Driemanschap

Uit Oncyclopedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Saturnus, de planeet van de driemanschappen.

Mijn soort mensen.
~ Okke over Driemanschap

Wanneer men spreekt van het Driemanschap, kan men doelen op meerdere groepen van drie heren die iets gepresteerd hebben waarmee zij een plek in de geschiedenisboeken internetencyclopedieën hebben verworven.

Volgens wikipedia vormen politici driemanschappen om efficiënte besluiten te kunnen nemen in crisistoestanden, aangezien stemmingen met drie deelnemers gauw besloten zijn. Dit is maar ten dele waar. Driemanschappen hoeven niet uit politici te bestaan, en het snelle stemmen is maar ten dele de verklaring voor het succes van driemanschappen. Wat namelijk ook meespeelt is de kabbalistische magie die van het getal drie uitgaat. In de kabbala staat het getal drie voor autoriteit, macht en rijkdom, precies die dingen waarnaar het type man dat aan driemanschappen meedoet streeft dus. Het is exact deze magie die driemanschappen efficiënter maakt dan tweemanschappen, van het nummer twee wordt men namelijk gevoelig en lieflijk. [1] Driemanschappen zijn samenzweringen, maar niet geheimzinnig genoeg om te spreken van complotten.

Eerste Driemanschap[bewerken]

Het eerste driemanschap.

Haal dat gedeelte van de loterij eruit wil je?
~ Trajanus tegen Plutarchus.

Het concept van het driemanschap werd voor het eerst in de geschiedenis in de praktijk gebracht door de oude Romeinen. De leden van dit driemanschap waren Julius Caesar, Pompeius en Marcus Crassus. Deze drie heren speelden regelmatig mee met de loterij, maar wonnen eigenlijk nooit iets. De drie kwamen op het idee om samen loten te kopen en eventuele opbrengsten met elkaar te delen, zo zouden zij de kans op winst aanzienlijk vergroten. Dit plan werkte. Leden van het driemanschap wonnen meerdere malen de loterij, met name Crassus viel vaak in de prijzen.[2]

Het driemanschap werd stinkend rijk en leek een lang en voorspoedig leven met heel veel geld en materiële luxe tegemoet te gaan. Helaas liep het anders. Crassus werd tijdens een bezoekje aan de Romeinse provincie Mesapotamië opgestraald door de ruimtenazis, waarna er niets meer van hem vernomen werd. Niet lang daarna gebruikte Pompeius de financiële middelen die hij met het driemanschap had verworven om zich een erebaantje als dictator van Rome te verschaffen. Caesar vond hier het zijne van, namelijk dat hij evenveel recht op het dictatorschap had als Pompeius, omdat het geld van Pompeius eigendom van het driemanschap en dus ook van Caesar was. Volgens Pompeius bestond het driemanschap echter niet meer na de verdwijning van Crassus, en kon Caesar dus maar beter zijn mond houden. Caesar pikte dit niet en ontketende een burgeroorlog die door hem gewonnen werd. De uitkomst van deze oorlog was de dood van Pompeius en het verwerven van de dictatoriale macht door Julius Caesar. Lang heeft Caesar overigen niet van deze macht kunnen genieten. De Praetoriaanse Garde vond het een schande dat er zo een nouveau riche op de Romeinse troon zat en hielp Caesar om zeep.

Tweede Driemanschap[bewerken]

Het Tweede Driemanschap.

Het Tweede Driemanschap werd opgericht in onze eigen Nederlanden, en wel in het jaar des Heeres 1813. De leden van dit driemanschap heetten Gijsbert Karel van Hogendorp, Frans Adam van der Duyn van Maasdam en Leopold van Limburg Stirum.[3] Hoofdstroominformatiebronnen beweren dat het Nederlandse volk aan deze drie heren te danken heeft dat hun land niet door Engeland of Pruisen is ingelijfd, een prestatie waaraan dit driemanschap een heldenstatus zou ontlenen.

In feite waren de leden van het Tweede Driemanschap helemaal geen helden, maar dienaren van de wijzen van Sion beroemde bankiersfamilie Rothschild. De leden van het Tweede Driemanschap waren gladde alen die met alle winden mee waaiden. Vóór de Napoleontische tijd hadden zij zonder schaamte zowel de patriotten als de oranjes gediend. Later wekte het collaboreren met de Fransen bij hen eveneens geen schaamtegevoelens op. Deze afkeurenswaardige handelingen van het Tweede Driemanschap bleven niet onopgemerkt door de leden van de familie Rothschild, die terecht de indruk kregen dat zij een stel politici op het oog waren gekomen die werkelijk iedereen zouden dienen voor geld. De Rothschilds schonken de drie heren en zak met geld en gaven het bevel een groot deel van dit bedrag door te sluizen naar een of andere vergeten aristocraat die aangesteld diende te worden als koning Willem I der Nederlanden. Dat de koning zijn positie middels het Tweede Driemanschap aan de Rothschilds ontleende maakte hem een marionet van de bankiersfamilie. De Rothschilds gebruikten deze marionet om de staat België te scheppen, een kunstmatig land dat in de Eerste Wereldoorlog gebruikt zou worden als toneel voor een zeer bloedig offer van honderdduizenden, zo niet miljoenen soldaten. Deze band met de Rothschilds is overigens ook het begin van de nog altijd bestaande samenwerking tussen de familie van oranje en de duistere genootschappen die de wereld waarin wij leven vanuit duistere kamers waarin er vreselijke dingen met ontvoerde kinderen gebeurt besturen.[4] Dat de leden van het Tweede Driemanschap in dit verhaal nauwelijks als individu naar voren komen kan hen weinig schelen. Van roem koopt men niets, en van wat de leden van het Tweede Driemanschap met hun daden hebben verworven koopt men aanzienlijk meer dan niets.

Derde Driemanschap[bewerken]

In tegenstelling tot de twee reeds besproken driemanschappen is het Derde Driemanschap heden ten dage nog steeds actief. Het eerste lid van dit driemanschap is Dr. Gero, een Frankensteiniaanse wetenschapper die niet terugschrikt voor een moreel onverantwoord experiment.[5] Hij wordt bijgestaan door Ra's al Ghul, een occultist die doden tot leven kan wekken met lazarusputten.[6] Het derde lid van dit driemanschap is Adolf Witlof, een professioneel ontvoerder en kinderboekenschrijver[7] met een schuilplaats op de bodem van de zee.

Ontstaansgeschiedenis[bewerken]

Over de vele misdaden van dit Driemanschap is elders op de oncyclopedia veel geschreven, het zou overbodig zijn om dat alles hier te herhalen.[8] Een verhaal dat nog verteld moet worden, is het verhaal over hoe dit Derde Driemanschap nou precies bij elkaar kwam. Dit verhaal begint met het schrijven van het boek De Bibliotheek van Bavel door de Argentijnse occultist Jorge Luis Borges. Kort samengevat gaat het over een bibliotheek waarin alle kennis van het universum opgeslagen ligt, en ingericht is volgens kabbalistische getalsmatige ordeningen. In feite was dit een voorafspiegeling van de uitvinding van computers en het internet[9]. Adolf Witlof, Dr. Gero en Ra's al Ghul namen de beschrijving echter letterlijk, en begonnen nog zonder ooit van elkaar gehoord te hebben met het nabouwen van de bibliotheek, in de hoop dat deze zo op een duistere magische wijze echt zou worden. Dit plan werd redelijk succesvol, de drie riepen de Bibliotheek van Babel de werkelijkheid in en ontmoeten elkaar aldaar, wat een nogal schokkende ervaring was. De drie hadden er zo in geloofd dat zij in hun eentje een geheim ontrafeld hadden. Omdat de drie zich realiseerden dat zij zich in gezelschap van competente occultisten bevonden, en de krachten van het getal drie kenden, besloten zij de handen ineen te slaan, en begonnen zij samen de verborgen kennis van de bibliotheek te ontrafelen. Dr. Gero leerde alles over het leven en het manipuleren daarvan, Ra's al Ghul leerde alles over de dood en het manipuleren daarvan, Adolf Witlof leerde alles over de wet en het manipuleren daarvan. De drie, die sindsdien samen het Derde Driemanschap gingen heten, bleken al gauw een onoverwinnelijk team te zijn. Door de onbestrafte misdaden van Adolf Witlof wist het driemanschap klauwen vol met geld te verdienen. In het zeldzame, maar soms voorkomende geval dat een van de leden overleed, kon een Lazarusput van Ra's al Ghul ingezet worden om de gestorvene weer tot leven laten wekken. Dat deze er gek uit zou komen maakt niet uit, Dr. Gero had als arts de autoriteit om wie dan ook gek te verklaren en kon er dus voor zorgen dat dit geen enkel verschil zou maken. Door deze combinatie van onethische trucs is het het Derde Driemanschap decennialang gelukt om niet opgepakt te worden. Hun magische krachten maken het ook zeer onwaarschijnlijk dat zij binnenkort wel de bak in draaien.

Drievrouwschap[bewerken]

Een drievrouwschap? Men kan slechts gissen.

De term driemanschap impliceert dat een dergelijke kliek alleen maar uit mannen kan bestaan. Dit is een beetje vreemd aangezien geslacht gender helemaal geen rol speelt in de kabbala die achter het begrip actief is. Daar komt nog bij dat alle vrouwen die tot nu toe in dit artikel behandeld zijn een tamelijk passieve rol hadden, als ontvoerde of schepsel van een gestoorde wetenschapper. Het Openbaar Ministerie heeft hieruit geconcludeerd dat er sprake is van seksisme en heeft de schrijver van het leeuwendeel van dit artikel inmiddels laten vierendelen wegens misdaden tegen de ruimdenkendheid. Over daadwerkelijke historische drievrouwschappen is overigens weinig bekend. Dit komt mogelijk doordat er nooit samenwerkingsverbanden tussen drie kabbalistische vrouwen geweest zijn. Waarschijnlijker is het dat deze er wel geweest zijn, maar uit de geschiedenisboeken internetencyclopedieën geweerd zijn door reactionaire patriarchen, of gewoon te competent waren in hun geheimzinnige bezigheden om opgemerkt te worden.

Potatohead aqua.png
Aan de schandpaal genageld!
Vastgenagelde versie:
4 november 2013
Dit artikel is een verschrikking! Daarom is het vastgenageld aan de schandpaal zodat iedereen er rotte groenten tegenaan kan gooien.


Notenbalk[bewerken]

  1. Iedere stomme goj die dit niet gelooft moet zich maar eens af gaan vragen waarom stelletjes doorgaans uit twee personen bestaan.
  2. Van deze gebeurtenis is de term krasloten afgeleid.
  3. Drie politici die ooit op een verveelde avond tijdens hun studententijd in Leiden een driemanschap sloten om interessant te doen, en eigenlijk altijd in hun wat infantiele spel waren blijven hangen.
  4. En ja, dit is een verwijzing naar de Bilderbergers.
  5. Zo is hij verantwoordelijk voor het uiterlijk van Koda Kumi en de aanwezigheid van een hoeveelheid zombies in de oerwouden van Indonesië.
  6. Het principe van dergelijke putten is vrij simpel: je gaat er dood en in komt er gek uit.
  7. Onder de naam Paul van Loon.
  8. Aan wie nog niet bekend is met de wandaden van het Derde Driemanschap wordt het aangeraden om de artikelen over Mohandas Gandhi, Saddam Hoessein en de reeds genoemde Koda Kumi te lezen.
  9. Het internet bevat immers alle kennis van de mensheid, en valt volledig te herleiden tot binaire combinaties tussen het getal 0 en 1. Dit principe van het vastleggen van kennis in getallencombinaties is typisch kabbalistisch. Wanneer religiefanaten zeggen dat het internet en de natuurwetenschappen middelen van de satan zijn, hebben zij dus volkomen gelijk.