Bril

Uit Oncyclopedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Iedereen wil de meest trendy bril dragen.

Een bril is een bionisch instrument dat het gezichtsveld van mensen positief of negatief kan beïnvloeden. In het geval van een negatieve beïnvloeding heeft men waarschijnlijk de verkeerde bril op.

De traditionele bril bestaat uit een montuur en corrigerende glazen (lenzen). Een wc-bril daarentegen, bestaat enkel uit een plastieken montuur, aangezien deze geen corrigerende maar zuiver sanitaire functie vervult. Verder bestaat ook de zonnebril, welke met zijn donkere glazen uitstekend van pas komt om in de zon te kijken, hoewel hij veel vaker wordt gebruikt om blauwe ogen achter te verbergen. De leesbril dan weer is een bril die is ontworpen om mee te lezen of fijn werk mee te verrichten, maar deze wordt eerder gebezigd door mensen die gewoon intelligent willen overkomen.

Mode[bewerken]

Een discreet model bril.

Brillen worden erg beïnvloed door mode en trends, vooral wat materiaal en afmetingen betreft. Dit heeft tot gevolg dat men, wanneer men een bril draagt, zelden beschikt over goede foto’s van zichzef. Immers, op een foto van slechts enkele maanden tot jaren geleden draagt men haast per definitie al een belachelijk gedemodeerd montuur. Tot de jaren negentig moesten brillen bijvoorbeeld zo groot mogelijk zijn, waarop in het volgende decennium deze trend kantelde en brillen weer zo klein mogelijk moesten zijn – men ging hierin zelfs zo ver dat het zicht belemmerd werd. Vanaf 2009 werden de brillen opnieuw groter – zodat men nu stilaan foto’s uit de jaren tachtig opnieuw wereldkundig kan maken.


Ook de kleuren variëren snel. De meeste mensen kiezen logischerwijze voor erg neutrale kleuren, om de bril – welke immers nog steeds een handicap is – zo weinig mogelijk te laten opvallen. Doch, vele extravagante figuren meten zich allerlei opvallende kleuren en modellen aan en kiezen er voor van hun bril een statement te maken. Het is dan ook aan te raden op te passen voor mensen met een opvallende bril, aangezien dit vaak een teken is van verwaandheid van de drager; en het waarschijnlijk een eikel betreft.

Tegenwoordig worden ook brillen gedragen zonder correctie. Dit om verwaande mensen met perfecte ogen toch nog de mogelijkheid te bieden expressie te geven aan hun verwaandheid middels een opvallende bril.

Brillen en creationisme[bewerken]

Enkel het menselijke gezicht is voorzien op het comfortabele dragen van een bril. Andere dieren zien er eerder belachelijk mee uit.

Dankzij een buitengewoon, haast onmogelijk toevallige biologische evolutie van het menselijk gezicht, staan zowel neus, oren als ogen bij de meeste mensen op haast dezelfde hoogte, wat het comfortabele dragen van een bril mogelijk maakt – aangezien dit de drie vaste ankerpunten zijn die de bril koppelen aan het gezicht. Daar het verder evolutionair gezien volstrekt onnuttig is ogen, oren en neus op de zelfde lijn te hebben (zie andere diersoorten waar dit zelden het geval is), halen creationisten het ontwerp van het menselijke gezicht en de bril vaak aan als bewijs van het bestaan van god, een scheppende kracht, of intelligent design. Immers, had de neus bijvoorbeeld enkele centimeters lager gestaan – of de oren hoog op het hoofd, dan had dit het dragen van een bril aanzienlijk bemoeilijkt, zo niet uitgesloten. Aanhangers van de evolutieleer dan weer, reageren hierop door te zeggen dat god evengoed alle mensen meteen gewoon een scherp zicht had kunnen meegeven, in plaats van de mogelijkheid tot brillen. De creationisten beantwoorden dit argument dan weer door aan te halen dat god vaak in mysterieuze wegen werkt, en daarenboven dat bovenstaand argument helemaal niet van toepassing is op zonnebrillen. Het debat woedt nog steeds.

Geschiedenis[bewerken]

De naam bril zou een verbastering zijn van “beriel”, het mineraal waarvan de eerste brillen waarschijnlijk werden gemaakt. Dit lijkt ons onlogisch, aangezien we nog nooit een bril van beriel zijn tegengekomen, en het ook helemaal niet eenvoudig lijkt er ooit een bril van te maken. Een andere mogelijkheid is dat de naam afkomstig is uit "Den Briel", waar mogelijk de eerste bril zou zijn te water gelaten.

De eerste brillen hadden nog geen montuur en moesten met de hand voor de ogen gehouden worden. Dit was overduidelijk een handicap. Later werd aan de glazen een stokje gemonteerd (vandaar: montuur) om de bril beter te kunnen vasthouden, maar dit stokje zat dan weer dikwijls in de weg bij WC-brillen. Nog later, vanaf de 13de eeuw, werd de bril, voornamelijk door de geletterde monniken, met een veer op de neus gepitst. Het voordeel hiervan was dat het in de middeleeuwen bekende probleem van geurhinder tijdelijk werd opgelost. Aangezien deze pince-nez echter leidde tot een vervelend stemgeluid en ademhalingsproblemen, werd door een uitvinding van een geniale monnik, die al die piepstemmetjes beu was, de bril achter de oren vastgemaakt. Vreemd genoeg is het dus pas drie a vierhonderd jaar na de uitvinding van de bril, dat iemand op dit nochtans simpele idee kwam. Dit komt mogelijk omdat in de middeleeuwen neus en oren nog niet op één lijn stonden, zoals bij de moderne mens. Maar dat brengt ons gevaarlijk dicht bij het creationisme.

Zie ook[bewerken]