Hoe:Versta je West-Vlaams?

Uit Oncyclopedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
VlaleeuwL.JPG
VlamuisL.JPG
! Opgelet !
Dit artikel bevat zóveel
Vlaamse elementen,
dat het voor een
gemiddelde Nederlander
niet meer te volgen is.
Zijt gij in dit geval,
waarde lezer, begeef u dan
terstond en zonder dralen
HERWAARTS,
nu het nog kan...
VlaleeuwR.JPG
VlamuisR.JPG
Gorillatrans.gif Hoe? 
Dit artikel maakt deel uit van Oncyclopedia's Hoe?-reeks.

Bekijk meer Hoe?s

De West-Vlamingen zijn de Andalusiërs van Vlaanderen.
~ Kapitein Overduidelijk over het West-Vlaams.

West-Vlaams, da's nog moeilijker dan Pajots: de "fl" wordt "pr" en de "sm" wordt "kl". Maar de "str" die blijft "bl", gelukkig maar.
~ Urbanus van Anus over het West-Vlaams.

De West-Vlaamse tram pendelt heen en weer tussen De Panne en Knokke zonder een duimbreed af te wijken van de kust, en draagt zo bij tot het isolement van de Westvleuten.
Bouncywikilogo.gif
Voor de uilskuikens die de afgelopen eeuwen onder een rots hebben gelegen zonder krant of Twitter, heeft Wikipedia ook een artikel over: West-Vlaams.

Aangezien Oncyclopedia voor niets terugdeinst wanneer het gaat om het verstrekken van broodnodige informatie aan een door desinformatie geteisterd publiek, volgen hier een aantal methodes om West-Vlamingen te verstaan. Lezer dezes dient te verstaan dat deze methodes alleen functioneren bij West-Vlamingen die pretenderen Nederlands te spreken. Wanneer zij dialect spreken, dan baat geen hulp, en zijt gij aan de elementen overgeleverd.

Op Grootmoeders Wijze: de Oude Methode[bewerken]

Ons' grootmoe had weinig scholing genoten, en verstond alleen haar eigen dialect. Dat bezorgde haar geen minderwaardigheidscomplex, omdat zij gewoon geduldig wachtte tot de vreemdeling zich eindelijk verstaanbaar en correct had uitgedrukt, desnoods met behulp van een tolk.

Procedure[bewerken]

"Tètitatutè!"
"Wassegde mènneke?"
"Tatitètatutè!"
"Wassegde mènneke?"
"Zèduf?  Tatitètatutè!"
"Wasseitem?"
"Dant allang genoeg ès."
"Dafinnekikoek!"[1]

Bijwerkingen[bewerken]

Deze werkwijze is niet zonder gevaar: de generatiekloof wordt erdoor verbreed, en het jonge volkje dreigt zich nog méér af te zonderen van "die ouw' zakken" voor wiens pensioen zij moeten gaan werken[2]. Bovendien lopen zelfs in Vlaanderen de tolken niet zo dik gezaaid!

Totaal Niet: de Praktische Methode[bewerken]

Het West-Vlaamse taalgebied tijdens de gouden jaren (ca. 1100 na Jezus).

Een taal totaal niet verstaan kan bijzonder praktisch zijn, vooral wanneer men op die manier aan een aantal verantwoordelijkheden en lastige korveeën kan ontsnappen.

Procedure[bewerken]

Men vermijde elk contact met West-Vlamingen, alsook met al wie uit deze provincie afkomstig is, of daar woont. Op deze manier ontbreekt elke nood aan het verstaan van dit spraakgebrek deze taal, en kunnen er ook geen misverstanden ontstaan. Wanneer elk gevaar voor misverstaan afwezig is, vervalt de behoefte aan verstaan. In geval van onverhoopte confrontatie met een Westvleut[3] dient men te gebaren van krommen haas, en zich te gedragen als een gediplomeerd dorpsidioot, dan is de zaak van de baan. Hardnekkige gesprekspartners dient men een draai om de oren toe.

Neveneffecten[bewerken]

Het ontsnappen aan een taalgebied verkleint de mobiliteit aanzienlijk, zeker wanneer het eigen taalgebied klein is. Een zeker overdreven gevoel van nationalisme kan aldus ontstaan, en het zou niet de eerste keer zijn dat daar een oorlog uit voortkwam.

Stelselmatig beroep doen op dorpsidiotig gedrag kan gevaarlijk zijn, omdat men dit gedrag op de duur ook begint te vertonen in eigen kring, en men aldus het wantrouwen van de medemensen begint te wekken. Zij raken er ten langen leste van overtuigd dat de simulant gewoon altijd een dwaas geweest is.

Oncyclopedisch: de Methodische Methode[bewerken]

Het oudste geschreven West-Vlaams.

Oncyclopedisten zijn secure mensen, hebben de zaken graag keurig geordend[4], en gaan dus methodisch te werk. Zeker als het een methode betreft.

Procedure[bewerken]

Wanneer een Oncyclopedist een West-Vlaming ontmoet, haalt hij de volgende omzettingstabel tevoorschijn:

Hebt gij dit hier in de hand, wel dan ook 't West-Vlaamse land!

Enige hulp: "WV" betekent "West-Vlaams"', en "SN" betekent "Standaard Nederlands".

Randverschijnselen[bewerken]

Het gebruik van deze tabel heeft één groot nadeel: de West-Vlaming wordt verplicht om zeer langzaam, lettergreep per lettergreep te spreken. Dit druist zodanig in tegen de natuur van zijn tongval, dat hij op de duur zélf niet meer begrijpt wat hij aan het zeggen is, en daar lijdt de zinsbouw dan weer onder.

Eindbeschouwing[bewerken]

West-Vlamingen zijn lieve, hardwerkende mensen, die het verdienen om uit hun eeuwenoud isolement gehaald te worden. Laten wij dus allen de eerder getoonde tabel uit het hoofd leren, en, sterker nog, trachten hem te verbeteren! Een hele etnie zal er u dankbaar voor zijn!

VlaleeuwL.JPG

Vlaamse praat voor wie de Vlaming wil begrijpen ende verstaan

Aftrekker · Amai · Brol · Flandrien · Frit · Goesting · Hoe: versta je West-Vlaams? · Kiek · Kuis · Saccoche · Valling


Notenbalk[bewerken]

  1. Lichtjes asynchrone simultaanvertaling: "'t Is tijd dat 't uit is!"" "Wat zegt gij, mijn jongen?" "Dat 't tijd is dat 't uit is!" "Wat zegt gij, mijn jongen?" "Zijt ge doof? Dat 't tijd is dat 't uit is!" "Wat zegt hij?" "Dat het al lang genoeg geduurd heeft." "Dat vind ik ook!"
  2. Of gaan stempelen.
  3. Zo plegen de West-Vlamingen zichzelf te noemen.
  4. Getuige hiervan deze hele website.