India

Uit Oncyclopedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
India
Vlag Flag of India600.JPG
Wapen Indarms.JPG
Motto "Noord Zuid OOst West, elke koe geeft mest"
Volkslied "Svanasana Vrksasana Chandrasana"
Officiële taal Hindi, Hinglish
Hoofdstad Delhi (Oud & Nieuw)
Staatsvorm Bananenrepubliek
Baas Yogi Bear (president en industrieel)
Munteenheid Rupee (Noord-India), Kiezel (Zuid-India)
Godsdienst Hindoeisme, Kama Sutra
Patroonheilige Lavashkiri
Oppervlakte Onmetelijk.
Aantal inwoners 1.147.995.898, waarvan 1.147.111.111 koeien

In India wonen de Indianen.
~ Kapitein Overduidelijk over India.

India, officieel de Bananenrepubliek India is een tamelijk groot land in Zuid-Azië. Met 1.147.995.898 inwoners is het na het Verenigd Koninkrijk, het land met de meeste Indiërs[1] ter wereld. India wordt bevolkt door de reeds genoemde Indiërs, dat zijn een soort bruine Joden met nog grotere neuzen dan hun Groot-Appelse tegenhangers. Zelfs in de moderne van mystiekverstoken tijden waarin u en ik leven is India een land dat omringd wordt door raadsels en geheimzinnigheden, dit is trouwens nooit anders geweest. Nog sterker: dit land wordt niet alleen omringd door raadsels en geheimzinnigheden, het binnenland is minstens even mysterieus!

Territoriale verdeling[bewerken]

Het Indisch mysterie begint al bij de territoriale verdeling van het land, waarin men de gezamenlijke handen van Marcel Duchamp en Salvador Dalí zou menen te herkennen, ware het niet dat deze twee heren nog niet eens voorouders hadden toen India al een bloeiend rijkje was. De even beroemde als onontwarbare vierdeling van India geschiedt al een aantal millennia als volgt. Hrrmm.

Noord-India[bewerken]

Het noorden van India is kouder dan het zuiden, en de mensen zijn er bleker. De scholingsgraad is er hoger en de sterfte lager. De Noord-Indiërs zijn hardwerkender en stugger dan de Zuiderlingen van het land benoorden hen, maar dat is overal ter wereld zo[2]. Dit is het minst mysterieuze deel van India, maar het meest hygiënische, toch voor de doorsnee toerist.

Zuid-India[bewerken]

Het zuiden van India is warmer dan het noorden, en de mensen zijn er donkerder. De scholingsgraad is er lager en de sterfte hoger. De Zuid-Indiërs zijn luier en opener dan de Noorderlingen van het land bezuiden hen, maar dat is overal ter wereld zo[3]. Dit is het meest mysterieuze deel van India, maar het minst hygiënische, toch voor de doorsnee toerist.

Oost-India[bewerken]

Oost-India is op geen enkele hedendaagse kaart weer te vinden, omdat het in Nederland slechte herinneringen oproept. In vergelijking met de eerder genoemde delen van India ligt het niet eens in het oosten, maar eerder in het zuid-oosten, en willen de mensen daar zelfs helemaal geen "Indiërs" genoemd worden. Er staat daar zelfs de doodstraf op het gebruik van die benaming. Bovendien is het van de rest van India gescheiden door een stuk zee, en heeft het een eigen regering, die elke band met India betwist. Geen gemakkelijk volk, maar hun Oost-Indische Kers wordt in Europa wél geapprecieerd.

West-India[bewerken]

Dit gedeelte ligt wel het verst verwijderd van de rest van het land. Het ligt ongeveer aan de andere kant van de planeet! Maar zolang niet bekend was dat deze planeet rond was, werd daar relatief weinig belang aan gehecht. Nu liggen de zaken anders, en willen de West-Indiërs autonomie. U leest het goed: West-India wil zich zowaar losmaken van het vasteland, omdat een zekere Christoffel Columbus hen is komen vertellen dat zij wel Indianen zijn, maar andere Indianen dan die andere. Er zijn al voor minder onafhankelijkheidsoorlogen uitgebroken.

GrootIndiaKaart.GIF

Nationale hymne[bewerken]

Hoewel de Indische nationale hymne qua tekst een pareltje van de wereldliteratuur mag genoemd worden, wordt ze door musicologen en andere muziekliefhebbers eerder scheef bekeken, of liever beluisterd. Ze wordt namelijk op één toon "gezongen", en elke zanger kiest zélf zijn of haar toonhoogte. Geen wonder dat de (anonieme) tekstschrijver zo zijn best gedaan heeft op de woorden. De eerste regel is tevens de titel, en betekent zoveel als: "Oh mijn schoon Hindoestan, wanneer krijgen die verrekte Pakistanen eindelijk eens het schurft?". Ziehier de volledige tekst:

Svanasana Vrksasana Chandrasana
Konasana Bakasana Balasana
Garbhasana Chakrasana Dandasana
Dhanurasana Halasana Sirsasana

Kakasana Krounchasana Kurmasana
Hasthasana Padmasana Navasana
Pasasana Savasana Shavasana
Sarvasana Mrtasana Siddhasana

Svanasana Vrksasana (etc.)

Muktasana Guptasana Simhasana
Sirsasana Sukkasana Konasana
Virasana Tadasana Svanasana
Ustrasana Vajrasana Vrksasana

Svanasana Vrksasana (etc.)

Grote figuren[bewerken]

Zoals elk zichzelf respecterend land, beschikt ook India over de nodige grote figuren. Sommigen onder hen halen zelfs de 2m30 als ze zich eens goed uitrekken, 's morgens bij het opstaan. De meesten zijn politici, anderen filosofen of kunstenaars. Eén enkeling cumuleert wel eens één en ander.

Ali Baba[bewerken]

Hoezeer de Perzen zich alle oosterse sprookjesfiguren van "1001 Nacht - Wie had dat nu ooit gedacht?" proberen toe te eigenen, velen zijn tóch van Indische oorsprong. Zo ook Ali Baba. U leest het goed, het is Ali Baba. Die veertig rovers zijn er later bij bedacht om het verhaal spannender en geschikter voor verfilming te maken. In werkelijkheid was Ali Baba zélf een rover, die met behulp van zijn Chinese medemisdadiger Aladdin de hele oosterse wereld afzocht naar goud, vrouwen en andere voorwerpen die voor een flinke smak geld te verkopen zijn. Aanvankelijk hadden de twee bar weinig succes: zowel in China als in India was nagenoeg nergens goud te vinden. Vrouwen waren ook al nauwelijks te vinden, vooral door de éénkindpolitiek die destijds in beide landen al een tijdje in werking was gesteld. Voor de twee zat er dus weinig anders op dan het buitenland aan te doen. Ali Baba was van plan om naar het mensenetend duivelland te vertrekken en daar de Tsaar van zijn miljarden te beroven, maar gelukkig had de nuchtere Aladdin door dat dit een veel te gevaarlijk en bovendien onuitvoerbaar plan was. De twee besloten dan maar om naar het onderontwikkelde maar wel steenzandrijke Arabië te trekken om dáár op rooftocht te gaan... Deze beslissing verklaart ook waarom deze twee opduiken in de Arabische volksverhalen.

Mahatma Gandhi[bewerken]

Wellicht de figuur waaraan iedereen denkt wanneer het woord "India" wordt uitgesproken, is Mahatma Gandhi. Deze bescheiden tomatenkweker maakte furore toen hij zich op kaasbereiding ging toeleggen, en nog later ook op politiek, waar hij zijn lacto-vegetarische ervaringen deelde met de rest van het land, of dat toch probeerde. De grootste tegenstand kwam van de musulmaanse vleeseters, die hem het leven bijzonder zuur maakten. Bovendien strookte hun opzichtig en breedsprakerig gedrag niet met de extreme eenvoud van Gandhi, die er desalwelteplus in slaagde om deze eenvoud en terughoudendheid bij wet te laten toepassen in de Indische politiek. Met, op lange termijn, bijzonder nadelige voor de buitenlandse politiek.

Politiek[bewerken]

De politieke cultuur is misschien wel een van de meest bizarre aspecten aan ons Hindoestan. Hindoestan? Ja, Hindoestan! Eigenlijk heet India "Hindoestan", maar uit angst dat de Amerikanen aan zouden vallen hebben de Indiërs besloten hun land bij internationale gelegenheden India te noemen.

Mysterieuze onzichtbaarheid[bewerken]

Maar hier komt het mysterie om de hoek kijken, hoe is het in hemelsnaam mogelijk dat de grootste democratie ter wereld nooit in het nieuws is en op internationaal gebied nooit iets in te brengen heeft? Al helemaal als je na gaat dat India bergen kernwapens en een leger zo groot als de appel heeft. Wat ook een mysterie is, is dat u met de eerder gegeven informatie over Mahatma Ghandi niet zelf had kunnen opmaken dat een grote bek hebben in de politiek tegen het modern Indisch politiek protocol (als je dat terugvertaalt naar het Hindi is het nog veel moeilijker), één van de wangedrochten die meneer Mahatma op de wereld heeft gezet. In dit protocol staat namelijk dat "...elk openbaar oneens zijn met de tegenpartij strikt verboden is, aangezien dergelijke discussies binnenskamers gevoerd dienen te worden. De Kamer van Volksvertegenwoordigers hoort een haven van vrede te zijn, en afrekeningen gebeuren des nachts in donkere steegjes."

Spectaculair terplaatsefietsen[bewerken]

Indische politici zijn van oudsher specialisten in wat men in België zo poëtisch "surplas" noemt, vermoedelijk naar een verloren gegaan woord uit een Romaanse taal. De wereld mag in vlammen opgaan, India blijft "zen". Of zoals men dat in het Hindi noemt: "Kama Sutra".

Economie[bewerken]

De economie van India steunt op twee flinke pijlers: het toerisme en de export van hoogtechnologisch materiaal.

Toerisme[bewerken]

Tussen twee regenseizoenen door komen er zóveel toeristen afgezakt naar India, dat de helft van de bevolking die niet in de toeristische sector actief is, de biezen neemt naar de rest van de wereld. Op die momenten ligt de industrie stil, en meteen krijgen de toeristen de indruk dat India een ongerept natuurgebied is, met wat vijandig uitziende sites die vermoedelijk getuigen zijn van een somber industrieel verleden. Weten zij veel.

Technologie[bewerken]

Tijdens de regenseizoenen ligt het toerisme stil, en vlucht al wie in die sector actief is naar drogere oorden. Dan is het tijd voor de industrie, die op volle toeren draait. Wie de volgende lijst overeloopt, valt van de ene "Aha!-Erlebnis" in de andere.

 • Motorfietsen Wie kent niet de beroemde "Indians", die zware doch elegante motorfietsen die van elk mietje een bink maken, zolang het mietje in kwestie er niet mee omvalt.
IndianRoadmaster.JPG
 • Katoen Vóórdat de Engelse touroperator Thomas Cook het woord "tourist" creëerde in 1737, had India al een mooie bron van inkomsten uit het katoen. Aan het begin van de XIIIde eeuw had een Indische schapenboer ontdekt hoe je de vacht van schapen kon veranderen in een totaal ander weefsel, waarvan veel lichtere stofjes konden geweven worden. Hij had zijn dieren per ongeluk laten grazen op een van nature radioactieve weide, en in plaats van wol leverden zijn schapen de stof die wij nu kennen als katoen. De herder stierf kort daarop aan een stralingsziekte, en het duurde een tijdje eer de Indiërs één en ander met elkaar in verband brachten. Omwille van de taboesfeer die begrijpelijkerwijs rond de hele zaak hing, werden de radioactieve weiden met omvangrijke schapen erop (katoenschapen hebben een veel grotere opbrengst dan wolschapen) afgeschermd, en kregen buitenstaanders te horen dat dat planten waren. Na Cooks uitvinding van het begrip "toerisme" was er toch één enkele Amerikaanse reiziger die de truuk doorhad, en het plan opvatte om in het zuiden van de Verenigde Staten hetzelfde te doen. Vandaar dat er op die zogenaamde katoenplantages uitsluitend goedkope zwarte slaven werkten.
 • Kasten De befaamde Indische kasten verdienen een apart hoofdstuk, en, wat een toeval: luttele centimeters lager vindt u er één!

Indische kasten[bewerken]

Het mag geen wonder heten dat de meeste kastjes van Ikea in India geproduceerd worden: dit land kent al sinds enige millennia een goed uitgebouwd kastensysteem, waarbij de verschillende lagen van de bevolking in laden opgeborgen worden[4] De hoogste post in India, na die van eerste minister, is die van Lademeester. Deze man, die uiteraard zélf uit één der hogere kasten voortkomt, houdt zeer streng bij welke mensen in welke kasten thuishoren, en ziet er op toe dat ze daar ook blijven. Toen het beroemde meubelbedrijf een goedkope maar betrouwbare producent zocht voor hun kasten, was de keuze snel gemaakt, en voor de naamgeving van hun producten moesten ze dan óók niet ver meer gaan zoeken.

Ladekasten[bewerken]

In India zijn de Ladekasten de hoogste kasten, en het spreekt vanzelf dat hieruit ook de Lademeesters komen. De belangrijkste heten

 • Bin[5]
 • Vinstra
 • Hemnes
 • Malm
 • Udsen

Boekenkasten[bewerken]

De geleerden, letterkundigen en juristen horen thuis in de Boekenkasten, waar van de voornaamste zijn

 • Liatorp
 • Unnarp
 • Leksvik
 • Billy

Garderobekasten[bewerken]

Kleermakers en mode-ontwerpers horen thuis in de Garderobekasten, zoals daar zijn

 • Birkeland
 • Aneboda
 • Hopen

Volgens kenners zouden ook de Linnenkasten, zoals Hemnes, hierbij moeten ondergebracht worden, maar deze kwestie is nog hangende.

Schoenenkasten[bewerken]

Schoenmakers, leerlooiers, noodslachters en andere lagere ambachten zijn ondergebracht bij de Schoenenkasten. De bekendste zijn

 • Sandnes
 • Skar
 • Trones

Onderkasten[bewerken]

Van deze allerlaagste sporten op de Indische sociale ladder is er maar één die Indiërs de moeite van het uitspreken waard vinden: Varne. Maar zelfs het luidop uitspreken van deze naam zorgt al voor een zekere verkoeling van de gesprekspartner.

Monumenten[bewerken]

India is een goedkope toeristentrekpleister, en deze toeristen komen niet alleen om goedkope katoenen spulletjes te kopen. Nee, zij komen de Indische monumenten bezichtigen, waarvan er immers nogal veel tot de categorie "Moet je gezien hebben!" behoren. De voornaamste hebben wij voor u even op een rijtje gezet.

De Taj Mahal[bewerken]

De Taj Mahal rond 1923, tijdens de winter 2007-2008, en tijdens de zomer van 2008.

In 1302 bouwde de schatrijke cementhandelaar Porth Lahandh (eigenlijk een Sikh, maar die had hij afgeschoren om beter te integreren) een fantastisch wit paleis om te bewijzen dat de virtuoze vertelster Sheherazade uit de IXde-eeuwse verhalencyclus "1001 Nacht - Ik vertel terwijl u wacht" wel degelijk had bestaan, dat dit het optrekje was van haar meester, en vooral: dat zij een Indische was! Elke Indiër is op de hoogte van deze truuk, maar zwijgt er als vermoord over, om de sprookjesstrijd met Perzië alsnog te kunnen winnen. Dit paleis noemde Porth Lahand de "Taj Mahal", naar het merk van zijn cement (waarvan hij voor de bouw een bijzonder grote hoeveelheid heeft nodig gehad), en het staat aan de rand van de Indische Oceaan. Of liever, daar stond het, want sinds het begin van de XXste eeuw werd de streek meermaals door tsunami's geteisterd, en na de laatste en meest verwoestende tsunami van 1934 werd besloten het gebouw niet meer te restaureren, maar elk jaar een tijdelijke kopie neer te zetten. Sindsdien wordt de Taj Mahal in de winter, die daar bijzonder ijzig kan zijn, in een mengsel van sneeuw en ijs gereconstrueerd, en in de zomer verschijnt het gebouw als een zandsculptuur. De belangstelling van de toeristen blijft even groot, al vallen de afmetingen van de reconstructies sommige jaren tegen, afhankelijk van de artiest van dat jaar.

De grotten van Delhi[bewerken]

Het Indische Ministerie van Cultuur houdt al decennia staande dat de tekeningen op de wanden van de grotten van Delhi ouder zijn dan die van Lascaux en Altamira samen. Maar zelfs al zou dat zo zijn, de Indische tekeningen zijn in zwartwit, terwijl de Europese in kleur zijn, wat voor de XXIste-eeuwse toerist een groot verschil maakt. De grotten van Delhi worden dan ook nog minder bezocht dan de grotten van Han, tot groot ongenoegen van de lokale toerismedienst en de even lokale Horeca.

Cultuur[bewerken]

Landen met een lange geschiedenis zijn gedoemd tot het hebben van cultuur, of zij dit willen of niet. Sterker nog: hoe ouder het land, hou meer cultuur het heeft. Landen met een jonge geschiedenis, zoals de Verenigde Staten hebben daar dus weinig last van. Landen die nog niet ontdekt zijn ontsnappen helemaal aan deze belasting. Want cultuur is belastend, vraag dat maar aan de belastingbetaler van een land met een hyperactief Ministerie van Cultuur! India heeft dus ook cultuur, en veel. Want India is een oud land. Een beetje moe ook.

Bollywood[bewerken]

Bollywood is het mekka van de filmindustrie, in India en daarbuiten. Dat de eerder vermelde opzichtige en breedsprakerige musulmaanse Indische politici het woord "mekka" niet graag in die context zien gebruiken is een eufemisme, maar eufemismen moeten er óók zijn, al was het maar om een anders banale tekst enige klasse te geven. Zelfs zónder de hoofdletter vinden zij deze vermelding heiligschennis, maar het feit blijft: zonder Bollywood was er geen filmindustrie geweest.
Toen de gebroeders Lumière in 1895 met hun alleerste publieke filmvertoning in Parijs geen schijn van succes boekten, besloten zij tot een herbronning, en ondernamen zij een lange reis door verre, exotische en dus (in die tijd) meteen ook oosterse landen. In India vonden zij een cultuur die hen weer goeie moed gaf, en zij openden een filmstudiootje in het dorpje Bollywood. Dit dorpje groeide weldra uit tot een cultureel centrum van de filmkunst, en het succes van de hier geproduceerde films was zó groot, dat de faam van deze studio zich over heel de wereld verspreidde. Geïnteresseerde vorsers zoals Thomas Edison en Mack Sennet kwamen hier op bedevaart, en besloten van Bollywood een kopie te bouwen in de Verenigde Staten. Ter ere van het Indische origineel noemden zij hun filmstad "Hollywood". Amerikaans imperialisme haalde de bovenhand op Indische discretie, en Hollywood nam de filmfakkel over. Bollywood bestaat nog steeds, en specialiseert zich in de verfilming van de sprookjes van "1001 Nacht - De praal, de pronk, de pracht".

Kama Sutra[bewerken]

Kama Sutra is die typisch Indische ingesteldheid die Indiërs toelaat om de meest ontzettende situaties met de nodige gelatenheid te ondergaan. Indiërs zijn in staat om zonder verpinken hun schoonmoeder spontaan te zien ontbranden, en bedrijven zonder enige emotie te tonen de liefde in de meest waanzinnige posities. "Zelfbeheersing" is misschien nog de meest adequate vertaling van dit begrip, en het Chinese "zen" is klein bier[6] vergeleken met deze Indische cultuuruiting

Junkfood[bewerken]

India is wereldwijd en geliefd maar ook gevreesd vanwege zijn opmerkelijke keuken die overal ter wereld voet aan land heeft gezet. Vooral de Indiase junkfoodketens als "Yogi Bear" en Yoga Yoghurt" zijn befaamd. De hele Indische keuken berust op twee pijlers: curry en yoghurt.

 • Curry is een saus die zó pikant is, dat eender welke substantie er eetbaar door lijkt. Haal de eerste de beste half ontbonden rat uit een plas op de weg, overdek ze met curry, en... heerlijk!
 • Yoghurt is een melkproduct met een flauwzurige smaak, dat vooral gebruikt wordt om korrelige ingrediënten (zand, asbest, piepschuim) tot één geheel te binden. Het is een bijproduct van de in India populaire yoga-oefeningen, waar een fles melk (samen met een dun matje) tot de onmisbare accessoires behoort. Een half uur yoga is voldoende om een fles melk om te toveren tot een fles yoghurt.

Yoga[bewerken]

Yoga is een reeks lichaamsoefeningen, die aangeduid worden met welluidende benamingen zoals "Halasana" en "Komeedakapak". Hoe moeilijker de oefening, hoe langer (en welluidender) de naam ervan, en vice versa. Vanaf het niveau B2 moet de yogi (want zo heet en beoefenaar van yoga) tijdens elke oefening een fles melk in elke hand houden, en mag pas doorgaan naar de volgende oefening wanneer de melk in de fles yoghurt geworden is. Een ervaren yogi heeft daarvoor maar een half uur nodig. Deze yogi's oefenen meestal in lokalen die boven restaurants gelegen zijn, zodat deze de geproduceerde yoghurt (waarvoor zij zelf het basisproduct geleverde hebben) meteen kunnen verwerken in hun recepten.

Flora[bewerken]

Lezertjes die nog niet zolang het ontcijferen van lettertjes machtig zijn, zullen dit nog niet gemerkt hebben, maar zelfs in landen die nooit een schijn van Romeinse beschaving gehad hebben, kennen tóch de aanwezigheid van de meest elegante dame uit de klassieke Romeinse cultuur: "Flora". Flora houdt zich bezig met bloemetjes en plantjes, en wil zelfs af en toe nog een boompje opzetten óók. Wat heeft de Indische flora zoal te bieden? Vooral actieve planten, die niet zomaar ergens staan te staan.

Vleesetende planten[bewerken]

De meeste Indiërs zijn vegetariërs, op de eerder vermelde opzichtige en breedsprakerige musulmaanse Indische politici na, maar ook in dit land moet het vlees van mens en dier ergens heen, wanneer de drager ervan het tijdige voor het eeuwige ingreuild heeft. In India wordt deze functie vervuld door vleesetende planten, die zo voor een perfect evenwicht zorgen: de dieren eten planten, de planten eten dieren.

Klimplanten[bewerken]

Deze plantenfamilie presteert iets dat geen enkele Indiër ooit gelukt is: opklimmen. Waar de Indiër vastzit in zijn lade, voelt de klimplant zich niet aan zulke conventies gebonden, en zoekt het steeds hogerop, daarbij gebruik makend van elke steun, of deze nu vrijwillig verstrekt wordt of niet. Meen nu niet dat elke omhoog groeiende plant automatisch een klimplant is: klimplanten nemen hun wortels mee op hun tocht naar het hogere!

Slingerplanten[bewerken]

Evenals de klimplanten kunnen slingerplanten zich integraal verplaatsen, maar zij zoeken het eerder verticaal, en slingeren zich van het ene steunpunt naar het andere. Dit kostte al het leven aan meer dan één Tarzan-acteur, omdat deze mensen bij het berekenen van hun slingersprong nooit rekening houden met een eventueel eigen parcours van de plant op wiens steun hij rekent. Gelukkig waren zijn er in Bollywood altijd genoeg Tarzan-acteurs voorradig geweest, zodanig zelfs dat ze deze konden uitvoeren naar Hollywood, toen men daar óók films begon te maken.

Wandelende takken[bewerken]

Met de nodige schroom brengen wij deze levensvorm onder bij de planten: menig geleerde is van mening dat het hier niet om planten, maar om dieren zou gaan. Een gelijkaardige controverse kennen de sponzen, de zeekomkommers en de darmflora, maar aangezien die in India niet voorkomen, hoeven we daar verder niet op in te gaan.

Fauna[bewerken]

Wie "Flora" zegt, moet ook "Fauna" zeggen, zo werkt onze planeet nu eenmaal. De Indische fauna is minstens even mysterieus als de Indische flora, waarvan nu akte.

De Indische Koe[bewerken]

Gegrift in eenieders collectief geheugen: Lavashkiri, het Indische koetje!

De Indische Koe specialiseert zich in het produceren van de voor yoga-oefeningen B2+ onmisbare melk. Al wat zij daarvoor hoeft te doen is het verorberen van gras. Indien geen gras aanwezig is, kan eender welk afvalmateriaal dienen: een Indische Koe eet alles. Omdat Indiërs ook fervente kaaseters zijn, wordt een gedeelte (ongeveer 25%) van de melkproductie gebruikt voor de productie van smeltkaas. Een doorsnee Gouda of Leerdammer zou in dat klimaat tóch meteen smelten, dus slaan zij de korstvormings- en rijpingsprocedures van de traditionele kaasproductie over, en gaan meteen over tot smelten. De oudste en grootste Indische smeltkaasproducent is "Lavashkiri", in Europa op de markt gebracht onder de kortere naam "Kiri".

De Indische Neushoorn[bewerken]

Indische Neushoorn (kopie van een prehistorische rotswandtekening in Delhi).

De Indische Neushoorn was een zodanig opvallende verschijning, dat de Indiërs er nu nog altijd de vreemdste verhalen over vertellen. Er wordt zelfs regelmatig gewag gemaakt van nakomelingen hiervan, die bepaalde woudrijke streken zouden onveilig maken. Bewijs hiervoor is echter nog steeds niet geleverd, en de grootste voorzichtigheid is dus geboden.

 
Azië

Afghanistan · Armenië · Azerbeidzjan · Assadië · Bahrein · Bangladesh · Bhutan · Brunei · Cambodja · China · Cyprus · Egypte · Filipijnen · Gazastrook · Georgië · Indië
Indonesië · Irak · Iran · Israël · Japan · Japan-Frankrijk · Jemen · Jordanië · Kazachstan · Kha-Boem · Khyonesia · Kirgizië · Koerdistan · Koeweit · Goed-Korea · Slecht-Korea · Laos
Libanon · Maldiven · Maleisië · Mongolië · Myanmar · Nepal · Oezbekistan · Oman · Oost-Timor · Pakistan · Palestina · Perzië · Qatar · Rusland · Saoedi-Arabië · Siberië
Singapore · Sri Lanka · Syrië · Tzatzikistan · Taiwan · Thailand · Toeva · Turkije · Turkmenistan · Verenigde Arabische Emiraten · Vietnam · Verweggistan

Potatohead aqua.png
Aan de schandpaal genageld!
Vastgenagelde versie:
8 september 2008
Dit artikel is een verschrikking! Daarom is het vastgenageld aan de schandpaal zodat iedereen er rotte groenten tegenaan kan gooien.


Notenbalk[bewerken]

 1. Niet te verwarren met Indianen, die vóór ze ontdekt werden niet eens wisten dat ze Indianen waren.
 2. Behalve beneden de evenaar, waar de verhoudingen omgekeerd zijn. Evenaarbewoners zijn dan ook zo schizofreen als een draaideur.
 3. Behalve dan dat India geen zuiderburen heeft, en dus een beetje gewrongen zit qua generalisering en stereotypie. Maar niemand is perfect.
 4. Een sappige anekdote mogen wij onze lezers niet onthouden: tijdens zijn Chinese missie (in de XVIIde eeuw) mocht de Vlaamse jezuïet Ferdinand Verbiest om de vijf jaar even naar huis voor wat vakantie. Hij had recht op twaalf weken, waarvan hij er grofweg elf nodig had voor de reis (heen en terug). Die reis bracht hem altijd eventjes in India, waar hij het kastensysteem leerde kennen, en als geleerde altijd goed ontvangen werd door families uit de "hogere kasten". Tijdens zijn weekje in Vlaanderen had hij het dan steevast over het feit dat die families wat hem betrof "in de hoogste schuif" lagen. Voor de Nederlandse lezertjes: een Vlaamse schuif vertoont veel overeenkomst met een Nederlanse lade. Deze door het Indische kastensysteem geïnspireerde uitdrukking wordt in Vlaanderen nog altijd gebruikt.
 5. Beroemde mannen zijn al voortgekomen uit de Bin Ladekaste!
 6. Heineken is een goed voorbeeld van klein bier, of toch voor mensen die Heineken hoegenaamd als bier beschouwen.