Kapitein

Uit Oncyclopedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
KapiteinKapitein.JPG

Mijn naam is Kapitein.
~ Kapitein Kapitein bij de aanvang van zijn eerste missie.

Een kapitein is een superheld wiens heldengedrag wortelt in het vaarwezen. De watergeuzen werden aangevoerd door een kapitein, het beruchte kaperschip Titanic werd tot zinken gebracht door een kapitein, Kuifje werd uit menig perikel gered door een kapitein. Men herkent een kapitein altijd en overal, incognito of niet, aan zijn sterren. Drie, om precies te zijn. Waar hij die draagt, is van geen belang, maar hij moet ze bij zich hebben, op straffe van degradatie, verbanning en vergetelheid. Zij verwijzen naar de maritieme oorsprong van het ambt, toen kapiteins zich tot de sterren richtten voor inspiratie en koersbepaling. Hun relatief kleine afmetingen (van de sterren, niet van de kapiteins) houden verband met de huidige status van discrete ster die moderne kapiteins hebben. Er bestaan zowel sterfelijke als onsterfelijke kapiteins. Een sterfelijke kapitein kan onsterfelijkheid verwerven indien zijn heldendaden de juiste hoeveelheid media-aandacht krijgen.

De bekendste kapitein: Kapitein Overduidelijk[bewerken]

KO2.JPG

Iedereen kent natuurlijk Kapitein Overduidelijk, omdat zijn gevatte uitspraken overal ter wereld in edele steensoorten gebeiteld staan. Het enige dat bij Kapitein Overduidelijk nog verwijst naar zijn maritieme oorsprong, is het tweedehands schipperspetje dat hij occasioneel draagt. Hij is de enige kapitein die het zich kan veroorloven om geen sterren te dragen, althans niet zichtbaar[1]:

Ik ben overduidelijk kapitein.
~ Kapitein Overduidelijk over het niet dragen van de drie kapiteinssterren.

Minder bekende kapiteins[bewerken]

Kapitein Overduidelijk is wel de bekendste, maar niet de énige actieve kapitein. Van een paar interessante, doch bij het grote publiek te weinig bekende kapiteins volgen hieronder de beknopte biografieën.

Kapitein Brazil[bewerken]

Kapitein Brazil nét voor zijn interventie in Operatie Varkensbaai.

Kapitein Brazil ("Baziel Van Ginderachter" in het dagelijkse leven), bijgenaamd "de watergeus van Rio de Janeiro"[2], is de onsterfelijke held van Zuid-Amerika, symbool van de weerstand tegen de verderfelijke invloed van Noord-Amerika, en lichtend voorbeeld van Fidel Castro. Hij was het die "Operatie Varkensbaai" de beslissende wending gaf, en zijn uitrusting is het die de vlag van Brazilië inspireerde. Zoals veel kapiteins, houdt ook Kapitein Brazil voeling met zijn oorspronkelijk element, het water en de vaart erop. En eronder, want hij is en blijft het voornaamste schild tegen aanvallende onderzeeërs.

Kapitein Iglo[bewerken]

Kapitein Iglo mijmerend tussen twee missies door.

Kapitein Iglo (Liverpool, 27 november 1920 – Noordpool, 23 juni 1999) specialiseerde zich in arctische én antarctische missies. Voor de gemiddelde leek schijnt daar niet veel werk aan te zijn, omdat ijsberen en pinguïns bekend staan als vreedzame dieren met een laag criminaliteitsgehalte. Criminologen echter weten dat die moeilijk toegankelijke gebieden door gewetenloze gangsters als uitvals- en bevoorradingsbasissen gebruikt worden. De hulp van een met die streken vertrouwde superheld, die bovendien nog thuis is in zeevaart, is dus welkom. Op het toppunt van zijn roem werd zelfs een firma van diepvrieseten naar hem genoemd. Op 21 maart 1986 legde hij bijna het loodje, toen hij tijdens een iets te lang verblijf in Spanje zowaar begon te smelten. Alleen het koelbloedig ingrijpen van een ober, die hem meteen in een diepvriezer stopte, kon hem redden. Na zijn dood in 1999 werd Kapitein Iglo op de Noordpool ten ijze besteld, een lokale uitdrukking die weergeeft hoezeer het gebrek aan aarde in gindse streken doorweegt. Sinds zijn overlijden is de op beide polen gesteunde criminaliteit onverwacht stabiel gebleven, en zelfs een weinig gedaald. Dit wordt toegeschreven aan het smelten der poolkappen, een verschijnsel dat de voor boeven bruikbare oppervlakte volgens een exponentiële curve reduceert.

Kapitein Onduidelijk[bewerken]

De sterren van respectievelijk Kapitein Onduidelijk, Kapitein Oxymoron en Kapitein Paradox.

Kapitein Onduidelijk is de legendarische bevelhebber over het spookschip "De Vliegende Hollander". Hoe hij ooit het bevel over dat schip heeft bemachtigd, is onduidelijk, aangezien hij, ondanks zijn kapiteinstitel, niets met vaartuigen te maken had. Evenmin was hij actief in lucht-, land- of andere Wehrmacht. De titel zou hem als bijnaam opgespeld zijn wegens zijn autoritair ingrijpen (en het redden van levens) bij grote rampen en dreigende wereldmachtovernames. Wanneer dit precies gebeurde, is onduidelijk, evenals zijn geboortejaar en -plaats. Over zijn sterfjaar en -plaats hoeven we ons het hoofd niet te breken, aangezien de Vliegende Hollanderaffaire hem onsterfelijk heeft gemaakt. Elke uitspraak die even anoniem als frappant is, wordt van oudsher aan hem toegewezen indien ze wazig genoeg is om op z'n minst op een dozijn verschillende manieren geïnterpreteerd te kunnen worden, zonder de mensheid een millimeter verder te brengen. Zo wordt het grootste deel van de Bijbel, de Koran en de Kama Sutra aan hem toegeschreven.

Kapitein Oxymoron[bewerken]

Kapitein Oxymoron op een van zijn veerdiensten (voordat hij 3 sterren kreeg).

Kapitein Oxymoron (1902, Oostende - 1979, ergens tussen Calais en Dover) was een veerbootkapitein en tevens de onverlaat die Kapitein Paradox ertoe overhaalde om pionier van de allereerste reis in de tijd te worden. Hoewel er nooit iets bewezen werd (Kapitein Paradox is nu eenmaal een mythische en dus onbestaande figuur), hebben er altijd sterke vermoedens bestaan dat hij dit opzettelijk deed, wetende of vermoedende dat daaruit wel eens een tijdsparadox zou kunnen ontstaan, met annulering van Kapitein Paradox als resultaat. Zo zou hij verlost zijn van een belangrijke concurrent op het gebied van kleurrijke uitspraken op basis van tegenstrijdigheden. Maar de geschiedenis ging een andere richting uit, en zeer weinig mensen zijn vertrouwd met de naam "Oxymoron", terwijl het begrip "Paradox" alomtegenwoordig is.

Kapitein Paradox[bewerken]

Kapitein Paradox is een mythische en dus onbestaande figuur, die zijn onbestaan zelf in de hand heeft gewerkt door argeloos in te gaan op het voorstel van Professor Barabas om de allereerste versie van diens Teletijdmachine te testen. Hij presteerde het namelijk om in 1651 één zijner voorvaders het hoekje te laten omgaan vooraleer deze de kans had gekregen om enig nageslacht te verwekken. Deze ondoordachte handeling leverde hem niet alleen de doodstraf op in 1651, maar zorgde ook voor zijn verdwijning uit de XXste eeuw: hij had voor een paradox in de tijd gezorgd, en zulks doet men niet ongestraft. Wisten die XVIIde-eeuwers veel dat zij iemand executeerden die eigenlijk niet bestond omdat hij... enzovoort, u komt er zelf wel uit. In ieder geval zijn zijn paradoxale uitspraken bewaard gebleven, en da's toch al iets.

Kapitein Zeppos[bewerken]

Kapitein Zeppos mediteert even, vooraleer de schuilplaats van de gangsters te bestormen. De cameraploeg wacht af in spanning: het moet niet té lang duren, willen zij het acht-uurjournaal halen.

Kapitein Zeppos was de actienaam van Stavros Rouffaer (Antwerpen, 19 december 1925 - Noordzee, 14 juli 2006). Kapitein Zeppos vergaarde lokale roem als Grieks-Vlaamse held die in de tweede helft van de XXste eeuw de criminaliteit in Vlaanderen bedwong. Veel van zijn heldendaden zijn bewaard gebleven in het VRT-archief, omdat deze held in 1953 een exclusiviteitscontract afsloot met het toenmalige NIR, dat aldus vanaf het prille begin der Vlaamse televisie zijn avonturen met de camera in de aanslag mocht volgen. Zijn waterige achtergrond is voornamelijk weer te vinden in het door hem gebruikte wagenpark, dat uitsluitend uit amfibievoertuigen bestond. Oudere Vlamingen kennen nog zeer goed het beeld van een in zijn witte Amphicar langsrijdende of -varende Kapitein Zeppos. Des avonds konden zij dan via op primitief TV-toestel in het avondnieuws achterhalen waarheen zijn missie hem die dag gevoerd had.Zijn overlijden is nooit bevestigd: op een mistige vrijdag in 2006 reed hij ter hoogte van Knokke-Heist met zijn Amphicar de Noordzee in, en er werd nooit meer iets van hem vernomen. De journalistieke waarde van het VRT-nieuws leed merkbaar onder zijn verdwijning: zij werden verplicht om hun commerciële concurrenten achterna te duiken met bijna-evenementen, royalty-watching en BV-prestaties.

Kapitein Kees[bewerken]

Kapitein Kees wachtend op zijn eerste dienst als buschauffeur.

Ik vertrouwde hem al voor geen cent!
~ Een oud passagier van Kapitein Kees.

Kapitein Kees is een mislukte kapitein uit Rotterdam. Hij is rond de 40 jaar oud en draagt altijd een kapiteinsmuts. Zijn carrière als kapitein begon goed, hij verdiende veel geld en was van plan om een echte boot te gaan koken. Helaas is hij in 2003 aangehouden doordat hij mensen smokkelde naar Nederland, in plaats van W.C-Reinigers. Hij verloor daardoor een flink pak geld en zijn droom voor een boot was vervlogen. De jaren daarna werd hij steeds armer en nam uiteindelijk het beroep aan van buschauffeur. Hij wou daarnaast ook nog 3 sterren hebben net zoals Kapitein Onduidelijk, Kapitein Oxymoron, Kapitein Paradox en Kapitein Iglo, maar hij was hiervoor niet kapiteins genoeg. Kapitein Kees was tevens een goede vriend van Kapitein Oxymoron.

Kapitein Koek[bewerken]

Kapitein Koek's repen onderscheiden zich niet alleen door de gerehabiliteerde witte sterretjes aan de zijkant van een desbetreffende ontbijtkoekreep, maar eveneens door hun leidende positie in de organisatie voor mentaal beperkte zeelui. Al zien deze scheeps-schavuiten er nog zo betrouwbaar uit, vertrouw deze repen nooit op basis van hun bruin met krenten bekleedde uiterlijk. Kijk altijd eerst of zij een Koreaanse vechterstattoo in hun nek hebben, mocht dit het geval zijn, ga dan een intieme relatie met ze aan en trakteer ze nu dan eens op lekkernijen, zoals onder meer kaas en andere vleeswaar.

Bedrog[bewerken]

Zoals wel vaker gebeurt met titels waaraan een zekere status of populariteit aan verbonden is, wordt ook de kapiteinstitel vaak misbruikt. Voetballers denken dat ze een overwinning kunnen forceren door de naam "kapitein" te geven aan hun grootste bek, militairen menen dat ze de veldslag zullen thuishalen indien hun aanvoerder met "kapitein" wordt begroet, en beheerders van luchtvaartmaatschappijen zijn ervan overtuigd dat een vliegtuig langer in de lucht blijft wanneer men de gezagvoerder de kapiteinstitel toekent. Jarenlange ervaring heeft uitgewezen dat deze onrechtmatig verleende titels geen merkbaar effect hebben op het verliezen van matchen, het sneuvelen in oorlogen of het neerstorten van toestellen. Het feit dat kapiteins uitsluitend in driesterrenhotels verblijven[3], waar zij op eenvoudig vertoon van hun sterren een flinke korting krijgen, heeft bovendien geleid tot een sterke groei van de illegale handel in kapiteinssterren. Een échte kapitein beschikt echter over superkrachten, en is ten allen tijde bereid (en verplicht indien erom gevraagd) u die te tonen. Hoed u dus voor namaak, en vraag om de demonstratie waarop u recht hebt!

Captain mad.jpg
Kapiteins en zielsverwanten

Kapitein Brazil · Kapitein Haak · Kapitein Haddock · Kapitein Iglo · Kapitein Kees · Kapitein Koek · Kapitein Onduidelijk
Kapitein Onzinnig · Kapitein Overduidelijk · Kapitein Overmoedig · Kapitein Oxymoron · Kapitein Paradox · Kapitein Zeppos
Dingen die Kapitein Overduidelijk onduidelijk vindt · Generaal Pardon · Majoor Bosshardt · Piet Piraat · Zwartbaard


Superlogo.JPG
Superhelden en handelsreizigers

Ab Klinkman · Alvaman · Antic Cafe · Badman · Balkenendeman · Brugman · Bulk · Clovis · Columbus · De Cock · El Cid · Flandrien · Frans Bauer
Groene Baron · Hoe: word je een superheld? · Jan · Koksmutsman · Marco Polo · MegaMark · Montignac · Baron von Münchhausen · Napoleon Bonaparte
Nederlands · Piet Huysentruyt · Qwop · Robin van Persie · Sherlock Holmes · Sonic X · Spider-Woman · Superman · Tijd · Übermensch · Willem Wever

Kapiteins: Brazil · Iglo · Onduidelijk · Onzinnig · Overduidelijk · Oxymoron · Paradox · ZepposSkafanderke.JPG
Beroepen, stielen, ambachten en andere verdachte bezigheden

Acteur · Analoog · Bankhanger · Boswachter · Brandweerman · Butler · Cardioloog · Cartoonist · Conducteur · Dialoog · Dictator
Dirigent · Dododeskundige · Dokter · Drummer · Expert · Gladiator · Goochelaar · Heks · Kapitein · Lachtherapeut · Landbouwer
Leraar · Nachtwachter · Netwerkbeheerder · Ninja · Pedagoochelaar · Piloot · Politicus · Pottenkijker · Putjesschepper · Ridder
Samoerai · Schilder · Stoelenmatter · Superheld · Tandarts · Terrorist · Tovenaar · Verpleegster · Weerman · Zwaardvechter


Potatohead aqua.png
Aan de schandpaal genageld!
Vastgenagelde versie:
21 september 2009
Dit artikel is een verschrikking! Daarom is het vastgenageld aan de schandpaal zodat iedereen er rotte groenten tegenaan kan gooien.


Notenbalk[bewerken]

  1. Intimi beweren dat ze in zijn nek getatoeëerd staan. Intiemere intimi beweren dat ze op een meer intieme plek aangebracht zijn.
  2. Amerikanen verwijzen naar hem als "the swamp thing".
  3. Wie een kapitein over de vloer wil, weet dus wat er op de voorgevel dient te komen.