Gebral

Uit Oncyclopedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Een voorbeeld van gebral.

Gebral is een taal die gesproken wordt in Gebrallistan, Saoedie-Arabië, Denemarken en Duitsland, maar ook in China en Noord-Korea is een hoop gebral te horen. Het land waar het meeste gebral is te horen is Nederland.

Grammatica van het Gebral[bewerken]

Het Gebral heeft een zeer gecompliceerde grammatica, zo hangt de grammatica af van de problemen waarover Gebrald wordt (de taal heeft zelfs een eigen werkwoord voor het gebruiken van de taal).

Voorbeelden:

  • Marokkaans-Berbers-dialect van gebral: Ey wah he viese kk homo
  • Japanse versie van gebral: Sushi kamikaze samurai aaay jitsu
  • Turkse variant van gebral: Üüh, koopiyor mijn dönör, iesj lekkeriyor.
  • Nederlandse variant van gebral: Vandaag zijn wij bijeen gekomen, voor een interpersoonlijke zakelijke verneming, die de comprehensie van al dat bewaard moet zijn, buiten de bevordering stelt van dat wat bij ons gegeven is binnen ons bereik dat buiten ons bereik is in ons bereik dat nog wel deel uitmaakt van dat binnen ons bereik.
  • Vlaamse variant van gebral: Alléeee hè, gij heb da nie begrepe he, vuile Nederlander.
  • Urkse variant van gebral: Oetlul.

De grootste overeenkomst tussen alle vormen van het gebral is dat vulgaire taal altijd achter de zin geplakt wordt. Het grootste verschil is de zinsbouw.

Zoals te merken is, is de grammatica afhankelijk van de variant van het Gebral, zo is het Gebral in die zin een unieke taal in dat het zoveel verschillende grammatica's en varianten/dialecten heeft. Waar het verschil tussen de Eskimo-Aleoetische talen in het westen en oosten al zeer groot is, zijn er bij het gebral gewoon zinnen die in totaal andere talen lijken te zijn.

Vocabulaire[bewerken]

Het meeste gebral bestaat uit onbegrijpelijke zinnen of uit vulgaire taal. Dit is de reden dat het vocabulair zeer divers is. Het Gebral bestaat uit circa 1,00000,0000 woorden.

Waarom Marokkanen veel gebral gebruiken[bewerken]

Gebral heeft een Afro-Semitische variant, de Berber-variant van het gebral. Het gebral van Marokkanen wordt het meest gekenmerkt door elementaire woorden die tot vulgaire taal vervormd worden, zoals "hond", "ezel", "zemmel", "Christen" en "niet-Marokkaan".

Historisch-linguïstische ontwikkeling van het Gebral[bewerken]

Het eerste document waarop gebral te lezen is, afkomstig uit 250 n.C.

Het Gebral kwam eerst tot ontplooiing in Afrika. Van daaruit verspreidde het zich naar de Arabische landen, vanuit de Arabische landen kwam het Gebral in Judea terecht waar men woorden zoals 'mazzel' en 'gabber' uitvond en na Judea kwam deze taal terecht in de westerse wereld.

Er is niet veel documentatie van het Gebral, hoewel er oude bronnen van de Grieken zijn waar nog in terug te lezen is hoe het Gebral eruit moet hebben gezien in zijn eerste stadium. De eerste woorden die in het Gebral neergeschreven zouden zijn zijn: . Er was namelijk nog helemaal geen schrift toen het Gebral uitgevonden werd. Toen echter in 3000 voor Christus het schrift uitgevonden werd, 3000 jaar na de uitvinding van het gebral, was het eerste gebral in Soemerische kleitabletten geschreven. Dit deden ze meestal door hun woorden zo door elkaar te gooien dat ze onleesbaar werden, hieruit ontstond het gebral.

Na de Soemerische kleitabletten ontstonden het Hebreeuwse en het Arabische schrift. In het Arabische kwam veel gebral voor, men haalde soms zelfs de woorden jamal (kameel) en gebral door elkaar, omdat ze zoveel op elkaar leken. Er zijn zelfs theorieën dat het woord 'gebral' van het woord 'jamal' (kameel) zou afstammen, omdat kamelen zoveel spuugden en lelijke klanken voortbrachten dat het de Arabieren als gebral in de oren klonk. Nadat de Arabieren zich verder verbreiden, kwamen ze in Judea terecht, waar ze het gebral aan de Joden introduceerden. De Joden in Judea begonnen toen ontzettend veel te brallen, waarmee ze de frustratie van de Romeinen over zich afgeroepen hebben, het vervelende was alleen dat de Joden het gebral dat ze van de Arabieren hadden gekregen weer aan de Romeinen leerden, waarna die begonnen te brallen. Dit was in 50 na Christus waarin het gebral zich al ver ontwikkeld had. De Romeinen, die de Griekse cultuur stolen, gaven het gebral weer aan de Grieken en de Grieken vervolgens teerden op de rest van Europa en stopten met hun eigen cultuur te ontwikkelen en hun eigen inkomsten te verdienen, waarna ze alles aan de rest van Europa overlieten. Omdat er in Griekenland zoveel gebral te vinden was wat ze nog aan de Romeinen over hadden gehouden, werd dit gebral al snel door de Germaanse binnendringers overgenomen die over de Romeinse grenzen heenstapten om eens een kijkje te nemen in wat daar nou allemaal was. Sommige Germanen gingen daar een beetje voor in, zo besloot Koning Knut (verbastering van Koning Kut) om Europa te plunderen, omdat de Denen een minderwaardigheidscomplex hadden door een braltaal en daardoor de rest van Europa wilden overheersen. Toen dit niet lukte besloten ze om hun Scandinavische buren lastig te vallen en uiteindelijk de eskimo's te bekeren tot het Deenisme (officiële godsdienst in Denemarken). Zo kwam het gebral bij de eskimo's terecht, via het gebral dat de Denen weer van de Romeinen hadden overgenomen. Zo is bijvoorbeeld de term: 'Het volk wil bier en drugs' van de Romeinen weer bij de eskimo's terechtgekomen in de zin in het Kakelsaat: 'tuu ruukivossuuut villuu buut droevuutuun.'

Vanuit de Denen is het gebral nog verder verbreid, en het kon niet eens of Frankrijk werd erdoor besmet in 800 na Christus. De Fransen hebben toen hun arrogante klinken ontwikkeld zoals: 'EEH' en 'EENG'. Dit is nog een overblijfsel uit het Gebral. Vanuit het Franse Gebral heeft het Gebral zich verder verbreid naar Spanje waar nog gebral in terug te horen is zoals 'Rajoy' en 'Bien Economia', maar ook 'Olle' is een voorbeeld van Spaans gebral.

In 1500 na Christus was een van de belangrijkste ontwikkelingen van het gebral, waarbij het Duitse gebral, beïnvloed door de neo-classisistische gebral-bestudering van het Latijn hun gebral zoals 'Arbeit macht frei' en 'Das Volk ist frei' verbreidde door Europa en Judea (tegenwoordig Israël). In 1930 na Christus kwam het gebral tot een hoogtepunt in Mofrika. Na 1945 was er een flinke teruggang van de invloed van het gebral in verschillende Europese talen, maar sinds 1980 probeert men het Gebral weer te laten herleven via domme politici.

Het gebral als taalgroep[bewerken]

Hoewel gebral soms geclassificeerd wordt als aparte taal, wordt het ook als een dialect-continuüm gezien en door sommige taalkundigen zelfs als een volledig taalgroep. Hier is een overzicht van de talen te zien die het Gebral zou omvatten volgens het onderzoek van Noam Chomsky.

Ab.jpg

De taalgroep van de Gebralse talen.

Moderne taalontwikkelingen in verband met het Gebral[bewerken]

De modernste variant van het Gebral is de sms-taal. Een voorbeeld van Gebral in sms-taal: 'Ey swa, suc6 m3 je t03ts.' Hieruit is al de pidgin-taal van het 1337-gebral ontstaan.

Zie ook[bewerken]