Aftrekker

Uit Oncyclopedia
(Doorverwezen vanaf Aftrekken)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
VlaleeuwL.JPG
VlamuisL.JPG
! Opgelet !
Dit artikel bevat zóveel
Vlaamse elementen,
dat het voor een
gemiddelde Nederlander
niet meer te volgen is.
Zijt gij in dit geval,
waarde lezer, begeef u dan
terstond en zonder dralen
HERWAARTS,
nu het nog kan...
VlaleeuwR.JPG
VlamuisR.JPG
Gereed voor de arbeid.
No Wikipedia.png
De zogenaamde experts van Wikipedia hebben zelf geen artikel over Aftrekker. Gelukkig hebben wij er wel een.

Ik heb genen aftrekker vandoen: ik drink alleen van 't vat!
~ Urbanus van Anus over aftrekkers

't Misverstand[bewerken]

Gij die hier komt om te vinden wat andere zogenaamde informatiebronnen u onthouden, weet dat het begrip Aftrekker niet noodzakelijkerwijze duidt op een eenzaam manspersoon die zich wijdt aan een intensieve lichaamsbeweging met de bedoeling om aan zijn vleselijke behoeften te voldoen.

Aanvaarde betekenissen[bewerken]

Hoe kom ik te weten wanneer een betekenis aanvaard wordt? Ziehier de procedure: als mijn buurman, die een redelijk en onderlegd man is, het woord in kwestie óók zo gebruikt, ja zelfs versteld staat dat er mensen zijn die dat woord zo niet gebruiken, dan zit ik goed. Ik bedank hem voor zijn bijdrage, en ga weer aan mijn laptop zitten.

Culinair[bewerken]

"Aaaaaaah!"

Men noemt het ding ook wel een "flesopener", domweg omdat men er flessen mee opent. Domweg, want men kan er niet alle flessen mee openen. Met een kurkentrekker trekt men kurken uit flessen (één per fles, behalve voor wie al dubbelziet), met een aftrekker trekt men de kroonkurk eraf. Akkoord, dat kan ook met de tanden (Redneckstijl) of met een tafelrand (dienstplichtstijl), maar er bestaat wel degelijk een knap ontworpen toestel voor deze onderneming. Een culinaire aftrekker dus.

WAARSCHUWING. Al wie in het beeld van een schuimende flessenhals iets anders ziet dan het resultaat van het aftrekken zoals net beschreven, is een vieze pervert. Wij durven ons zelfs niet voorstellen wat diezelfde pervert zich bij de begeleidende illustratie moet voorstellen. Men weze verwittigd.

Sanitair[bewerken]

"Ze zijn weer goe' bezig geweest!", aldus de schoonmaakster.

Wis. Wiske (van Suske &). Wissen. Dát zouden we dus moeten doen als de vloer onder zit wegens overmatige activiteit in vorige paragraaf? Een bord kan men wissen, maar een zompige vloer, die wordt afgetrokken, klaar en helder. Liefst met een sanitaire aftrekker, en niet met zo'n prul uit de aanbieding. Want er wordt wat afgeswifferd in deze contreien!

WAARSCHUWING. Al wie in het beeld van een schuimende vloer iets anders ziet dan het resultaat van overmatig aftrekken zoals beschreven in de voorgaande WAARSCHUWING, is eveneens een vieze pervert, vermoedelijk dezelfde als eveneens daar beschreven. Wij durven ons ook nu niet voorstellen wat diezelfde pervert zich bij de begeleidende illustratie moet voorstellen. Men weze nogmaals verwittigd.

Aannemelijke betekenissen[bewerken]

Algemeen wordt aangenomen dat een betekenis aannemelijk is wanneer mijn buurman, die een redelijk en vredelievend man is, er geen graten in ziet wanneer een ander (al dan niet redelijk) mens het woord in die betekenis wenst toe te passen. "Live and let live", pleegt hij dan te zeggen, drukt een passerend spinnetje plat en gaat weer naar binnen.

Fiscaal[bewerken]

Loslopende bonnetjes: de nachtmerrie van de fiscale aftrekker.

Iemand die de tijd tussen twee belastingaangiftes doorbrengt met op de loer te liggen naar uitgaven, al dan niet reëel, die hij op zijn belastbaar inkomen in mindering zou kunnen brengen [1], is een aftrekker, en vraagt zichzelf en andere mensen gedurig af: "Is dat aftrekbaar?". Deze aftrekker kijkt neer op (ja, vermijdt zelfs) uitgaven die niet aftrekbaar zijn, want hij wil natuurlijk geen cent teveel betalen aan de fiscus. Hij droomt des nachts van ontsnappende bonnetjes en ontbrekende facturen, en wordt dan badend in het zweet wakker. Onmiddellijk haalt hij al zijn ordners van de laatste vijf jaar tevoorschijn, en kijkt alles zorgvuldig na. Wanneer hij opgelucht de laatste map dichtklapt, is de dageraad aangebroken, en maakt de fiscale aftrekker het ontbijt klaar.

WAARSCHUWING. Al wie in beweert dat de aftrekker 's nachts met héél iets anders bezig is dan met het mentaal nakijken van fiscale aftrekbaarheid, is helaas een vieze pervert, van hetzelfde (laag) allooi als de andere. Durven wij ons voorstellen waarvoor zulk een pervert bonnetjes gebruikt? Neen, dat durven wij niet. Men weze andermaal verwittigd.

Mathematisch[bewerken]

Mathematici zijn droge, humorloze mensen, zo wordt vaak gezegd. Dat is ook meestal zo, maar er zijn uitzonderingen. Poëtische zielen, die méér zien in getallen dan alleen een handig werktuig om de wereld uit te rekenen. Zij converseren met die getallen en geven ze namen, alsook aan de operatoren. Opteller, vermenigvuldiger, deler, en... aftrekker. Deze dichters vinden een minteken te negatief klinken, en gebruiken dit woord alleen maar in associatie met... een negatief getal. Poëet kunnen ze zijn, logisch moeten ze blijven, nietwaar? Als gij absoluut een getal met een ander getal wilt verminderen, lezer, gebruik dan een mathematische aftrekker, en geen minteken.

WAARSCHUWING. Al wie de conversatie met getallen en operatoren meent uit te breiden tot meer lichamelijke exercities, die verdacht lijken op datgene waar in voorgaande WAARSCHUWINGEN voor gewaarschuwd wordt, is niet alleen een vieze pervert, maar zal ook op school bijzonder lage punten behaald hebben voor rekenen. Men weze nooit genoeg verwittigd.

Aangevochten betekenissen[bewerken]

Niet alle betekenissen kunnen zomaar aangenomen worden: dan worden ze aangevochten. Bijvoorbeeld door mijn buurman, die een redelijk doch druk bezet man is, en het stilaan beu wordt om over betekenissen lastig gevallen te worden, zeker als het steeds maar weer over datzelfde woord gaat. Hij knoopt zijn broek dicht, maakt mij in twee woorden diets dat die en die betekenissen echt niet kunnen, en slaat de deur dicht.

Economisch[bewerken]

Wanneer een product vlot van de hand gaat, zegt een ijverig verkoper wel eens: "Dat vindt gretig aftrek". Dat kan best zo wezen, maar waar er aftrek is, daar moet logischerwijze ook afgetrokken worden, en waar afgetrokken wordt, daar is een aftrekker aan het werk. Wanneer deze aftrekker óók gaat beweren dat het gebodene gretig aftrek vindt, dan is deze een grossist, en heeft hij het over een groep aftrekkers. Maar we hebben het hier hoe dan ook nog altijd over de economische aftrekker.

WAARSCHUWING. Al wie denkt dat de vorige paragraaf enkel naar één bepaald soort producten verwijst, is geen vieze pervert, want iedereen kan zich al eens vergissen. Gij soms niet, waarde lezer?

Decoratief[bewerken]

De helpende hand uit het behang. Spooky, maar efficiënt.

Dialoog van de week:

Wat doet men met met oud behang?
  "Men laat het hangen!"
O gij luiaard[2]! Niks daarvan, men vervangt het door nieuw.
En wat is het eerste dat men dan moet doen?
  "Nieuw behang kopen!"
Ook.  En dan?
  "Oud behang aftrekken!"
Precies ja, en wie doet dat?
  "De aftrekker!"
Goed zo, wakkere knaap.

Een gouden tip voor vlijtige aftrekkers: in zeer oude huizen wordt al eens een helpende hand toegestoken uit het behang, vermoedelijk van de geest van een onder de zware werkdruk omgekomen knecht of meid. Deze verschijningen zijn de decoratieve aftrekker vaak goed gezind, en indien gij tot die groep behoort, kunt gij maar op de hoogte zijn, en u geen hoedje met sjaaltje schrikken. 't is maar dat ge 't weet.

WAARSCHUWING. Al wie op de helpende hand uit het behang rekent voor andere activiteiten dan deze zojuist beschreven, is óók een vieze pervert, vermoedelijk dezelfde als alle vorige. Wel, dat hopen wij: het zou anders een gore bende zijn, al die perverten bijeen. Ik gok op mijn buurman.

Zie ook[bewerken]

VlaleeuwL.JPG

Vlaamse praat voor wie de Vlaming wil begrijpen ende verstaan

Aftrekker · Amai · Brol · Flandrien · Frit · Goesting · Hoe: versta je West-Vlaams? · Kiek · Kuis · Saccoche · Valling


Notenbalk[bewerken]

  1. Ach, dat schone ambtenarees toch!
  2. Ai!