Beschaving

Uit Oncyclopedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Dit is een
Ster504c.png
KOOL

Een eenduidige definitie van beschaving is bij voorbaat niet te geven. Wat we er ook over zeggen, er zal altijd iemand een andere mening hebben. Toch kunnen uit de vele ter beschikking staande bronnen de duidelijkste vergissingen hieromtrent tot het rijk der fabelen verwezen worden, met name de volslagen idioterieën die Wikipedia hierover meent te moeten laten staan.

In het algemeen kan gezegd worden dat beschaving een verfijning is van de dagelijkse omgang van de mens met zijn omgeving. Daarbij is beschaving is nauw verbonden met het gebruik van hulpmiddelen.

Ook zien we duidelijk wat beschaving is als we het vergelijken met onbeschaafde uitingen van menselijk gedrag.

Hellend vlak[bewerken]

In de loop van de geschiedenis zijn de vormen van beschaving veranderd, waardoor er ook een gradatie kan worden onderscheiden in de mate van beschaving. vanuit een meer beschaafd standpunt is een iets minder beschaafde uiting onbeschaafd, terwijl het vergeleken met een nóg minder beschaafde uiting weer wel beschaafd is. Dit is de wet van de verglijdende absoluten. Nederland behoort tot de beschaafde wereld. Sterker nog: Nederland (ok, en Vlaanderen ook) maakt de wereld beschaafd. Aangezien Nederland aan de top van de beschaving staat, zijn per definitie alle andere uitingen van beschaving minder beschaafd, en volgens de wet van de verglijdende absoluten dus onbeschaafd.

Beschaafd
Minder beschaafd, dus onbeschaafd

Historische lijn[bewerken]

De beste manier om het te begrijpen is om terug te gaan in de geschiedenis van de mens en het af te zetten tegen wat beschaving NIET is. Allereerst moeten we vaststellen dat beschaving niet mogelijk was voor de uitvinding van de schaaf. Aagezien om te schaven ook en in eerste instantie een ruwe steen kan worden gebruikt, is het duidelijk dat beschaving zijn wortels heeft in het Unga-Ungatijdperk.Toch moeten wij voor een meer volledig beeld nog een stapje terug doen, naar de voorliggende periode, de Takke- of ook wel Takzwaaitijd.

Takkezwaaitijdperk of Takkentijd[bewerken]

Het moge duidelijk zijn: beschaving bestond niet aantoonbaar in de Takkentijd. Stenen zijn nogal onderhevig aan de zwaartekracht en worden over het algemeen niet in bomen aangetroffen, of de een of andere idioot moet ze daarnaartoe gebracht hebben. Hoewel onze voorouders in die tijd nog geen beschaving kenden, waren ze zeker niet idioot. Anders zou u dit niet zitten te lezen, begrijpt u wel? In ieder geval: geen stenen geen beschaving, dus eigenlijk valt er over deze tijd weinig meer te vertellen. Het was eigenlijk meer om aan te tonen dat beschaving in het Takkenzwaaitijdperk nog niet mogelijk was.

Unga-Ungatijdperk of Ungatijd[bewerken]

Vanwege de grote duurzaamheid van steen, bestaat er een grote kans dat de steen die ons beschaving bracht nog steeds ergens rondzwerft, incognito en zich al of niet bewust van de enorme gevolgen van zijn samenwerking met de mens.

Wat heeft de eerste mensenstam ooit doen besluiten om de veiligheid en de overdadige voedselrijkdom van de bomen te verlaten en zijn heil te zoeken op de toendra?

Daar zaten ze dan, verdwaald, uitgehongerd kauwend op wortels en graszaden en verwilderd om zich heen starend, naakt, onbeschermd tegen de elementen. Wat dreef ze ertoe? Ik weet het niet. In ieder geval ontstond er ruzie en tweespalt. Er werd gevochten over en weer, en de strijd duurde lang, tot één van de strijders een steen pakte en daarmee de hersenpan van zijn tegenstander insloeg. "Dat gaat lekker!" dacht hij en herhaalde het kunstje tot al zijn tegenstanders uitgeschakeld waren. In plaats van iemand dood te bijten of te schoppen, gebruikte men een hulpmiddel: een steen. De kiem van beschaving was nu gelegd, maar door schade en schande ondervond men, dat niet alle stenen geschikt waren om iemand de schedel in te slaan. Sommige moesten worden bijgeschaafd. Hier ligt het ontstaan van beschaving.

Het was toen dat de mens opeens wat beter naar de wereld om hem heen ging kijken. Immers, wat met een steen kon, kon met andere dingen misschien ook. Het eerste antwoord op de steen was de knuppel. Daarmee kon je van verderaf iemand doodslaan dan met een steen. Een nieuwe fase brak aan toen men ook met stenen ging gooien en men daarmee daad en het gevolg nog verder van elkaar verwijderde. Daarop begon men ook met knuppels te gooien, maar dat mislukte in het begin. Pas toen een niet zo sterke slimmerik bedacht, dat je ook iemand dood kon laten worden door een gaatje in hem te prikken, werd het gooien met knuppels verfijnd werd, de knuppels bijgeschaafd tot speren en pijlen.

De vuurtijd[bewerken]

Weer deed de beschaving een stap vooruit toen men ontdekte dat men mensen en dieren dood kon laten gaan door ze in brand te steken. Dit werd een grote trend. Tot die tijd was het vuur beschouwd als een nutteloos en destructief natuurverschijnsel, maar toen ontdekt werd hoe effectief het was om bijvoorbeeld een heel dorp te vernietigen, leerde de mens ermee omgaan en vloeide hieruit een heel scala van toepassingen voort, als:

  • Het bereiden van voedsel
  • Kleding. Tot het gebruik van het vuur had de mens nooit last gehad van de kou. Hij was immers niets anders gewend. Maar door het toenemende gebruik van het vuur raakte de mens aan de warmte ervan gewend en kreeg hij het koud als er geen vuur in de buurt was. Daaruit is het gebruik van kleding ontstaan. De rest is geschiedenis
  • Verlichting.

Het schrift[bewerken]

De uitvinding van het schrift is niet van belang geweest in de vooruitgang van de beschaving. Sterker nog, het was een remmende factor. Toen het schrift werd ontdekt ging men, in plaats van nieuwe manieren om mensen dood te maken te zoeken, in boekjes zitten lezen, zonder aandacht aan de omgeving te schenken. Het meest destructief is het lezen van gedichten, wat al vele mensen tot zelfmoord heeft gedreven. Bijvoorbeeld een gedicht als het volgende:

O o o wat een ellende, O wat een nood
Ik zie het niet meer zitten, was ik maar dood.
Mijn vrouw liet me stikken, mijn kinderen zijn verslaafd
Mijn hond is overreden en niets rijmt op aafd
Mijn baas ontsloeg me en mijn geld is op,
In de spiegel zie ik een ouwe, afgeleefde kop.
Mijn telefoon is o.k. maar de accu is leeg
en over mijn huiduitslag is het beter dat ik zweeg.

Enzovoort. Dit eenvoudige voorbeeld toont wel aan, dat al dat gelees niet helemaal tof is en dat het in naam van de beschaving verboden zou moeten worden.

Moderne beschaving[bewerken]

Heden ten dage zijn we nog nooit zo beschaafd geweest. De hulpmiddelen om medemensen te vernietigen zijn immens verfijd en ontwikkeld. Vreemd genoeg komen er toch steeds meer mensen.(dit terzijde)Het toppunt van ons kunnen hebben we natuurlijk bereikt met de atoombom.

Andere aspecten van beschaving[bewerken]

Beschavingsrituelen: beleefdheid.