomen, door de impact van twee passagiersvliegtuigen. De wandneger voedt zich voornamelijk met beton en met andere wandnegers, zodat de populatie zelden te groot wordt, en zij langer in éénzelfde gebouw kunnen hokken, voor het instort of gesloopt wordt.

Grotneger (negrus grottus)[bewerken]

Deze negersoort is de soort die als eerste hun luxe villa's verlaten hebben om in grotten te gaan wonen. Deze soort heeft een voorkeur voor koude, kille, donkere en harde grotten in graniet. Maar men treft ze ook aan in andere grotten. De negers hebben zich volledig aangepast aan het leven in grotten. Ze hebben gewoonlijk hun ogen dicht en luisteren met hun lippen. Dit omdat deze ver ontwikkeld en vrij groot zijn. Daarbij gebruiken de negers ook hun vingers, om te voelen naar prooi. Deze negersoort is een van de weinige soorten die volledig carnivoor is. Ze eten alleen grotwormen en grotkonijnen. Heel soms kunnen ze een grotkikker vinden, dit zorgt vaak voor hevige strijd, aangezien ze dol zijn op de zeldzame met uitsterven bedreigde grotkikkers (niet te verwarren met de veel te grote populatie grotpadden). Als de grotnegers niet eten (of vechten om eten), dan zijn ze vooral aan het vechten. Dit omdat ze te dom zijn om enig ander tijdverdrijf te kunnen bedenken. Deze negersoort is dus ook vrij dom, ook al kennen ze het geheim van het leven, wat ze niet met anderen willen delen. Soms hebben de grotnegers een enorm ondergronds grotstelsel opgebouwd. Deze lijken erg op onze steden, maar dan ondergronds, zoals het hoort. Alles is dan ook van steen en ze hebben geen elektronica. De grootste natuurlijke vijand van de grotneger is de grotvleermuis, ook al zijn die lam, blind, doof en vrij onschuldig. Op de één of andere manier zijn grotnegers hier toch allergisch voor.

Bergneger (negrus monsiensis)[bewerken]

De bergneger komt, zoals zijn naam reeds doet vermoeden, haast uitsluitend voor in bergachtige streken, en bij voorkeur zelfs op een hoogte van meer dan 1000 meter. De bergneger is vermoedelijk ontstaan toen enkele steppenegers gedwongen werden naar hoger gelegen gebieden te trekken. Deze migratie werd vermoedelijk veroorzaakt door de constante druk die de aldaar aanwezige Franse hangoorkonijnen (die actief op steppenegers jagen) uitoefenden op de steppenegerpopulatie. De bergneger lijkt op de wilde variant van de wandneger, maar onderscheidt zich ervan door zijn grotere gestalte en zijn kleine hoorntjes, die bij de wandneger geheel ontbreken. De hoorntjes spelen een belangrijke rol tijdens het voortplantingseizoen, waarin de mannelijke bergnegers elkaar ermee bekampen teneinde meer territorium, en zodoende meer vrouwelijke bergnegers, voor zich te winnen. Dit gedrag doet vermoeden dat de bergneger verwant is aan de blinkneger, die ook veel belang hecht aan het hebben van een grote harem. De voeding van de bergneger is seizoensgebonden; 's zomers, wanneer hij nog vaak beneden de boomgrens vertoeft, eet hij vooral vruchten en planten, 's winters wordt hij een echte omnivoor, die vaak het hooggebergte intrekt om op wandnegers te jagen.

Atletiekneger (negrus atleticus)[bewerken]

Deze negersoort herken je in het dagelijkse leven niet snel, alleen op de atletiekbaan is deze neger herkenbaar door zijn zwarte huidskleur en sportkleding. Deze negers denken dat ze boven de andere negers staan maar in feite worden ze gebruikt door blanken om medailles binnen te slepen voor het desbetreffende land waar deze neger voor sport. Om deze negers te spotten op straat moet je goed op de schoenen letten, als de veters gestrikt zijn van de desbetreffende neger is de kans groot dat het een atletiekneger is. De atletiekneger verdient relatief veel geld wegens zijn talent in sport. Ze zijn gewend aan de hoge temperatuur van de Afrikaanse landen onder de Sahara, maar ze kunnen ook goed presteren onder vochtige en koude omstandigheden.

Basketbalneger (negrus dunkius)[bewerken]

Deze neger komt voornamelijk veel voor in Amerika. Net als de atletiekneger kun je hem op straat niet zo makkelijk herkennen, maar op het basketbalveld herken je hem vrij gemakkelijk aan de kleding en huidskleur. Basketbalnegers zijn over het algemeen vrij arm. Ze hebben niet genoeg geld voor mouwen, dus die dragen ze ook niet. Basketbalnegers zijn in tegenstelling tot de meeste andere negers heel lang: meestal tussen de twee en de drie meter. De meeste basketbalnegers komen uit een grote fokkerij in Amerika, de NBA (Nigro Basketball Acreage). Ze worden daar net zo lang getraind tot ze 16 zijn en dan sturen ze de besten naar de officiële competities. Wat er met de anderen gebeurt, weigert de NBA bekend te maken. De basketbalnegers verdienen zo weinig vanwege hun hebberige managers en daarom moeten ze naast het basketballen ook nog schoenen maken. Daar komen schoenen zoals Jordans en Kobe 9 van. Bekende voorbeelden van deze negers zijn Michael Jordan, Kobe Bryant en LeBron James. Je kunt basketbalnegers van atletieknegers onderscheiden door een bal naar ze te gooien. Als hij hem vangt dan is het een basketbalneger, maar vangt hij hem niet en komt hij in zijn maag of tegen zijn hoofd dan is het een atletiekneger. Als de neger nadat hij is geraakt door de bal op de grond valt, een willekeurig lichaamsdeel vastpakt (meestal de scheen) ongeacht of hij daar geraakt is en kermend de scheids roept is het geen atletiekneger, maar een zeldzame voetbalneger die verder in dit artikel niet wordt beschreven.

Verkoopneger (negrus souvenirus)[bewerken]

Deze neger is gespecialiseerd in het verkopen van touristische souvenirs. Zijn natuurlijke habitat zijn over het algemeen de stranden en winkelstraten van drukke touristische steden. Ze behoorden eerst tot andere soorten negers maar door een lange scheiding is de verkoopneger uitgegroeid tot een eigen soort. Hun overlevingstechniek is het verkopen van souvenirs aan touristen die dom genoeg zijn om de veel te lage prijs van de producten te betalen. De producten die ze verkopen variëren van zonnebrillen tot hoeden en van strandballen tot nepbeats (van nep-Dr. Dre). Deze soort wordt met uitsterven bedreigd door overbejaging van de plaatselijke politie.

Camouflageneger (negrus invisibilis‎)[bewerken]

De negrus invisibilis‎ in zijn natuurlijke habitat (links onder in beeld)

Deze neger onderscheidt zich op een uniek aspect, hij is moeilijk waar te nemen. Hij is nog nooit waargenomen in de natuurlijke habitat van de andere negri. In oude geschriften werd de camouflageneger al geïllustreerd. Men zegt dat ze alleen waarneembaar zijn met een nachtvizier, ongeacht de tijd van de dag. De negri invisibilis‎ zijn afkomstig van de diepe grotten van de Ardennen en staan genetisch zeer dicht bij de grotnegers.

Witte of Albinoneger (negrus blancus)[bewerken]

Deze neger onderscheidt zich van de andere negersoorten door zijn opvallend witte huidskleur. Deze huidskleur wordt ontwikkeld tijdens de puberteit, de witte neger wordt dus oorspronkelijk geboren als een andere neger en ontwikkelt vervolgens zich verder tot witte neger. Wetenschappers hebben tot op heden toe geen flauw idee hoe dit vreemde verschijnsel zich heeft kunnen voordoen. De witte neger is overigens zeer zeldzaam, maar heeft veel bekendheid door de mascotte Michael Jackson. Hij vertoont enkele trekjes die bij alle bekende witte negers voorkomen, namelijk:

  • Een onverbeterlijke neiging tot het maken van slechte muziek
  • Een lelijke neus, die ondertussen reeds vervangen blijkt te zijn
  • De grote droom tot het bezitten van een eigen pretpark

Excuusneger (negrus excusius)[bewerken]

De excuusneger is een neger die dient als een reputatieboost. Door bijvoorbeeld een excuusneger uit te nodigen voor blanke partijtjes of aan te nemen binnen een organisatie lijkt de organisator / directeur op aardige anti-racistische blanke man die ook oog heeft voor de minderheden binnen de multiculturele maatschappij. Excuusnegers doen het vooral erg goed in de Amerikaanse film-industrie en game-industrie. Hier kunt u de excuusneger herkennen aan het feit dat deze een donkere huidskleur heeft en meestal binnen de eerste tien minuten doodgaat.

Op negers lijkende soorten[bewerken]

Er zijn een vele soorten die op negers lijken, maar het niet volledig zijn. Hier een kort overzicht.

Fopneger (negrus gefoptius)[bewerken]

Deze soort is geen echte neger maar een blanke verkleed als een neger. Volgens onderzoeken is meer dan 30% van de Nederlandse blinknegers eigenlijk een fopneger. De fopneger is meestal te herkennen aan een honkbal- of basketbalshirt dat enkele maten te groot is, een honkbalpetje van een sportmerk en eventueel een vest of trui met capuchon, waarvan de capuchon over het petje heen wordt getrokken. Vaak dragen ze veel te grote broeken, met het kruis op de knieën, en schoenen, ook van een sportmerk, die ze sneakers of patta's noemen. Het honkbalpetje zit vaak erg strak, waardoor het de doorbloeding naar het hoofd wordt afgekneld, met als resultaat een kwijlende uitdrukking op het gezicht. Vaak bestaat hun taaltje voornamelijk uit een mengeling van Surinaams, Antilliaans en Frans met het woord 'kanker' minstens drie maal per zin. Een zin bestaat bij fopnegers doorgaans uit vier woorden, vaak simpele kreten als "yo", "fawaka", of "ik zweer". Als u deze symptomen tegenkomt bij de hangjongeren in uw straat is er wellicht ergens een nest.

Echte negers behandelen fopnegers met vriendelijkheid en medelijden.

Deze soort wordt vaak verward met de zogeheten "Zwarte Pieten". Ze zijn echter heel makkelijk uit elkaar te houden. U hoeft de neger alleen maar te provoceren. Als u hierop een oneetbaar voorwerp naar uw hoofd krijgt, betreft het een echte fopneger. Krijgt u daarentegen schuimpjes en pepernoten naar uw hoofd, heeft u toch echt te maken met een zwarte piet.

Zwarte Pieten (negrus clasus)[bewerken]

U kent ze vast wel: de Zwarte Pieten van Sinterklaas. De Zwarte Piet is vermoeddelijk geen neger, maar stamt af van de bleekscheten. Binnen de wetenschap heerst er de consensus dat de Zwarte Piet een verschijnsel van convergente evolutie is, en dat de Zwarte Piet zijn kleur aan het roet in schoorstenen te danken heeft. De Zwarte Piet komt het grootste deel van de tijd voor in Zuid-Spanje, maar wordt rond het eind van de herfst vaak in Noord-België en Nederland gesignaleerd. Zwarte Pieten zijn kinderlokkers die kinderen lokken door ze snoep te geven. Dit snoep heet de zogenaamde 'Pepernoot', zoals de naam doet vermoeden het zaad van de peperplant. Voor kinderen zijn deze pepernoten vreemd genoeg zeer aantrekkelijk.

In de afgelopen jaren is er onder de Nederlandse en Belgische bevolking zo'n sterke aversie ontstaan tegen de kinderlokpraktijken van de Zwarte Pieten, dat er tijdens het bezoek van de Zwarte Pieten veel wordt gedemonstreerd. Sommige Zwarte Pieten proberen zich hierom te camoufleren, met succes, door vegen blanke of gekleurde verf op hun gezicht te smeren.

Aboriginals (Abornicus Australius)[bewerken]

De Australische aboriginals werden tot in de jaren '80 nog als neger geclassificeerd, tot nieuwe DNA-studies uitwezen dat zijn ingedeeld konden worden in hun eigen familie; die van de abornicusii.

De naaste genetische verwant van de Aboriginal is de koala, beide moeten hun liefde voor de eucalyptusbladeren met elkaar delen, waardoor er vaak een hevige competitie uitbreekt tussen de twee. Er leefde vroeger ook Aboriginals op Tasmanië. Deze zijn echter uitgestorven door ziektes geïmporteerd door de kolonisten en eveneens door de jachtsport. Dit nadat hun aantal reeds sterk was uitgedund door natuurlijke predatie door de Tasmaanse Hangoorwombat. Zoals bijna alle zoogdieren uit Australië heeft de aboriginal een buidel.

Zandnegers[bewerken]

Zandnegers komen oorspronkelijk voor in Noord Afrika, over het Arabisch Schiereiland, tot in Pakistan. Zoals de naam al aangeeft leven ze in de woestijn. Zandnegers zijn in tegenstelling van de meeste andere negersoorten heel agressief. Daardoor is het beter om ze te bekijken in gevangenschap. Het is onder sommige avontuurlijke blanken een sensatie om de soort te observeren in hun natuurlijke habitat, zoals Molenbeek en de Bijlmer. Daarom organiseren reisbureaus dergelijke excursies, maar wel op eigen risico van de toerist. Tegenwoordig leven ze vooral in West-Europa nadat de soort een grote migratietocht heeft ondernomen. Ze zijn herkenbaar aan hun lokroep Allahu Akbar waarna ze soms spontaan tot ontploffing komen.

Negers en de bijbel[bewerken]

In het bijbelboek Genesis staat geschreven: "En op de zesde dag schiep God de mens en de negers, naar Zijne beeldende gelijkenis". Aangezien de wetenschap het erover eens is dat de eerste mensen negers waren, kan men niet anders concluderen dan dat God een neger is. Als gelovige blanke racisten hiermee geconfronteerd worden, zetten ze het op een zuipen, waarbij miswijn hun voorkeur geniet, en gaan daarmee door tot ze deze confronterende informatie weer vergeten zijn; om zo hun tegenstrijdige opvattingen in stand te kunnen houden.

Bekende negers[bewerken]


Potatohead aqua.png
Aan de schandpaal genageld!
Vastgenagelde versie:
26 maart 2007
Dit artikel is een verschrikking! Daarom is het vastgenageld aan de schandpaal zodat iedereen er rotte groenten tegenaan kan gooien.