Hebreeuws

Uit Oncyclopedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Kosher-foods.jpg מוצר זה הוא כשר
Dit artikel is Kosjer


Geklieder van Iezjakken, ook wel Hebreeuws genoemd, de kleine tekentjes zijn gebaseerd op symbolen van dimensionale wezens, waar Hebreeërs ook contact mee hadden.

Het Hebreeuws is een taal die gesproken wordt in Israël (Afkorting voor: is een beetje rechts, ehl?) en Saoedie-Arabië. Het Hebreeuws werd voor het eerst gesproken door Iezjhak (Zie Arabisch, 'Arabische rabbijnen en de oorsprong van het Arabisch' voor meer informatie), na Iezjhak spraken zijn nakomelingen het, die voornamelijk in Palestina verbleven. Er waren ook nog een aantal Iezjhakieten die koloniën stichtten in Saoedie-Arabië, Zuid-Oost-Azië en Argentinië, wat zij toen al ontdekt hadden. De Iezjhakieten plunderden vaak de steden van Iesjmaïeten en waren vaak erg op zichzelf. Verder verspreidden zij veel propaganda tegen Iesjmaïeten. Hun Hebreeuwse taal behielden zij vaak zeer sterk in hun eigen gemeenschap, vaak wisten ze niet goed hoe ze woorden moesten uitspreken, omdat ze alleen maar medeklinkers schreven. Een aantal rabbijnen bedacht toen maar wat klinkers tussen woorden, omdat zij na verloop van tijd niet meer wisten wat de klinkers waren. De Iesjmaïeten namen dit van de rabbijnen over toen ze in de zevende eeuw na Christus het Hebreeuws overnamen.

Oorsprong van het woord Hebreeuws[bewerken]

Etymologisch gezien, was de eerste variant van dit woord: Heb-Ruk-Aan-Zeeuws. Dit heeft zich na verloop van tijd verbasterd naar 'Hebreeuws'. Toen de Iezjhakken koloniën stichtten in Nederland stuitten ze op Zeeuwen die weigerden om het Hebreeuws te leren (heette toen nog niet zo) en die er niet mee instemden om pijpenkrullen te dragen, dus besloot men om ruk te hebben aan Zeeuwen bij het spreken van hun taal. Hieraan hechtten ze een zo groot belang, dat ze er zelfs hun taal mee begonnen aan te duiden: Heb-Ruk-Aan-Het-Zeeuws. Dit veranderde later in: Heb-Ruk-Aan-Zeeuws. Toen een groep Iezjhakken te lui werd om deze hele zin nog zo op te noemen, verkortte men het tot: Hebrzeeuws en daarna tot: Hebreeuws.

De Hebreeuwse naam voor Hebreeuws en het Hebreeuws[bewerken]

Het Hebreeuwse woord voor Hebreeuws is 'Ievriet'. De ontstaansgeschiedenis hiervan moet gevonden worden in Iezjhakken die al die eeuwen in Palestina waren blijven wonen en die hun taal geen Hebreeuws wilde noemen, omdat zij niks met Zeeuwen te maken hadden. Ze hadden echter grote problemen met de Iesjmaïeten, die zeiden dat hun taal als poep klonk. Hierop begonnen de Iezjhakken een naam voor hun taal te bedenken waarmee ze hun pissigheid over de Iesjmaïeten kwijt konden. Zij wisten nog dat Iesjmaël nooit vrienden had en kwamen zo op de zin: Iesjmaël-vriend-niet (ze wisten toen nog niet wat grammatica was). Dit verbasterde tot: Ievriet.

Gods besluiteloosheid[bewerken]

Iezjhakken, ook wel Hebreeërs genoemd.

Toen God 6000 jaar geleden besloot de wereld en het heelal te scheppen, had hij een taal nodig voor het geheel. God twijfelde tussen Arabisch en Hebreeuws, dus besloot hij maar om Adam het Hebreeuws te laten spreken en Eva het Indo-Proto-Arabisch. Het gevolg was dat ze geen woord van elkaar verstonden en dat hierdoor Adam van de vrucht nam, omdat hij Eva niet verstond en begreep. In werkelijkheid waarschuwde Eva tegen de vrucht, maar omdat ze Indo-Proto-Arabisch sprak verstond Adam haar niet. Omdat God boos was over zijn vergissing van twee verschillende talen, besloot hij de schuld op Eva af te schuiven, dan had hij er geen last meer van.

Toen de schepping zich al wat verder ontwikkeld had, was daar Abraham. God besloot hem het Proto-Arabisch te laten spreken, als een verdere fase na het Indo-Proto-Arabisch. Hierdoor was er al een voorstadium van de eigenlijke heilige taal van God, er is namelijk al lang onenigheid over wat nou de heilige taal is, Hebreeuws of Arabisch. Dat weet God zelf ook niet, dus daarom besloot hij maar om beide talen tot heilige talen te verklaren, zo liet God het Arabisch ontstaan toen Iesjmaël geboren werd.

De eerste taal die gesproken werd[bewerken]

God heeft van het Hebreeuws de eerste taal gemaakt die gesproken werd. Na een aantal generaties was Noach vergeten hoe hij Hebreeuws moest spreken, vanwege vroegtijdige dementie. Dit was een ramp voor God, want nu waren er nog maar 2 mensen over om Hebreeuws te spreken. De vrouw van Noach leed aan een spraakgebrek, en kende dus wel Hebreeuws, maar kon het niet meer spreken. Volgens sommigen is dit de verklaring voor het raadsel waarom God Iezjhak uit het niets Hebreeuws liet spreken, waardoor hij zijn vader niet meer kon verstaan.

Chazaren[bewerken]

In de Tiende eeuw na Christus bekeerden de Chazaren zich tot het Jodendom. Toen zij dit deden probeerden ze ook het Hebreeuws over te nemen, maar zij spraken uiteindelijk een mislukte variant van het Hebreeuws, die meer leek op Arabisch dan Hebreeuws. Het gevolg was dat de meeste mensen Arabieren en Chazaren niet meer uit elkaar konden houden.

De aparte tekentjes[bewerken]

In Hebreeuwse woorden en zinnen zijn soms aparte tekentjes te zien, die Iezjhakken meestal maar uit luiheid weglaten. Deze tekentjes komen oorspronkelijk uit andere dimensies. Toen de Iezjhakken in hun gebedshuizen zaten, ook wel synagogen genoemd, begonnen wezens uit andere dimensies contact met hen te zoeken. Zij schakelden het medium Robert van den Broeke in, die snapte wat de wezens wilden. De wezens wilden de Iezjhakken aparte tekens voor hun taal geven, en zo ontstonden de tekens die altijd toegevoegd worden onder of boven de worden. Die tekentjes geven de klinkers aan, die bedacht zijn door deze wezens uit andere dimensies.

De ontwikkeling van het Hebreeuws ten opzichte van andere talen[bewerken]

Maarten Luther

Het Hebreeuws was de eerste taal die gesproken werd, naast het Arabisch. Later ontstond het proto-Duits uit deze talen, dat proto-Duits werd van Beieren tot Noord-Rijnland-Westfalen gesproken en verschilde overal weer, dat de oorsprong in het Arabisch en Hebreeuws ligt verklaart waarom sommige Duitse klanken zo dominant klinken. Gods talen klopten niet helemaal meer, maar daar had hij iets voor bedacht, omdat Maarten Luther nogal een man was van de Deutsche Pünktlichkeit, veranderde die de taal van God in een verzorgd geheel, het hoog-Duits (omdat God nogal hoog in de lucht was noemde hij dit zo). Sommige taalpuristen en conservatieven waren het hier niet mee eens en wilden weer terug naar het Hebreeuws en Arabisch. Dit is de reden dat zij Iezjhakken opriepen om in grote massa's naar Duitsland toe te trekken, zodat het Hebreeuws daar een overheersende minderheidstaal kon worden, en na verloop van tijd de officiële taal. Dit begon ook te gebeuren en omdat Luther hier nogal pissig om was, begon hij aan zijn geschrift: Over de Joden en hun leugens. Luther zat met zijn haren in zijn hoofd hoe de Bijbel nou nog goed gelezen kon worden, als er zoveel verschillende talen gesproken werden in Duitsland. Daarop besloot Luther om chaos te creëren, zodat hij zelf weer orde kon brengen in het Duitse taalgebied. Luther verzocht de Iesjmaïeten om naar Duitsland te komen en dit veroorzaakte een massa-immigratie van Iesjmaïeten die werk zochten in Duitsland. Alle Duitsers begonnen discriminerend op te treden tegen de Iesjmaïeten en daarna tegen de Iezjhakken. Men begon de gebedsgebouwen van Iesjmaïeten in brand te steken, het Arabisch uit te bannen en Arabische Bijbels te verbieden. Men kon alleen nog Bijbels in het hoog-Duits en Hebreeuws lezen. Na korte tijd werden Hebreeuwse bijbels ook verboden, wegens racisme. Het bijzondere hieraan is dat een taal die zich uit het Hebreeuws ontwikkeld heeft, het Hebreeuws weer verbied. Hierop braken er opstanden uit van Iesjmaïeten en Iezjhakken die de Duitsers verdreven van hun grondgebied. Frankrijk was niet blij met de massa-immigratie van Duitsers en begon een oorlog met Duitsland, dat nu bestuurd werd door Iesjmaïeten en Iezjhakken. Men besefte dat Luther erachter zat en Luther pakte zijn spullen en vertrok naar Palestina, daar leefde hij verder in een kieboetz. Toen de Iesjmaïeten en de Iezjhakken de oorlog wonnen, legden zij het Hebreeuws en Arabisch op aan de rest van Europa, dit verklaart waarom er in de Balkan en in Spanje nog steeds invloeden van het Arabisch te merken zijn.

Nadat in de achttiende eeuw Napoleon begon aan zijn plundertochten, werd het Hebreeuws door het Frans overheerst en nam de invloed af. Dit veroorzaakte het totale verval van het Hebreeuws. De Hebreeër Ben Yehuda, een Litouwer, besloot daarop om het Hebreeuws weer tot leven te wekken in Palestina. Dit deed hij door zijn kind alleen Hebreeuws te laten spreken en geen enkele andere taal meer, zijn kind mocht dan ook niet met andere kinderen spelen. Toen zijn kind 18 jaar was, stuurde hij zijn kind naar Palestina en begonnen na zijn kind ook andere generaties Yehuda's het Hebreeuws weer te spreken. Hierdoor was de taal weer tot leven gewekt, maar omdat men weer opnieuw niet wist hoe men de klinkers moest uitspreken, moest men weer klinkers verzinnen. Uit verveling besloten de rabbijnen om de tekentjes maar weg te laten bij de Hebreeuwse letters, omdat dat teveel moeite kostte. Daarom zijn veel hedendaagse kranten geschreven in alleen maar medeklinkers, dit verlicht de lasten voor Iezjhakken in het schrijven van hun kranten en boeken.