Mime

Uit Oncyclopedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
MimeDroef.gif

Waarom nemen mensen foto's van mimespelers? Iedereen lijkt op een mimespeler op foto's!
~ Urbanus van Anus over mime.

Van alle kunsten die de mensheid ooit heeft beoefend, is mime wel de meest gevaarlijke. Door geluidloos en quasi accessoireloos voorwerpen, dieren, mensen en gebeurtenissen uit te beelden, sleurt de mimekunstenaar zijn argeloze toeschouwers mee in een imaginaire wereld, terwijl de doorsnee mens daarop niet voorbereid is. Afhankelijk van de mentale weerstand enerzijds, en het verbeeldingsvermogen anderzijds, kan dit bijzonder nefaste gevolgen hebben voor het mentale evenwicht van het slachtoffer.

Leeg[bewerken]

De beroemde Poolse mimekunstenaar Marcel "Rozegeur" Vanogverder gesnapt tijdens zijn auditie voor "The Mask of Zorro".

Een goed opgeleide en getalenteerde mimekunstenaar is heer en meester van de hem (of haar) omringende lege ruimte. In die leegheid worden hele werelden gecreëerd, wier geloofwaardigheid, omvang en complexiteit alleen afhangen van de virtuositeit van de kunstenaar.

Controverse[bewerken]

Deze soms toch erg wilde creaties[1] worden door meer en meer wetenschappers als gevaarlijk beschouwd voor mensen wiens fantasie te gemakkelijk op hol kan geraken. "De hersenen van de gemiddelde mens", zegt Professor Krieck, hoofd van de dienst Psychiatrie van het Oncycloversitair Ziekenhuis te Oncyclopolis, "zijn niet gevormd om zich onaangetast voort te bewegen in denkbeeldige werelden. De toegangspoorten tot dergelijke werelden zijn gemakkelijk te vinden van buitenaf, maar niet van binnenuit, wat resulteert in het verlies van ettelijke geestelijke vermogens tijdens optredens van mimekunstenaars.".

Fysieke schade[bewerken]

Er is ook een (kleine) stroming, met aan het hoofd Professor Pruym, hoofd van de dienst Vreemde Verschijnselen van het Oncyloversitair Ziekenhuis, die beweert dat in sommige gevallen mensen ook fysiek gevangen geraken in dergelijke werelden, en dus effectief van onze planeet verdwijnen. Hoewel deze hypothese nog in de kinderschoenen staat, vooral wegens een schrijnend tekort aan harde bewijzen, wint ze aan belang en aanhang.

Opruimen[bewerken]

Hoewel het gevaar van mime behalve in Zweden nog nergens officieel erkend is, circuleren al volop aanbevelingen voor mimekunstenaars, ten einde de mogelijke schade zoveel mogelijk te beperken. Zo wordt hen bijvoorbeeld vriendelijk, doch met aandrang verzocht om

  • objecten, gecreëerd tijdens een voorstelling, niet achter te laten, maar hetzij te vernietigen, hetzij mee naar huis te nemen;
  • deuren, geopend tijdens een voorstelling, weer te sluiten, vooral wanneer deze toegang geven tot een andere imaginaire wereld;
  • na een voorstelling te controleren of er in de pas gecreëerde wereld geen toeschouwers achtergebleven zijn;
  • zich in het openbaar vooral niet in te laten met de 'vierde dimensie of hoger.

Zoals eerder aangehaald, is de officiële erkenning van het gevaar nog hangende, en hebben deze aanbevelingen helaas alleen adviserende kracht.

Nut[bewerken]

MimeKrapbijkas.gif

De macht van mime mag dan maar schoorvoetend onderkend worden door officiële instanties, minder officiële instanties hebben er toch al hun oog laten op vallen. Tot deze onofficiële instanties kunnen gangsterbendes, lobbygroepen en religieuze groeperingen gerekend worden.

Bankoverval[bewerken]

Zo worden mimekunstenaars meer en meer ingezet bij het plegen van bankovervallen. De procedure is als volgt: een mimekunstenaars trekt de aandacht van voorbijgangers iets bezijden de hoofdingang van een bank, en neemt hen mee in een zorgvuldig uitgekiende denkbeeldige wereld. Daar worden zij vastgehouden tot de overvallers hun werk gedaan hebben, en indien de mimekunstenaar geen hardvochtig karakter heeft, zet hij zijn publiek terug op onze wereld. Op die manier zijn er geen getuigen van de overval, de paar klanten in de bank en het personeel uitgezonderd. Maar eer die zich bevrijd hebben uit de allesbehalve denkbeeldige touwen waarin zij vakkundig gewikkeld zijn, bevinden de boeven zich al in veiligheid. Tot nu toe is nog geen enkele mimekunstenaar erin geslaagd om zijn kunsten ook in een bank uit te voeren, omdat zo iemand daar meteen buitengezet wordt. Anders zou het systeem gewoon perfect zijn.

Collecte[bewerken]

Ook religieuze gemeenschappen, die nooit geld teveel hebben, weten van mime gebruik te maken. Tegen het einde van een bijeenkomst, neemt een mimekunstenaar plaats vóór de gemeenschap, waar hij aan de ogen der toeschouwers een aantrekkelijke imaginaire wereld ontvouwt, waarin zij gevraagd worden te investeren in het voortbestaan van deze wereld. Binnen luttele tijd[2] grijpen de gelovigen naar hun portefeuille, die zij integraal in de door de kunstenaar voorgehouden schaal legen. Op deze manier werd de Sint Pieter te Rome bijeengespaard, en wordt nu nog steeds gecollecteerd voor de Basiliek van Koekelberg, het stenen monster niet ver van Brussel. Na de collecte brengt de kunstenaar de investeerders terug naar deze wereld, waar zij zich afvragen hoe het komt dat zij weer eens hun rondje in het lokaal café op de pof moeten betalen. Men kan alleen maar respect hebben voor kunstenaars die van toeschouwers indrukwekkende bijdragen loskrijgen zonder één geluid te produceren, terwijl bijvoorbeeld zelfs de meest getalenteerde acteurs van stille film muzikaal ondersteund werden!


De beroemde Finse mimekunstenaar Marcel "25 handen" Vandaarachter wijst de weg naar de dichtstbijzijnde hypnotiseur.

Hypnose[bewerken]

Na oorspronkelijk door hypnotiseurs als een kwalijke concurrentie gezien te zijn, beginnen mimekunstenaars hun diensten met meer en meer succes aan deze paramedici aan te bieden. Vooral wanneer dezen te maken hebben met klanten patiënten die zich helemaal niet willen laten hypnotiseren, of hiertoe te gespannen zijn, kan een goed mime-artiest wonderen doen. Wanneer de (geluidloze!) voorstelling een tijdje bezig is, acht de hypnotiseur zijn moment gekomen, en begint hij zijn litanie te prevelen, die de patiënt tenslotte onder zijn heerschappij moet brengen. De voornaamste moeilijkheid bij deze werkwijze, is het synchroniseren en coördineren van beide invloedssferen. Alles moet naadloos op elkaar aansluiten en in elkaar passen: het minste "scheurtje" kan bij de patiënt onherstelbare psychische schade aanrichten.

Vervuiling[bewerken]

Is de straatmime in gevaar?

In de rand van het mime-gebeuren bevindt zich een ander, verwant fenomeen: dat van de mime-robots. Dezen worden door echte mime-artiesten als minderwaardige afgietsels beschouwd, maar zijn populair bij het grote publiek. Zodanig, dat er sprake is van vervuiling.

Onder-mime[bewerken]

Omdat een mime-robot intensief gebruik maakt van grime, kostuums en accessoires, wordt hij door kenners niet als een echte mime-kunstenaar beschouwd. Sommige gaan zelfs zover dat ze een masker opzetten, en dan voor standbeeld spelen, met een bedelschaaltje aan hun voeten. Door de overdadige enscenering wordt er weinig beroep gedaan op de verbeelding van de toeschouwer, zodat deze ook zelden of nooit meegesleurd wordt. Mimekunstenaars vrezen dan ook dat deze mime-robots het publiek minder gevoelig zullen maken voor denkbeeldige werelden, en zo hun kunst ondermijnen.

Wildgroei inperken[bewerken]

Op bepaalde plaatsen, zoals de befaamde Ramblas in Barcelona (Spanje), komen er steeds maar meer van deze mime-robots bij. Eigenaardig genoeg raakt deze markt niet oververzadigd, omdat enerzijds de bijkomende mime-robots proberen meer te bieden door spectaculairdere grime, kostuums en accessoires te bieden, aldus hun oudere concurrenten dwingend tot renovatie. De echte mimekunstenaars hebben intussen echter hun eigen methode ontwikkeld om deze concurrentie uit te schakelen. Zij voeren mime-robots mee in een denkbeeldige wereld, en laten ze daar zitten. Opgeruimd staat netjes. Op die manier is bijvoorbeeld al het aantal mime-robots op de Brusselse Grote Markt tot nul teruggebracht. Indien men er tóch een mime-robot aantreft, dan blijkt het om een... robot te gaan. In zo'n geval volstaat het om de batterij eruit te halen, en de reinigingsdienst te verwittigen
Bescherming van lege ruimten[bewerken]

ClownRDV.JPG

De inmiddels overleden Franse woord- en mimekunstenaar Raymond Devos riep meer dan twintig jaar geleden al op tot respect voor lege ruimten, en richtte in 1988 de Vereniging Voor Vrijwaring Van Vacuum Vertrekken op. De woorden "vacuüm" en "vertrekken" brengt oppervlakkige verstaanders vaak in de waan dat deze vereniging uitsluitend binnenshuis actief is, en dan nog wel in het luchtledige. Maar Devos maakte van in den beginne duidelijk dat de begrippen "vacuüm" en "vertrekken" respectievelijk eng en ruim moeten geïnterpreteerd worden.

Certificaat[bewerken]

De V.V.V.V.V.V. kent certificaten toe aan ruimten waarvan de eigenaar of verantwoordelijke instantie toegezegd heeft dat er geen imaginaire voorwerpen, dieren, mensen of gebeurtenissen mogen in opgeroepen worden. De bezoeker wordt hiervoor gewaarschuwd door middel van een fraai uitgevoerd en smaakvol ingelijst document, dat bevestigd wordt op of naast de toegangen tot de ruimte in kwestie.

4de dimensie[bewerken]

MimeVolhouder.gif

De V.V.V.V.V.V. richt ook opleidingen in waarbij zij geïnteresseerden leren hoe zij zich moeten gedragen in een denkbeeldige wereld, en hoe zij daar naar believen kunnen uitstappen. Binnenkort zal ook een cursus "4de dimensie" op punt staan, zodat gewone mensen zich ook dáár zullen kunnen redden. Devos was goed thuis in deze dimensie, maar stond huiverig tegenover het toelaten van minderbegaafden in deze toch wel vijandige wereld. Er werd in de vereniging dan ook pas openlijk over deze mogelijkheid gesproken na zijn overlijden.

Verraad[bewerken]

De Vereniging Voor Verbeelding Vvrijheid en Vvervreemding, die de belangen van de mimekunstenaars verdedigt, spreekt van verraad, omdat uitgerekend een mime-artiest de lege ruimten voor hun creaties wil behoeden. Zij beschouwen Devos trouwens niet als een volwaardig mimekunstenaar, omdat hij minstens even virtuoos met de Franse taal omging, wat bij mime uit den boze is. Zij verliezen daarbij uit het oog dat Devos beide niet noodzakelijk combineerde, en ook nog andere podiumkunsten beheerste. De V.V.V.V.V. reikt een concurrerend certificaat uit, dat precies dezelfde afmetingen en lay-out heeft als dat van de V.V.V.V.V.V., maar in tegenstelling tot dit laatste juist oproept tot de creatie van imaginaire werelden in de betreffende ruimten.

MuisTuba.JPG
Podiumkunsten, al dan niet in open lucht, boven of onder water

Ballet · Cabaret · Goochelen · Gospel · Mime · Muziek · Opera · Toneel · Voordracht · Zeep


Potatohead aqua.png
Aan de schandpaal genageld!
Vastgenagelde versie:
2 oktober 2009
Dit artikel is een verschrikking! Daarom is het vastgenageld aan de schandpaal zodat iedereen er rotte groenten tegenaan kan gooien.


Notenbalk[bewerken]

  1. Men denke terug aan de catastrofe die de Servische mimekunstenaar Marcel "Prins Zip" Vanovertwater op 28 juni 1914 ontketende toen hij 2208 onschuldige omstaanders meesleurde in zijn uitbeelding van het zinken van de Titanic, en men er maar 704 konden gered worden. De hele Servische natie werd met de vinger gewezen, en een groot onheil hing boven Europa.
  2. Deze tijdspanne hangt af van de bedrevenheid van de artiest, en kan variëren van drie kwartier tot tien minuten, een tijd die alleen door de allerbesten gehaald wordt.

MimeSteun.gif