Andes

Uit Oncyclopedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
De Andersmuur in zijn volle glorie, bedekt door een fris laagje sneeuw.

Zijn bergen u te duur? Geen nood, kruip op een muur!
~ Elio Di Rupo over bergen en muren.

De Andes is een als bergketen gecamoufleerde muur die een breed Zuid-Oost-Amerika van een smal Zuid-West-Amerika scheidt, en vermoedelijk de Chinese muur inspireerde. Het bouwwerk werd pas in 2013 ontdekt, in de nasleep van de Mayakalenderheisa. Tot dan werd de constructie voor een heuse bergformatie aanzien. De muur verbindt en/of scheidt de territoria van Venezuela, Colombia, Ecuador, Peru, Bolivia, Chili en Argentinië.

Etymologie[bewerken]

Ten tijde van de constructie, aan het begin van de VIIIste eeuw van onze jaartelling, waren de Zuid-Amerikaanse culturen en volkeren trots op hun sterk ontwikkelde debatcultuur: zelden liep een meningsverschil uit op fysiek treffen. Zoiets blijft in geen enkele samenleving duren, en toen wederzijdse dreigementen en politieke slogans steeds vaker en frequenter het woord "anders!" gingen bevatten[1], liep de emmer over. Om toch niet te moeten overgaan tot oorlog, werd besloten om de opposanten van elkaar te scheiden door middel van een muur. Het alomtegenwoordige woord "anders!" bezorgde de muur de bijnaam "Andersmuur", een naam die eerst erodeerde tot "Anders", en dan tot "Andes". De teloorgang van de bouwende culturen bracht overwoekering mee, tot de Andes er als een bergketen begon uit te zien, en Europese ontdekkingsreizigers er het woord "gebergte" gingen aankleven.

't Misverstand[bewerken]

De overgroeiing van de Andersmuur ging, tenminste voor wie niet rechtstreeks bij het bouwwerk betrokken was, onopgemerkt voorbij, omdat in die streken een onbewaakt stuk land razendsnel overwoekert wordt enerzijds, en omdat anderzijds ten tijde van de invallen van de Spanjaarden de aanwezige beschavingen al dermate verzwakt waren, dat de muur al jaren niet meer onderhouden werd. Uiteraard wist de lokale bevolking nog van het oorspronkelijke opzet, maar ze hadden er geen moeite mee om de vreemdelingen in de waan te laten dat daar een indrukwekkend gebergte oprees, terwijl hun voorouders het geval zelf gebouwd hadden.

Bouwgeschiedenis[bewerken]

Een precolombiaanse weergave van de Andersmuur vóór de totale overgroeiing.

De eerstesteenlegging van de muur had plaats op 6 januari 715, een datum die bekend werd doordat door stom toeval het precies die steen was die een verdwaalde archeoloog op het spoor van de muur bracht. Op die steen, waarvan een dozijn gipsafdrukken werden gemaakt die nu te bezichtigen zijn in alle hoofdstedelijke musea der landen die de muur op hun territorium hebben, of er dichtbij liggen, staan, zoals dat hoort bij een eerste steen, de datum van de eerstesteenlegging, en de naam van de hoge piet die de steen heeft geplaatst.

Datum en reden[bewerken]

De datum staat niet op de steen als "6 januari 715", maar wordt uitgedrukt in lokale hiëroglyfen die bovendien verwijzen naar een totaal andere kalender dan de onze. De naam van de eerstesteenlegger kan vertaald worden als "Zijne Excellentie Izhi Azecapac, Schepen van Cultuur en Feestelijkheden van Machu Picchu". Lokale legendes hebben het nu nog steeds over steeds hoger oplopende spanningen tussen de westelijke kant van het continent, en de oostelijke kant, wat uiteindelijk tot het bouwen van een scheidingsmuur leidde. Het initiatief werd genomen door het machtigste volk uit die periode en in die streken, de Inca's. Machu Picchu werd in de muur opgenomen bij wijze van controlepost, en was gedurende eeuwen het enige nog zichtbare deel van het bouwwerk, voornamelijk doordat die site nooit geheel verlaten werd. De Inca's bouwden niet als enigen: naarmate de muur vorderde, noordelijk en zuidelijk vanuit Machu Picchu, namen lokale volkeren de fakkel over. Of zij de oorspronkelijke stijl respecteerden moet nog blijken uit verdere opgravingen.

Locatie[bewerken]

De muur moest het continent mooi middendoor delen, maar door de gebrekkige meetinstrumenten en het ontbreken van overzicht vanuit de lucht, werd de muur veel te ver naar het westen gebouwd. Het Incarijk was dus meer dan de helft smaller dan de Inca's zelf dachten (ze hadden niet eens door dat Machu Picchu eigenlijk al te westelijk lag), en bij wijze van psychologische oorlogsvoering werd dat door de Spanjaarden tegen hen uitgespeeld, want de Incamacht berustte grotendeels op symboliek.

Bouwmateriaal[bewerken]

Buiten- en binnenkant van een Andesei.

Het bouwmateriaal, dat voornamelijk uit zeer grote steenblokken bestond, werd uit de onmiddellijke omgeving gehaald, wat de aanwezigheid van zowel het Titicacameer als de Nazcawoestijn verklaart. In deze laatste werden door ecologisch aangelegde bewoners reusachtige tekeningen gemaakt, ter herinnering aan dieren die daar ooit geleefd hadden, maar door het weghalen van de stenen (en de daarop liggende laag aarde) een ander heenkomen hadden moeten zoeken. De vorm en omvang van het beroemde meer geven weer hoelang er daar stenen werden gewonnen eer het gevonden gesteente niet meer voldeed, of de stenen te ver moesten worden vervoerd.

Legendes[bewerken]

Het beroemde en tot voor kort als zeer mysterieus beschouwde stuk Incatextiel, dat nu algemeen beschouwd wordt als een grafische boodschap omtrent het bouwen van de Andesmuur.

Hoewel sinds ongeveer de XVde eeuw de Andersmuur voor zowat iedereen een bergketen was, bleef de ware toedracht leven onder het Indiaanse volk, zij het niet onaangetast. Er ontstonden immers ook legendes die, hoewel geïnspireerd door de muurhistorie, toch wel zeer grote vrijheden namen met de waarheid. Tot deze verhalen wordt de legende van "Ple Inau Ful, de stad der vierkante eieren" gerekend. Hierin is sprake van een onder de nevelen verborgen stad, waar alles hoekig is, inclusief de hoofden van de inwoners, en de eieren, en waar op het hebben of tonen van afgeronde dingen de doodstraf staat. Menig avonturier (niet van Indiaanse afkomst, want die mensen wisten wel beter) ondernam een zoektocht naar die stad, omdat vierkante eieren economisch gezien interessanter waren dan ... eivormige, omdat ze efficiënter te stockeren zouden zijn. De eerste "serieuze" avonturier, professor Rhutt Betlah uit Birmingham (Alabama, Verenigde Staten), vertrok in 1868, onder grote mediabelangstelling, naar de Andes om Ple Inau Ful te zoeken, maar werd nooit weergezien. Elke expeditie die op haar beurt niet naar de stad, maar naar hém op zoek ging, verdween eveneens, de laatste in 1949. Regelmatig duiken in Andesdorpen vierkante eieren op, die echter zonder uitzondering de verbruiker (die toevallig nooit een Indiaan is) doodziek maken, en hem een levenslange afkeer van Zuid-Amerika in het algemeen, en de Andes in het bijzonder bezorgen.

De boodschap[bewerken]

In 1897 werd in La Plata (Argentinië) een stuk textiel gevonden naast het skelet van een zeer klein hondje. Ze lagen bij wat een graf in Incastijl leek, wat op die plaats, zover van Peru, zo onwaarschijnlijk leek, dat de vondst afgedaan werd als een vervalsing. Het vinden van de Andersmuur wierp een ander licht op de vondst: hoogstwaarschijnlijk ging het om een grafische boodschap omtrent het bouwen van de muur, vervoerd door een zeer klein hondje. Deze manier van post bezorgen was heel gewoon in het Zuid-Amerika van toen, waar de postduif pas werd ingevoerd door de Spanjaarden, in de XVIde eeuw. De boodschap bestaat uit twee tekeningen, waarop men een zwaargebouwde roodharige man in zijn eentje met kolossale steenblokken een muur ziet bouwen, daarbij geflankeerd door een zeer klein hondje. Vermoedelijk wilden de bouwers hiermee indruk maken op de ontvanger van de boodschap, aangezien veel Zuid-Amerikaanse legendes uit die tijd gewag maakten van forsgebouwde roodharigen die ooit de boel zouden veroveren, voor Europese historici trouwens een aanwijzing dat de Vikings als eersten, lang vóór Columbus, dat gedeelte van de wereld ontdekt hadden. Vermoedelijk was de uit slechts twee beelden bestaande boodschap er één uit een hele reeks, maar de resterende delen zijn nog niet opgedoken.

Invloed op andere culturen[bewerken]

Hoewel de Europese volkeren de Andersmuur nog paar zeer onlangs als dusdanig hebben ontdekt, ging er van een dergelijk bouwwerk tussen de VIIIste en de XVde eeuw wel degelijk invloed uit op andere culturen, hetzij via ooggetuigen, hetzij via mondeling overgeleverde verhalen.

China[bewerken]

De Chinezen hebben altijd heel mysterieus gedaan over de herkomst van hun muur, maar het is duidelijk dat hij van de Andersmuur is gekopieerd. Tja, toen al... Minder duidelijk is, hoe zij aan de gegevens over de Andersmuur zijn geraakt, maar verdere ontdekkingen tijdens toekomstige opgravingen zouden daarover opheldering kunnen leveren. Tot dan moeten we het stellen met de meest fantastische theorieën, waaronder de gebruikelijke "buitenaardse-wezenstheorieën" zeker niet mogen ontbreken.

Bergbeklimmen[bewerken]

In augustus 2015 was dit het resultaat van de opgravingen. De muur is uiteraard nog veel hoger: er zitten aan beide kanten nog honderden en duizenden tonnen aangeslibd en overgroeid materiaal tegenaan, plus de vermoedelijk uit enorme stenen blokken bestaande fundamenten, die op sommige plaatsen zover van de muur weglopen dat de gelijkenis met een gebergte inderdaad misleidend is.

Een minder voor de hand liggende invloed van de Andersmuur is die op de sport: toen bergbeklimmen in de XXste eeuw een sport werd, kregen mensen die nooit de kans zouden krijgen om een berg van nabij te zien, de kans om zich een bergbeklimmer te voelen dankzij de introductie van de klimmuur. Dit verschijnsel werd uit Zuid-Amerika ingevoerd, waar de Engelse bergbeklimmer Don Robinson in 1963 mensen die aan de voet van de Andes woonden, niet de Andes zag beklimmen, maar een muur ! Deze mensen wilden daar geen duidelijke uitleg over geven, maar het was Robinson, die overigens geen toelating kreeg om welk deel dan ook van de Andes te beklimmen, duidelijk dat er een mysterieus verband met de (vermeende) bergketen was. Hij besloot om een muur als bruikbaar alternatief voor een berg te beschouwen, en startte in Engeland een klimschool met klimmuren die gebaseerd waren op wat hij ginds had gezien.

Onderzoek[bewerken]

De aanhoudende wereldwijde financiële crisis zorgt ervoor dat archeologie voor geen enkel land een prioriteit is, en het blootleggen van de Andersmuur vordert dan ook niet. Momenteel zijn er ongeveer twee kilometer ten noorden, en anderhalve kilometer ten zuiden van Machu Picchu blootgelegd, zij het niet tot op volle diepte, want de honderden en duizenden tonnen materiaal die er in de loop der eeuwen zijn tegenaan geslibd, moeten ook ergens heen, en dat vraagt dan weer bulldozers, kranen en vrachtwagens, en... wegen om die dingen op te laten rijden. Dat brengt dan weer ecologische problemen met zich mee, wat maakt dat het blootleggen van de volledige Andersmuur misschien nooit zal gebeuren.

Heuveltjesvanerica.JPG
Bergen, heuvels en dalen

Alpen · Andes · Apennijnen · Appalachen · Ardennen · Atlas · Cauberg · Condroz · Gebergte · Himalaya · Jura
K2 · Kaatsheuvel · Kaukasus · Kilimanjaro · Mont Blanc · Mont Ventoux · Mount Everest · Oeral · Olympus
Pyreneeën · Tafelberg · Uluru · Utrechtse Heuvelrug · Vaalserberg · Venusheuvel · Vogezen · Vulkaan


Potatohead aqua.png
Aan de schandpaal genageld!
Vastgenagelde versie:
8 februari 2016
Dit artikel is een verschrikking! Daarom is het vastgenageld aan de schandpaal zodat iedereen er rotte groenten tegenaan kan gooien.


Notenbalk[bewerken]

  1. In uitdrukkingen zoals "... want anders!", "Alles moet anders!" en "Zij zijn anders!".