Amai

Uit Oncyclopedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
VlaleeuwL.JPG
VlamuisL.JPG
! Opgelet !
Dit artikel bevat zóveel
Vlaamse elementen,
dat het voor een
gemiddelde Nederlander
niet meer te volgen is.
Zijt gij in dit geval,
waarde lezer, begeef u dan
terstond en zonder dralen
HERWAARTS,
nu het nog kan...
VlaleeuwR.JPG
VlamuisR.JPG

Ik zeg nooit "Amai!". Behalve daarjuist dan natuurlijk...
~ Urbanus van Anus over Amai.

Amai he zeg!!
~ Gert over 't Misverstand.


Het is geen biermerk, het is geen fascistische groet, en het getuigt niet van een grote woordenschat. Amai is een Vlaams fenomeen.

't Misverstand[bewerken]

Wat schuilt er wérkelijk achter Frank B.?

In tegenstelling tot wat menig overgeletterd Nederlandskundige meent te weten, is de uitroep "Amai!" geen Belgisch. Deze kernachtige uitdrukking komt uit het Aantwaarps, de voertaal in de hoofdstad van Groter Europa, en het verspreiden van deze uitdrukking, onder andere door gehaaid product placement in Vlaamse soapreeksen, over de rest van dit Europa maakt deel uit van een... complot. Het hoge woord is eruit, maar wie "A" zegt moet ook "B" zeggen, vooruit dus met de geit.

Aantwaarps als wereldtaal[bewerken]

Vraag het aan eender welke Sinjoor: Aantwaarps is een wereldtaal, en de Nederlandse Standaardtaal is één der dialecten ervan. Alle zeelui, welke ook hun nationaliteit of hun moedertaal moge wezen, raken besmet met het Antwerps accent als ze ook maar één keer voet aan wal zetten in deze haven.

Adam en Eva[bewerken]

De Nederlandse geneesheer Johannes Goropius Becanus toonde in de XVIde eeuw al aan dat Adam en Eva in het Aards Paradijs Aantwaarps spraken. Hij deed dit toen hij een tijdje in Antwerpen woonde, maar wie verbaast dat? Ondanks de faam van deze arts (hij verzorgde bijvoorbeeld de kamelen van Keizer Karel V), zorgden allerlei politieke verwikkelingen en samenzweerderigheden ervoor dat het territorium van deze taal geleidelijk kromp tot het gebied rond deze Vlaamse havenstad, maar bewoners dezer liggen al eeuwen te loeren op een kans om hun taal haar vorig aanzien terug te geven.

Brabo en Antigoon[bewerken]

Brabo in actie. Foto geleend van de Aantwaarpse Media Association Incorporated, aka AMAI.

Ijverige Antwerpenaren hebben altijd getracht de ouderdom van hun stad[1] uit te rekken naar de nacht der tijden. Ze vinden het dan ook perfect normaal dat in de XIIde eeuw de tirannieke reus Druon Antigoon door een passerend Romeins legionnair verslagen werd, en dat de reus, toen hij zijn afgehakte hand in de Schelde zag verdwijnen, daarop reageerde met: "Amai m'n aant!". Vrij vertaalbaar door: "Wat heb ik nou aan me fiets hange?".

Vlaams Bruin[bewerken]

Onnodig te zeggen (maar 'k doe het toch, steeds ten dienste van de iets tragere lezer, die óók recht heeft op instructie) dat lokale politieke partijen munt proberen te slaan uit een kwestie die een grote groep potentiële kiezers bijeenhoudt. Kort na de dood van Becanus werd in Antwerpen dan ook de partij Vlaams Boven opgericht, met als enig programmapunt: "Aantwaarps Eerst!". Tegenslagen allerhande joegen deze partij constant ondergronds, en ze veranderde talloze keren van naam, doch zonder de initialen verloren te laten gaan. Zo heette zij in de loop der eeuwen bijvoorbeeld "Vlaams Beter", "Vlaams Best", en recentlijk, tijdens WOII, "Vlaams Bruin". De moderne kopstukken van deze partij ondergaan trouwens hetzelfde lot als buitenlandse matrozen, en pikken de Antwerpse tongval op, vanwaar zij ook afkomstig zijn. Maar de tongval oppikken is niet genoeg om als echte Sinjoor erkend te worden, en zodoende blijven zij enigszins exotisch klinken binnen... en buiten de stad.

Vlaams Thuis[bewerken]

De eerste hoopvolle doorbraak kwam met de verfilming, in de vorm van een televisiefeuilleton[2], van de belevenissen van de voorlaatste nazaat uit een zeer oude Antwerpse dynastie: het geslacht Bomans. Deze dynastie, waarbij minstens één zoon per geslacht ofwel "Franciscus Aloysius" ofwel "Aloysius Franciscus" genoemd wordt, bij voorkeur afwisselend, heeft altijd grote inspanningen geleverd ter verdediging en instandhouding van het Aantwaarps.

Het opmerkelijke aan deze verfilming is de vertolking van de hoofdrol, omdat de telg in kwestie, Franciscus Aloysius Bomans, kortweg "de Fraaaaank", zijn eigen rol speelt. En het is precies déze omstandigheid die het geslacht Bomans toeliet het Aantwaarps een duw in de rug kon geven, en die kans lieten ze dan ook niet liggen. Om de haverklap onderstreept de Frank Bomans in kwestie zijn emoties zijn uitroep "Amai!", eventueel gegarnierd met ander moois. De meest populaire variant is "Amáinochnie!", wanneer het écht de spuigaten uitloopt.

Het Aantwaarps weer in opmars[bewerken]

De strategie werkt: in heel Vlaanderen is het "Amai!" hier, en "Amáinochnie!" daar. Ongerust in deze onvoorziene ontwikkeling, proberen de scenaristen van de soap Bomans te overhalen om deze uitroep achterwege te laten (géén van hen kan zich herinneren ooit "Amai!" geschreven te hebben), maar zonder succes. De figuur is zo populair, dat er niets meer aan te zeggen valt. Amai!

Verweer[bewerken]

Collaboratie of infiltratie?

Taalliefhebbers van diverse horizonten zien machteloos toe hoe deze uitdrukking zich verspreidt, en vroeg of laat als Standaard Nederlands zal aanvaard worden. De stap van dialect naar tussentaal is al gezet, de finale stap van tussentaal naar standaardtaal is in zicht. En dan is het hek van de dam.

Engelse roots[bewerken]

De Engelse Professor A.B.S. Booty meent een on-Antwerpse etymologie gevonden te hebben voor "Amáinochnie!": volgens haar zou het een verbastering zijn van "Ah My Goodness!", opgepikt door Antwerpse dokwerkers van Britse matrozen, en dus helemaal niet oeroud Paradijselijk Aantwaarps. Zij zet haar onderzoek voort[3], onder misprijzend hoongelach van leden van de Bomans Dynastie.

Borduurs fascisme[bewerken]

Een andere bondgenoot in de bestrijding van deze Amaiplaag is... een fascistische Balkanstaat, waar men met een luidruchtig "Amaïh!" tegelijkertijd elkaar begroet en het staatshoofd zegent. Deze connectie zou wel eens de genadeslag kunnen betekenen voor het Bomans-offensief[4], te meer daar er sprake is van Franstalige collaboratie!VlaleeuwL.JPG

Vlaamse praat voor wie de Vlaming wil begrijpen ende verstaan

Aftrekker · Amai · Brol · Flandrien · Frit · Goesting · Hoe: versta je West-Vlaams? · Kiek · Kuis · Saccoche · Valling


Notenbalk[bewerken]

No Wikipedia.png
De zogenaamde experts van Wikipedia hebben zelf geen artikel over Amai. Gelukkig hebben wij er wel een.
  1. "'t Stad" zeggen ze daar, en dat heeft enkel en alleen betrekking op hun stad! Elke wannabe-Sinjoor zegt minstens één keer per week: "'k Gon nor 't Stad". Vrij vertaald: ik ga naar Antwerpen. Deze uitdrukking wordt als geografisch perfect aanvaardbaar, zelfs verplicht beschouwd als de spreker zich meer dan 100 meter van het Stadhuis bevindt.
  2. "Thuis" is inmiddels aan zijn 7884ste aflevering toe, de specials en benefietafleveringen niet meegerekend. De strijd met "Mooi & Meedogenloos" is genadeloos, maar hoopvol.
  3. Binnenkort verschijnen haar bevindingen in haar nieuwe naslagwerk "Amai Goodness" bij Squirmers Library, Stratford-on-Avon (UK)
  4. Tenminste, wanneer de weerstanders toegang krijgen tot de archieven van de Fondation Hergé, waar een omvangrijke documentatie omtrent Bordurië wordt bewaard.