Heilige Biggen

Uit Oncyclopedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Rennen! Knorknor! Dat is een zelfmoordkonijn!
~ Opperbig

Heilige Biggen is een opkomend geloof dat gesticht is door de Twee Opperbigschoppen Die Eigenlijk Anderhalf Zijn. Het draait allemaal om het vertrouwen in de rozigheid.

Het Heilige Geschrift der Vliegende Biggen[bewerken]

De Biggenbijbel is een richtlijn voor de serieuze volgelingen. Zo staan er bijvoorbeeld belangrijke plichten in, maar ook feestdagen die met dit geloof te maken hebben

Het Allerbigin[bewerken]

(In het begin der beginnen, het beginsel van alle tijden).

In de Tijden dat er nog niets was behalve een woeste woestenij die woest lag te wezen in een woest heelal, streden vele woeste duistere krachten om De Macht; De Macht die van het allerbegin tot het einde der tijden zou duren. De vreselijkste vervloekingen vlogen over de woestenij. De Ene Woeste riep: "je stinkt!". De Andere Woeste riep: "ik ruik anders niets!" De woeste strijd liep hoog op. De vonken vlogen ervan af.

Tot alle woeste, duistere krachten elkaar vernietigd hadden. En toen was er wederom niets. In die tijden dat er nog niets was behalve een woeste woestenij die woest lag te wezen in een woest heelal.

Flying Pig.jpg

In die tijd schiep een nieuwe niet zo woeste kracht zichzelf. De Oppergod! Of eigenlijk de Oppergoden die zich de Aartssbigschoppen noemden. Maar daarvoor, in het beginsel der tijden, de tijd voor alle andere tijden; in de tijd dat er nog niets was, in die tijden dat er nog niets was dan een woeste woestenij die woest lag te wezen in een woest heelal, in die tijd was er zelfs nog geen Bigschop. De twee Heilige vliegende Bigschoppen vlogen door het heelal. als onderdanen van de Heilige Couchons Volant. Dus als dienaar van elkander in een andere taal.

Op de Eerste Dag dat zij de woeste woestenij die woest lag te wezen in een woest heelal gingen omvormen tot een minder woeste woestenij die minder woest lag te wezen in een even woest heelal. Uit het handjegeklap onder het genot van een Knäkebröd Med Smör ontsproot uit de handen der vliegende Aartsbigschoppen een onderdaan. Het eerste geschapen Wezen buiten de Twee Hoogste, Almachtige, Grootse, Alwetende, tot Professor Doctor Anders, was de iets minder Hoge, Almachtige, Grootse, Alwetende en niet tot Professor Doctor Anders gepromoveerde vliegende Onderoppergod. Deze werd door Almachtigen geknord tot het Knorrende Biggeoog.. Ende de Twee Almachtigen, Die Eigenlijk Samen Andershalf Waren, lachten duivels..

Ende zij zagen dat het goed was. Dat was het einde van de Eerste Dag.

De Tweede Dag[bewerken]

... stuurden de twee Almachtigen, die eigenlijk Anderhalf waren, de Onderoppergod het VliegendeKnorrende Biggenoog op een Missie. Zij kreeg de Heilige Opdracht de zojuiste geschapen Aarde tot een vliegendebiggenvriendelijke plek te maken. Zij maakte grazige weiden, zij maakte blauwe luchten, zij maakte vriendelijke stalletjes voor de biggen om in te knorren...

Ende de twee Almachtigen, die eigenlijk Anderhalf waren, zagen dat het goed was.. Ende dat was het einde van de Tweede Dag.

Op de Derde Dag[bewerken]

... schiepen de twee Almachtigen die eigenlijk Anderhalf waren de eerste twee Aardsche Biggen. Zij waren hun dienaren op de Aarde, zij zijn de Uitverknorden. Zij kregen de naam Oadam en Eba. Uit hen zal het Nageslacht van Vliegende Biggen voortvloeien.

Ende de twee Almachtigen, die eigenlijk Anderhalf waren, zagen dat het goed was. Dat was het einde van de Derde Dag.

Op de Vierde Dag[bewerken]

... maakten de twee Almachtigen, die eigenlijk Anderhalf waren, samen met de Onderoppergod, alles wat er nog niet was. Ende zij zagen dat het goed was. Dat was het einde van de Vierde dag.

De Vijfde, Zesde en de Zevende Dag[bewerken]

... werden tot Knordag uitgeroepen, wanneer de Vliegende Biggen rusten. Deze Dagen zijn nog Heiliger dan de andere Dagen Heilig zijn.

De Vijf Heilige Plichten[bewerken]

Vlag van het Bigdom Utrecht
 1. Gij zult de Godsganse Dag vliegen, knorren, staartdragend zijn en eeuwig zacht roze wezen.
 2. Gij zult iedere dag 10 keer bidden tot de Twee Almachtigen die eigenlijk Anderhalf zijn en aan de Minder Heilige Onderoppergod.
 3. Op de Drie Heilig Verklaarde Dagen die Heiliger zijn dan de Andere Heilige Dagen zult gij niks anders doen dan in de Heilige Modder rollen.
 4. De Heilige Maaltijd zal plaatsvinden om Zes uur, Deze zal bestaan uit Varkensvrij vlees en Knorr van Honig, en de Heilige Knäkebröd Med Smör
 5. Elk einde van de maand zal er een Groots Spektakel plaats vinden, waarbij alle Vliegende Krulstaartige Volgelingen verplicht zijn erbij aanwezig te zijn, ter ere van de twee Almachtigen, die eigenlijk anderhalf zijn,, de Onderoppergod, Oadam en Eba, en alles wat nog meer heilig is. Hierbij zullen de Roze Krulstaartige Volgelinen, om een groot vuur waarbij men offers brengt, zweven. Alwaar het Heilige Lied wordt gezongen

Alle Heilige Getijden[bewerken]

Een knorrig soort satanische big.

Seizoenen[bewerken]

 • Len-zwijn-te
 • Zom-zwijn-er
 • Her-zwijn-fst
 • Wint-zwijn-er

Maanden[bewerken]

 • Januknor
 • Februknor
 • Knormaar
 • Knorpril
 • Knormij
 • Juknor
 • Julknor
 • Auknorstus
 • Septemknor
 • Knortober
 • Knorvember
 • Decemknor

Dagen[bewerken]

 • Maanbig
 • Dinsbig
 • Woensbig
 • Donderbig
 • Vrijbig
 • Zaterbig
 • Zonbig

Alle andere Heilge Dingen[bewerken]

Het heilige lied
Fliegen und Knorren
Du weiBt nicht was du siehst
Fliegen und Knorren
Besser dann patates frites
Das fliegen ist Gesund
Aber das Knorren auch
Fliegen und Knorren
Aus ist wieder dieses Lied.chen

De 5 Heiligste der Heiligste citaten[bewerken]

 1. Ik ben een Kerstbal – Bert & Ernie
 2. Alle biggen op een stokje, KRAK – Zipje en Zopje
 3. Als je iets in de oven stopt, wordt het warm - Anna
 4. Alle vliegende biggen zijn Heilig ongeacht hun afkomst of de staart in hun krul – De twee Almachtigen die eigenlijk maar anderhalf zijn.
 5. Ik zeg niet veel maar wat ik zeg is onzin – Pippi Langkous