Leeuw

Uit Oncyclopedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Leeuw
Als ik éénmaal groot zal wezen!
Als ik éénmaal groot zal wezen!
Taxonomische indeling
Rijk Beestjes
Stam Vierpoters
Klasse Vooral op een wapenschild
Orde Brulbeesten
Familie Kussenpootachtigen
Geslacht Soms door bijziende stropers
Algemene informatie
Voedsel Vers vlees, zó van het bot, onder het gekerm van de leverancier
Maximale leeftijd Nooit vragen, vooral niet aan de dames
Familie van Veel poesjes, maar niet álle
Geschikt als huisdier Mits voldoende en sterke tralies te voorzien
Specifieke gedragseigenschappen Rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan
Leefgebied Redelijk warm, met airco
Intelligentie Verscholen achter een mysterieuze blik
Natuurlijke vijanden Siëstaverstoorders
Wordt gebruikt voor verkoop Weinig: af en toe een exemplaar aan een zoo, of aan MGM
Uiterlijke kenmerken
Kleur Goudgeel (niet omsmeltbaar)
Huidbedekking Kortharig vachtje, in de nek iets langer
Aantal poten Vier, tenzij tijdens grote hongersnood
Waarin het leeft Die op vlaggen en wapenschilden niet
Speciale kenmerken Krijgt bij volle maan heimwee naar de Lage Landen
Socialitieit Wordt graag met rust gelaten, vooral tijdens de siësta
Aaibaar Tot op onzekere leeftijd toch
Portaal  Portaalicoon Biologie


In Sovjet Rusland, leeuw voert JOU!!
~ De situatie in Sovjet Rusland over een leeuw

De leeuw is een beroemde vierpoter, die in levende lijve aangetroffen wordt in Afrika en in iets minder levende lijve in dierentuinen over de gehele wereld (behalve Afrika), en in helemaal niet levende lijve op vlaggen en wapenschilden in de Lage Landen. Een leeuw brult ook. Soms, als hij daar zin in heeft. Een leeuw inspireert ook haarkapsels. Ten langen leste wordt met een leeuw, of toch met zijn beeltenis, ook manhaftig gezwaaid door stoere binken die op de loop zouden gaan voor de eerste de beste leeuw die niet achter tralies zit.

't Misverstand[bewerken]

Talloze stervelingen verkeren in de mening dat leeuwen uitsluitend en sinds de nacht der tijden in Afrika voortkomen. Maar niets is minder waar[1]: de oerleeuw is een typische diersoort uit de Lage Landen. Of liever: was een typische diersoort der Lage Landen, vanwaar de minder geslaagde exemplaren geëxporteerd werden naar Afrika. Opkomende industrie[2] en dalende temperaturen lieten deze indrukwekkende dieren uitsterven nog vóór de stichting van de eerste Bond Voor Dierenbescherming (3.400 vóór C.).

Leeuwen in de Lage Landen[bewerken]

Aangezien den Laaglandschen Leeuw een paar millennia vóór onze jaartelling in onze contreien definitief uitstierf, is het niet verwonderlijk dat er maar weinig sporen van terug te vinden zijn. Oncyclopedia stuurde haar vorsers eropuit om deze weinige sporen... op te sporen.

Den Vlaamschen Leeuw[bewerken]

De Bakstenen Leeuw van Zoldergem.

Aan den Vlaamschen Leeuw herinnert maar één artefact, en wel de uit ca. 1.200 vóór C. daterende Bakstenen Leeuw van Zoldergem. Hiermee wordt een fraai bakstenen reliëf bedoeld, dat een vrij goed beeld geeft van hoe den Vlaamschen Leeuw er moet hebben uitgezien. Het reliëf geeft een nog beter beeld van de indruk die de leeuw had achtergelaten op het collectief geheugen van de lokale bevolking, die meer dan tweeduizend jaar na uitsterven (van de leeuw) nog tot zo'n nauwkeurige weergave in staat bleek. Oorspronkelijk deel van een heidense tempelmuur, is het reliëf nu opgenomen in de westelijke muur van de Zoldergemse kerk. Het reliëf ligt trouwens aan de basis van het nakende bezoek van Benny XVI aan Zoldergem, waar door het kerkkoor intensief gewerkt wordt aan een speciale versie van een sinds mensenheugenis overgeleverd koddig liedje een leeuw die ontembaar is zolang hij klauwen heeft. Dit stukje folklore raakte overigens verspreid over heel Vlaanderen tijdens den Vlaamschen Romantiek die omstreeks het einde van de XIXde eeuw een groot gedeelte van de Laaglandse cultuur besmette met loodzware liederen voorzien van plechtige teksten in een taal die enigszins verwant was aan Nederlands.

Vlagleeuw, eind XVIIde eeuw.

Uit nóg latere tijd, meer bepaald de Vroege Middeleeuwen, dateert de oudste weergave van den Vlaamschen Leeuw op een wapenschild. Aangezien wij geen toestemming kregen om dit wapenschild hier te reproduceren[3], beperkten wij ons tot een meer toegankelijke reproductie van een eind-XVIIde-eeuwse vlag. De vlag is een fraai staaltje van oud-Vlaamse vlagkunst: afhankelijk van de hoek waaronder de vlag bekeken wordt, schijnt de leeuw een andere houding aan te nemen, of een andere handeling te verrichten. Naar verluidt bestond deze techniek al ten tijde van de Guldensporenslag, en hadden dergelijke vlaggen een demoraliserend effect op de Franse ridders.

Den Nederlandschen Leeuw[bewerken]

Den Nederlandschen Leeuw: klein maar dapper!

In tegenstelling tot den Vlaamschen Leeuw, is den Nederlandschen Leeuw niet helemáál uitgestorven. Zoals de dinosaurussen voortleven in miniatuurversies zoals krokodillen en varanen, leeft den Nederlandschen Leeuw verder in een minuskule versie, die in de jaren 70 van de XXste eeuw nationale vermaardheid kreeg toen een Nederlands wetenschapper er een lange reeks bijzonder korte[4] documentaires, die tijdens televisie-uitzendingen het cultureel niveau van de reclameblokken wat moesten opkrikken. Het diertje kreeg ook een allitererende naam: Loeki. De mediadruk werd het arme diertje uiteindelijk fataal, en sinds het in 2004 totaal uitgeput overleed aan een overdosis cocaïne, bestaat het alleen nog als personage van een stripverhaal. Sindsdien werden ook geen levende exemplaren meer aangetroffen, zodat men langzaamaan aanneemt dat den Nederlandschen Leeuw definitief uitgestorven is. Er blijkt echter hoop, nu de Efteling Loeki heeft opgenomen in haar verschrikkelijke 'Carnival Festijn'

De Zingende Zeeleeuw, ook wel "Zingende Zeeuw" geheten.

In Zeeuws Vlaanderen, door een enkeling ook wel eens "Zeeland" geheten, houdt een groepje van dergelijke enkelingen al tien jaar staande dat in hun wateren een gemuteerde variant van den Nederlandschen Leeuw leeft: de Zingende Zeeleeuw. Deze leeuwen zwemmen én zingen, zij het niet noodzakelijk tezelfdertijd. Aan menig Zeeuwse waterkant worden de avonden opgeluisterd door deze muzikale dieren, die in de dichter bevolkte plaatsen zelfs beschikken over elektrische geluidsversterking, ten einde een zo groot mogelijk publiek te bereiken. Experts beweren echter dat er geen biologische relatie bestaat tussen den Nederlandschen Leeuw en de Zingende Zeeuwse Zeeleeuw. Deze discussie is nog steeds niet afgerond, en volgend jaar staat Zeeuwse Zonnie Zeeleeuw in ieder geval geprogrammeerd voor Rock Werchter en Pukkelpop.

Afstammelingen des Laaglandschen Leeuws[bewerken]

Buiten de Lage Landen wordt nog sporadisch een afstammeling van den Laaglandschen Leeuw aangetroffen, zij het in onzuivere vorm. Het zijn voornamelijk de nekharen die bij deze dieren nog het meest verwijzen naar hun illustere voorvader, en een enigszinds wild gedrag. Met dit gedrag jagen zij hun semi-soortgenoten regelmatig de stuipen op het lijf, wat hen uiteindelijk in de marginaliteit doet belanden. Zij kenmerken zich ook bijna allemaal door een indrukwekkend stemgeluid, dat een goede impressie geeft van hoe het gebrul des Laaglandschen Leeuws ooit moet geklonken hebben, millennia terug. Marginaal of niet, mediatiek zijn zij wél, wat het verschijnsel toch een béétje in de belangstelling houdt. Vooral in de komkommertijd, maar tóch...

Een verre nazaat van de Laaglandsche Leeuw.
Een nog veel verdere nazaat van de Laaglandsche Leeuw.

De Afrikaanse leeuw[bewerken]

Een flauwe afspiegeling van wat deze dieren ooit geweest zijn vinden we nog in Afrika, waar enkele van de uit de Lage landen geïmporteerde exemplaren toch tot voortplanting in staat gebleken waren. Over deze Afrikaanse leeuw kunnen wij kort zijn: het is duidelijk dat deze nog weinig van de kwaliteiten van zijn Laaglandse voorouders vertoont.

DenLeeuwHijBrult.gif

Héél af en toe komt een specimen ter wereld dat nog iets van de voorouderlijke fierheid behouden schijnt te hebben, en zulk specimen neemt dan geen genoegen met luieren onder de tropenzon, slechts bij volle maan geplaagd door een vaag knagend gevoel van heimwee naar noordelijker streken. Eenmaal volwassen, trekt de leeuw in kwestie van auditie naar auditie, tot hij de job van zijn leven gevonden heeft, meestal in een circus, of in een dierentuin.

Een leeuw met ambitie.
Insectenetende leeuw.

Tot deze avonturiers behoorde ook Jackie, die de komst van de klankfilm als een springplank naar roem en eer zag. Hij werd na een beproevende auditie dan ook geëngageerd door een grote filmmaatschappij in Hollywood om uit alle macht gracieus te brullen bij de aanvang van elke film die zij in omloop brachten. Jackie leefde uitzonderlijk lang, en trad ook op in Technicolor™ en Cinemascope™[5].
Andere avontuurlijke leeuwen ondernemen een reis door de wereld, en dwingen respect af door hun indrukwekkend aanpassingsvermogen. Er zijn gevallen bekend van zwerfleeuwen die konden overleven op een diëet van vlinders en kokosnoten! Hun reisverhalen zijn alom geliefd, en hoewel dit laatste sterk is verminderd sinds de komst van televisie en Internet, blijft de ontmoeting met een tot vertellen genegen zwerfleeuw voor de doorsnee toerist toch een aparte ervaring.

Het logo van een agentschap dat zich bezighoudt met het "plaatsen" van leeuwen.

WAARSCHUWING. Wij willen de onervaren wereldreiziger toch nog het volgende meegeven: het verdient aanbeveling de beluistering van de verhalen van een zwerfleeuw te aanhoren bij kunstlicht. Van kampvuur of kaarslicht is de leeuw bang, en van maanlicht, vooral dat van volle maan, wordt hij weemoedig, en bekruipt hem een onbestemd verlangen naar plaatsen onder zeeniveau. De voorgaande paragrafen lichten dit laatste voldoende toe, en het eerste zit nu eenmaal in de natuur van zogenaamde "wilde" dieren. Neonverlichting geeft de beste resultaten, want hoewel het gelige licht van een gewone gloeilamp de vacht van de leeuw mooi laat uitkomen, licht ligt het te dicht bij dat van een kaarsvlam.

Sterleeuwen[bewerken]

Tot slot nog enkele woordjes over twee uitzonderlijke leeuwen, die, net zoals hun avontuurlijke makkers uit het vorige hoofdstuk, de savanne beu waren, en het hogerop zochten. Echter, zij hielden het niet bij een gastrolletje in een film, of wat doelloos rondzwerven. We hebben het hier over de meest ambitieuze leeuwen uit de leeuwengeschiedenis: Leo Zodiac en Alex De Leeuw. Een applausje, graag.

Leo Zodiac[bewerken]

Leo Zodiac, de ster en lichtend voorbeeld aller leeuwen!

Lang, heel lang vóórdat pretentieuze primaten brandstofverslindende toestellen ineenknutselden in overroepen pogingen om hun planeet te verlaten (en andere te gaan bevuilen), had Leo Zodiac door pure meditatie en doorgedreven filosofie al het middel gevonden om de allerhoogste positie te bereiken: de sterren. Het lijdt geen twijfel dat deze drang ontstond tijdens een vollemaansnacht, al moet deze keer de weemoedigheid ferm naar binnen zijn geslagen. Niet naar noordelijke laag gelegen gebieden zou Leo Zodiac zich begeven, te voet dan nog wel... Nee, daarboven, naast de maan, nog iets meer naar links, dáár lag zijn toekomst. Leo Zodiac dacht aan niks anders meer, liep steeds met het hoofd gericht naar wat zijn eindbestemming zou zijn. Op zekere dag [6] merkte onze Leo dat hij steeds lichter werd (logisch, na zolange verwaarlozing van zijn voeding: hij was vel over been!), zich verhief van de grond, en steeds hoger ging zweven. Eenmaal buiten de dampkring van de aarde voelde hij hoe de uiteinden van zijn magere lichaam zich van zijn middelpunt begonnen te verwijderen, en voorwaar licht begonnen uit te stralen! Na een eindeloos lijkende tocht bleef hij onbeweeglijk hangen, in een toestand van ongekend geluk... en hij hangt er nog! Ginder heel ver beneden hem begon een aan hem gewijde cultus, telkens wanneer hij die planeet, zo ongeveer om de 360 dagen, achter de zon zag verdwijnen. De plechtigheden kon hij niet zien, maar hij voelde dat er op dat ogenblik sterk aan hem gedacht werd. Deze deugddoende gedachte houdt Leo Zodiac tot op de dag van vandaag in leven.

Alex De Leeuw[bewerken]

Alex De Leeuw tijdens een optreden in New York

Van veel recentere datum is de schitterende carrière van Alex De Leeuw. Hij volgde de gebruikelijke weg via een agentschap, en werd eerst geplaatst in de Zoo van Antwerpen, waar hij zijn huidige artiestennaam kreeg. Een Amerikaanse impresario zag daar zijn show, en bood hem een contract aan in de Zoo van Albuquerque (New Mexico). Daar bleef hij slechts korte tijd, omdat hem spoedig een interessantere overeenkomst werd gepresenteerd door de directeur van de Centrale Zoo van New York. Zijn shows daar zijn zó populair, dat er een aantal jaren geleden een film werd aan gewijd, en een vervolg staat al in de steigers! Er is in de filmindustrie door deze diersoort een lange weg afgelegd sinds Jackie zijn auditie voor MGM deed, en we hebben van Alex De Leeuw nog lang het laatste niet gezien!

Notenbalk[bewerken]

  1. Tenzij misschien de bewering dat Neushoorns uitsluitend en sinds de nacht der tijden in Afrika en India voorkomen.
  2. Pottenbakken,lucifers, en in mindere mate fraaie deurkloppers voor de rijkere grotbewoners.
  3. Het is totaal verroest, en de leeuw is zo goed als onherkenbaar. Het object wacht op restauratie door experts die wachten op een opdracht vanwege bevoegde personen die wachten op de nodige subsidies vanwege de daarovergaande autoriteiten die wachten op de volgende verkiezingen.
  4. 4 seconden elk, een wereldrecord!
  5. In dit formaat kwamen zijn lange manen nóg beter tot hun recht.
  6. In zeer oude Assyrische spijkergeschriften wordt melding gemaakt van het plotseling verschijnen van een nieuw sterrenbeeld dat goed op een leeuw leek!
Potatohead aqua.png
Aan de schandpaal genageld!
Vastgenagelde versie:
1 okt 2008 18:43
Dit artikel is een verschrikking! Daarom is het vastgenageld aan de schandpaal zodat iedereen er rotte groenten tegenaan kan gooien.