Aandachtstrekkerij persoonlijkheidsstoornis (Trekt dit artikel wel genoeg aandacht?)

Uit Oncyclopedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
    
Esculaap4.png
Esculaap4.png
Luister niet naar je huisarts: die kwakzalver vertelt gore aardse leugens omdat hij gewoon niet weet wat er met je aan de hand is!
Denk je te hebben wat er op deze pagina staat, twijfel dan niet en koop meteen medicatie op het internet, op de OnMarkt, of bij de afhaalchinees!
Door Onze mental-coach (of wat hij is) Keith Bakker aangewezen als persoon met APS: "Ja, zelfs ik vind hem er zo schattig uitzien, maar schijn bedriegt. Ik heb hem samen met Bram Bakker, psychiater alsook mijn broer, gediagnosticeerd op basis van enkele mediafeiten, zoals we wel vaker doen. Conclusie: Geslepen, leugenachtig, onbetrouwbaar, manipulatief en de beste jongen heeft een woedebeheersingsprobleem. Dat moet echt APS zijn. Dankuwel, ik moet weer door, wat anders gaan doen!"

Wat?!... Insinueer je dat mijn overduidelijkheid....? Ga je mond spoelen en het liefst met de giftigste zeep die er bestaat!
~ Kapitein Overduidelijk

Ik ben niet slecht, APS komt alleen bij mij naar boven als ik medicatie slik, ik ben een kundige arts, het gedrag dat ik vertoonde gedurende dat ik mijn pilletjes consumeerde, telt niet. Er is geen opzet in het spel, louter aanmerkelijke onachtzaamheid zegt mijn advocaat.
~ Jansen Steur over zijn stoornis(sen) en medische flaters

De waarde van de mens is uitsluitend gebaseerd op zijn producties, of ja, dat vindt Heidegger. Ah fijn, Hij zou U geen kundige arts hebben gevonden. Dat is een geniale ingeving.
~ De Onbegrepen Filosoof over hoe Martin Heidegger Jansen Steur zou moeten kunnen hebben waarderen, als hij nog zou Zijn.

Je bent wat je doet! Dat zeg ik al voor de 'Ontdekking van de Hemel' en de hel.
~ Kapitein Overduidelijk over zijn subjectieve mensbeeld.

Wie zijn al die lui?
~ Niall Horan over al die lui

Wie zijt gij?
~ Plato over Niall Horan

Die ene van 1D, je weet wel, wij hebben muziek uitgevonden en ik speel gitaar!
~ Niall Horan over zijn suprioriteit

Einde dialoog, te langdradig.
~ Plato

Het is welletjes zo. Kom, De Zuster brengt jullie naar bed. Vergeet je medicatie niet!
~ De Psychiater over patienten in kliniek "De Meerenberg"

Moet je altijd het laatste woord hebben, Jan?!
~ De Zuster over De Psychiater

Aandachtstrekkerij persoonlijkheidsstoornis (APS) is een psychische stoornis die zich vanaf de puberteit voordoet. In de volksmond wordt dit ook wel "ADHD voor pubers/volwassenen" genoemd. APS uit zich in heel andere vormen dan ADHD, maar in beide gevallen wordt op manipulatieve wijze bewust misbruik gemaakt van de medemens, met als doel de aandacht op zich te vestigen. Bij kinderen met ADHD uit dit zich in provocerend gedrag, wat de ouders vaak als "druk" ervaren. Indien het kind zijn doel (lees: aandacht) niet haalt met dit provocerende gedrag, kan zijn gedrag verder escaleren in extreme woedeaanvallen.

In tegenstelling tot ADHD wordt bij APS op subtiele wijze misbruik gemaakt: provocerend gedrag komt minder vaak voor. Maar wat betreft het gedrag is er toch enige overlapping met ADHD: ook bij APS kunnen zich in laatste instantie woedeaanvallen voordoen. Een patiënt met APS probeert echter eerst subtielere strategieën uit.

Zowel bij APS als bij ADHD zijn – hoe onwaarschijnlijk het ook lijkt – de woedeaanvallen een onderdeel van hun doortrapte manipulatiestrategieën. Woedeaanvallen worden soms in verband gebracht met onbeheersing, waardoor andere mensen medelijden krijgen, omdat de patiënt "er toch niks aan kan doen". Bij APS en ADHD worden de woedeaanvallen echter in scene gezet, om medelijden te scheppen bij de medemens.

Definitieve vervanging[bewerken]

In DSM V vervangt APS definitief de borderline, narcistische, anti-sociale en theatrale persoonlijkheidsstoornis. De farmaceutische industrie wenst namelijk te bezuinigen op deze categorie persoonlijkheidsstoornissen. Mensen met deze hersenkronkels weigeren in behandeling te gaan bij de psychiater om pillen af te nemen van de altijd zo vriendelijke man. Borderliners doen dat soms wel en op aangewezen momenten nemen ze hun medicatie tot zich maar het komt voor dat ze teveel van het goede aan die drugs innemen en kunnen daardoor op onverwachte momenten de behandeling staken. Als men niet meer leeft kan men immers niet meer doorbehandelen en "dat schaadt de markt".

De nieuwe DSM wordt daarentegen uitgebreid met APS-depressie, APS-bipolaire stoornis en APS-schizofrenie als varianten op respectievelijk depressie, bipolaire stoornis en schizofrenie. "De markt heeft hier behoefte aan en daar springen wij op in."

Verschillen archetypen APS[bewerken]

Type narcist[bewerken]

Iedereen kent wel de mythe van Narcissoes. Hij werd zo geobsedeerd door zijn spiegelbeeld dat hij vergat te eten en stierf (Ovidius veranderde hem echter in een bloem: de narcis). Zo geobsedeerd zijn door jezelf, dat jij, maar meestal de omgeving hieronder lijdt, is ziekelijk. De obsessie gaat gepaard met een hoop aandacht(s)trekkerij. Ze wanen zichzelf superieur en regels zijn er niet voor hen. Uitspraken als: "we veranderen de wereld, we veranderen het land, we veranderen de anderen" zijn typerend voor hen. Vrije tijd en werkzame tijd worden gevuld met fantaseren, namelijk over zichzelf. Hoe knap hij wel niet is, hoe geniaal hij wel niet is, hoe machtig hij wel niet is. Meestal is het inderdaad een man. Vrouwen kampen meestal met type theaterist. Maar ook voor mannen geldt: de narcist is een grote theaterist! Niet-theatrale narcisten komen ook voor; dit zijn de stille narcisten. Dit kunnen rustig ogende dokters zijn, die ondertussen helemaal vol zijn van zichzelf. De stille narcisten zijn het gevaarlijkst, want ze worden vaak serieus genomen en kunnen dan in alle kracht toeslaan.

Waarom? Men vermoed dat er altijd een jeugdtrauma achter zit. Er is geen andere verklaring. Misschien bewuste kwaadwillendheid? Nee dat bestaat niet!

Hoe herken je ze? De stille narcist is moeilijk te herkennen, want hun prestaties geven werkelijk aanleiding tot bewondering. De narcistische theaterist, of de theatrale narcist (er is een verschil) zijn vol van zichzelf, zonder ook maar iets noemenswaardig bereikt te hebben. Als ze alleen zijn, dan lachen ze letterlijk in hun vuistje. Hang eens een camera op!

Narcistische beroepen: advocaat, journalist, dokter, beurshandelaren.

Type theaterist[bewerken]

Iedereen kent wel die "theatervrouwtjes achter de kassa", "kermiswijvies" of "toiletdames". Teveel make-up. Teveel gepraat. Teveel ordinair aandacht(s)trekkerij. Het hele punt is dat het allemaal goedkoop is. Als ze niet in het middelpunt staan, worden ze onzeker. Ze verleiden continu, om zichzelf te overschreeuwen. Iedereen is wel eens ordinair of goedkoop, behalve misschien dan die ene, snobistische niet-theatrale narcist. Als de goedkoopheid een hele identiteit in beslag gaat nemen, moet je je zorgen maken. Je bent dan niet meer geloofwaardig, hoewel dit ook geldt voor de andere vormen. Je bent dan ziek.

Waarom? Afgewezen bij een auditie. Steevast.

Hoe herken je ze? Niet moeilijk. Ze gedragen zich zo overdreven dat ze een karikatuur van zichzelf zijn.

Theatrale beroepen: pornoacteur, kermiswijvie, theatervrouwtje achter de kassa, toiletdame.

Type anti-socialist[bewerken]

Politieke dissidenten van linkse machthebbers krijgen soms het etiket APS opgeplakt, type anti-socialist. Ook gewone burgers kunnen het etiket krijgen, maar meestal komen zij gewoon in de gevangenis in plaats van een psychiatrische inrichting. Wie kent niet die vervelende puberjochies die geen jongen mogen zijn? Absoluut anti-socialist! De kenmerken zijn: geen rekening willen houden met hetgeen in het maatschappelijke verkeer behoort, meerdere malen een strafbaar feit hebben gepleegd. (2x een misdrijf of 5x een overtreding), jokken, liegen, bedriegen, geweld gebruiken als men zijn zin niet krijgt, jatten, stelen, pikken, slaan. Dus: als je al een strafbaar feit hebt gepleegd of iets doet wat een invloedrijk persoon of organisatie niet zint, kun je het stigma krijgen van anti-socialist.

Waarom? Anderen mogen je niet, maar eigenlijk wil je de aandacht niet trekken.

Hoe herken je ze? Etiket staat over het voorhoofd geplakt.

Anti-socialistische beroepen: VVD'er zijn, PVV'er zijn, jongensachtig gedrag vertonen, directeur zijn van een organisatie met winstoogmerk, eenmanszaak hebben met winstoogmerk (meestal willen ze alleen maar winst maken, de egoïsten!)

Kenmerken van APS[bewerken]

Golf streakerALLS410x318.jpg
 • Op subtiele maar sluwe wijze de aandacht proberen te trekken
 • Altijd ergens pijn hebben (om de aandacht te trekken)
 • Geen normaal werk willen doen, enkel "bijzonder en groots" (om de aandacht te rekken)
 • Contact willen hebben met elitaire personen, zoals rechters, artsen, Freudiaanse psychiaters (nl. geen artsen), Marxistische politici en Sophia (om de aandacht te trekken)
 • Streven naar uitzonderlijke uiterlijke schoonheid (om de aandacht te trekken)
 • Al meerdere malen een poging tot zelfmoord hebben gedaan (om de aandacht te trekken)[1]
 • Strafbare feiten plegen. (om de aandacht te trekken) Het maakt voor veel 'lijders' aan APS niet uit wat de aard, ernst en de omvang van de strafbare feiten is, als de aandacht die zij op zichzelf kunnen vestigen maar groot genoeg is.
 • Als vrouw over het evakostuum een overdreven lange, grote bondjas dragen en op een onverhoeds moment openzwaaien frontaal voor een met zorg uitgezochte omstander. (om de aandacht te trekken)
 • Als man over het adamskostuum een lange, grote leren jas dragen en op een voorspelbaar moment openzwaaien frontaal voor een willekeurige omstander. (om de aaandacht te trekken)
 • Luid brallen, poging tot zang (om de aandacht te trekken)
 • Enz. tot in der eeuwen en oneindigheid; alles is mogelijk als je achter een kenmerk maar "(om de aandacht te trekken)" kunt zetten.

Behandeling[bewerken]

Behandeling van mensen met APS is een duur, lang en moeizaam proces en vergt veel geduld van de hulpverlener. Er zijn in de literatuur twee tegengestelde behandelvormen aan te wijzen.

"Pappen en nathouden" werd bepleit door Freud. Freud, die de term narcisme heeft geïntroduceerd, had zelf veel trekken van APS maar in de val van het afweermechanisme "ontkenning van de realiteit", heeft hij zijn eigen APS opgesmukt tot narcisme en geprojecteerd op mensen die hadden wat hij eigenlijk ook had, maar hij doorzag het zelf niet. Ahfijn, ondertussen stroomt de geldlade vol. "Pappen en nathouden" is het voederen van aandacht, zodat de omgeving wordt ontlast, dit zolang de narcist, pardon APS'er leeft. De kritiek die hier tegenin wordt gebracht is dat, net als vele andere verslavingen, de drang naar aandacht onverzadigbaar is, waardoor de APS-lijder steeds meer wil. Hij zal zijn omgeving nog meer uitputten en steeds meer psychiaters en psychologen in de arm nemen. Hitler, Stalin, Justin Bieber; allen voorbeelden van ontspoorde APS'ers en allemaal eerst onder deze behandeling.

De tweede behandelvorm, die een heel andere richting verkiest, is "uitmelken". Terg (vanzelfsprekend héél subtiel) de APS'er zo erg dat zijn gedrag een keer ontaardt in een gevaarlijke vorm van woede. Als dit is gebeurd moet er snel gehandeld worden, want dit is een cruciale periode om hem verslavende medicatie aan te smeren en hem gedwongen op te nemen. Hij (of zij) zal eerst tegenspurtelen, maar als hij merkt dat de medicatie helpt, is hij er niet meer vanaf te slaan. Kassa, de geldlade stroomt vol. Bovengenoemde personen hadden of hebben bij vlagen allen last van extreme woedeaanvallen, ook deze tweede behandeling bleek niet effectief bij deze personen, met op de eerste rij Ernst Jansen Steur.

Het mooie is dat ineffectiviteit van deze behandelingen (en vele andere) nooit kan worden aangetoond. Alle patientdossiers zijn geheim. En zogenaamde wetenschappelijke onderzoeken worden gefinanceerd door ultra-onafhankelijke farmaceuten.


Bouncywikilogo.gif
Voor de uilskuikens die de afgelopen eeuwen onder een rots hebben gelegen zonder krant of Twitter, heeft Wikipedia ook een artikel over: Theatrale persoonlijkheidsstoornis.

Bekende personen met APS[bewerken]

Personen die lijden of hebben geleden onder duivels met APS[bewerken]

Punt 1 onder vorige kopje heeft betrekking op punt 1 onder dit kopje, punt 2 vorige op punt 2 deze, punt 3 op punt 3 enz. (nu snappen ze het wel).

 • De Joden en eigenlijk de hele wereld
 • Nederland
 • Verscheidene kinderen
 • Richard van der O. alsmede verscheidene kinderen
 • Een onbepaalde groep mensen, maar zeker geen moslims
 • Verschillende adolescenten
 • Alle gebruikers van Youtube en Deviantart
 • Niemand

Galerie van gedenkwaardige personen met APS en knapper dan Justin Bieber/Psychiatrische geheime dienst[bewerken]

Deze galerie is mogelijk gemaakt door de psychiatrische geheime dienst. Diagnoses dienen zorgvuldig te worden vastgesteld, waarbij waarnemingen in de onzichtbaarheid dienen te geschieden. Een andere taak van psychiatrische geheime dienst dan het vaststellen van diagnoses bij (potentieel) voor de samenleving gevaarlijke personen is om vijanden van de farmaceutische industrie te observeren om het op het juiste moment uit te schakelen. De psychiatrische geheime dienst staat onder het bewind van het ministerie van VWS, het is een grote begrotingspost die niet hoeft te worden verantwoord, omdat de bestemming geheim is...

Zie ook[bewerken]

Kimberley Vlaeminck.jpg
Jongens en meisjes die aandacht zoeken

Ballenjongen · Boomknuffelaar · Bosjesjongen · Damschreeuwer · Dambrander · Discussiejongen · Mister Emmy · Grasmeisje · Kattenmeisje
Krantenjongen · Lavendeljongen · Maasmeisje · Mangelmannetje · Naaldenjongen · Pandaknuffelaartjes · Regelneven · Relnichtjes (Jut & Jul)
Richtingaanwijzers · Sjongejongen · Spekjongen · Sterrenmeisje · Peroxidejongetje · Zangaapjes · Zeilmeisje

Notenbalk[bewerken]

 1. Wanneer de poging tot mislukte zelfmoord mislukt en uitloopt op zelfmoord, dan is er sprake van "mislukte mislukte zelfmoord".