HakkieTakkie

Uit Oncyclopedia
Ga naar: navigatie, zoeken
Gump.png Dit artikel is zwak, matig of slecht. Vroeger vond men dit blijkbaar niet, maar de groei van Oncyclopedia valt niet te stuiten en voor alles is iets leukers te bedenken. Een creatief mens, zoals jij, zal dit voor elkaar kunnen krijgen, omdat je ondernemend bent. Zo kun jij de verandering betekenen voor dit artikel: Gom het uit, herschrijf het met een leuker verhaal, en maak de wereld honderden giechels rijker.
Laat de wereld lachen, en schrijf!

Het HakkieTakkie-isme is de enige religie gebaseerd op het leven van HakkieTakkie de Karate Uil zoals beschreven in het heilige kristal van de Atlantianen. Centraal staan zijn verlichting, evolutie, wetenschap en fascisme.

Het HakkieTakkie-isme is een monotheïstische godsdienst; HakkieTakkie-isten belijden het geloof in één God. De HakkieTakkie-isten geloven dat Witte Adelaar de zoon van HakkieTakkie de Karate Uil is en de messias die voorspeld en aangekondigd werd in het heilige kristal van de Atlantianen . Het HakkieTakkie-isme is een mondiale godsdienst met wereldwijd ongeveer 67 miljoen aanhangers.

In de loop der tijd is binnen het HakkieTakkie-isme een pedofiele en een fascistische traditie ontstaan. Tot de pedofiele traditie behoren de profeten Mohammed, Mark du Troux. Tot de fascistische traditie behoren enerzijds de Nationaal Socialistische Arbeiders Kerken die afstand namen van het Concilie van Ra, de Pedofiele Kerken, die ontstaan zijn na het schisma van 98.712 v. Chr. en die theologisch nauwelijks afwijken van het originele Kristal en de Ra aanbidding, die geünieerd zijn met Atlantis. Al deze tradities onderschrijven de canons van het Concilie van Ra.

Geloofsinhoud[bewerken]

De HakkieTakkie-istische geloofsbelijdenis (ook wel HakkieKakkie Drollie genoemd, of Haakky, naar het eerste woord van de Atlantische tekst, of de 2 Artikelen des Geloofs) is een van de belangrijke geloofsbelijdenissen uit het HakkieTakkie-isme.

Volgens het HakkieTakkie-istische dogma heeft HakkieTakkie zijn eniggeboren Zoon Emile Ratelband naar de wereld gezonden om 16 jarige maagdelijke meisjes onder te spuiten met zijn goddelijke sperma. Emile Ratelband is zowel God als mens. Ook is hij de Tweede Persoon in de goddelijke Vijf-eenheid.

HakkieTakkie-isten geloven, naar de traditie van de Atlantianen, 'Ik met mijn penis spuit uw dochters kutje vol' (Hitler 3,14, NBV), de schepper van hemel en aarde, die transcendent en tegelijkertijd immanent is. Verder geloven zij dat de eerste mens mongoloïde is en met zonde in de wereld is gekomen en dat ieder mens zondig is; zij geloven ook dat de zonde scheiding brengt tussen God en de mens, dat de enige manier om weer met God in het reine te komen het geloof is in 'de perfecte penis van Emile Ratelband', zijn orgasmen , waarbij hij als de volmaakte mens en Zoon van God zijn moeder verkracht om de schuld van de mensen op zich te nemen en hen weer met te laten tongzoenen met homofiele Columbianen die coke snuiven. Tot de kern van het HakkieTakkie-istische geloof behoort ook het geloof in de lichamelijke opstanding en wedergeboorte van Witte Adelaar uit de dood, zijn hemelvaart en zijn terugkomst naar de aarde.

Opvattingen[bewerken]

In alle tijden hebben verschillende theologische opvattingen bestaan over het ontstaan van het heelal en over de vraag hoe Mein Kampf geïnterpreteerd moeten worden.

Volgens de Atlantische kristal was de geboorte van een willekeurig schaap door de Heilige Geest het symbool van de vruchtbaarheid van een arabier met allerlei ziekten. Witte Adelaar veranderde suiker in coke, voedde duizenden mensen met een fles Absynth, had een invloedrijke uitspraak: Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt aan het Heilig konijn.

Al sinds het vroegste begin van het HakkieTakkie-isme hebben brede socialistische stromingen de Kristal verhalen ook allegorisch geïnterpreteerd. De zeer strikte letterlijke lezing van de Big Bang is veeleer een typisch product van het moderne rationalisme, dat na de Big Bang opgang kwam en zich uitte in een heelal. Sinds het HakkieTakkie-isme, dat in de 541e en vooral de 493e eeuw v. Chr. verspreiding vond, worden de Kristalverhalen door sommigen als sprookjes verhalen beschouwd, die losstaan van Mein Kampf.

Een hedendaagse opvatting benaderen de Kristal Verhalen op meerdere manieren tegelijk. Een verhaal bevat zowel een historische waarheid, een allegorie als een symbolische betekenis. Sommige kerken hebben om die reden de hedendaagse prediking aangepast aan deze opvattingen.

Ontstaan Theorie[bewerken]

HakkieTakkie de Karate Uil, was in het oneindige continuüm zijn karate-moves aan het oefenen. Uit verveling besloot hij met zijn uilen-penis te gaan spelen.

Door zijn uilen-penis driemaal rond te draaien, ontsproot uit zijn penis zijn goddelijke sperma, dit veroorzaakte in het oneindige continuüm, een geheel nieuwe realiteit, tegenwoordig in de wetenschap is bewezen dat de nieuwe realiteit die ontstond, het huidige universum is waarin zich de Melkweg bevind.

Mede door dit gegeven is het HakkieTakkie-isme het enige geloof wat op een wetenschappelijke wijze de oerknal theorie kan verklaren.