Oncycloversiteit:A=MC²

Uit Oncyclopedia
(Doorverwezen vanaf A=MC²)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Oncycloversiteit
Dit artikel maakt deel uit van de
Oncycloversiteit.
De nieuwe oniversiteit voor de
Oncyclopedische studenten van nu.

E=MC² = Energie = Massa en Lichtsnelheid², u kent het wel. Er verdwijnt massa en er komt energie. Maar in dit studieonderdeel van Dingkunde gaat u E=MC² van een geheel ander punt bekijken, en tevens ontdekken waarom een andere formule dan E=MC², namelijk A=MC² klopt!


STELLING: Wat nu als E A is? Klopt dit ook?

Let's find it out!

Lorem ipsum?

Lorem ipsum is een code die niet gebruikt wordt voor de Da Vinci Code, want het betekent niets. Toch zijn er mensen die denken dat het wel wat betekent, al is Lorem Ipsum oneindig, dus zal het nooit volledig vertaald worden, als het al ooit vertaald zóú worden.
  1. Allereerst neemt u de Lorem Ipsum code, die tevens dient als een aparte formule (een volledige Lorem Ipsum is er niet, maar een deel ervan is hier te zien):
Lorem Ipsum, dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. 
Commodo ligula eget dolor. Aenean massa.

Het antwoord hierin is duidelijk te zien: Aenean massa omdat in E=MC² een M zit dat massa betekent. Maar we moeten A=MC² bewijzen. Door het nemen van Aenean massa uit de Lorem ipsum krijgt u in een onjuiste formule: Aenean M + C², dat in juiste wetenschappelijke formule A=MC² is, oftewel in gewoon Nederlands (hoewel Lorem Ipsum geen Nederlands is maar Latijn): Aenean is de massa keer de lichtsnelheid in het kwadraat.


M (massa) is keer (lichtsnelheid in het kwadraat) vanwege het feit dat er een oude wiskundewet is die zegt dat twee letters naast elkaar of een getal naast een letter altijd keer zijn als deze gesplitst moeten worden (het zijn gelukkig geen atomen) waardoor u eigenlijk dus A=MC² = A=M×C² krijgt.


klopt ook omdat Lorem Ipsum oneindig is en u een hoop snelheid moet hebben om het bij te kunnen houden.


Verwarring: Waarom is er geen in de formule waardoor u A=MC krijgt?

Antw: Omdat u de oneindigheid niet in het kwadraat kunt doen. Het is nutteloos omdat het al oneindig is, dus waarom zou u er moeite voor doen om iets wat al oneindig is, nog groter te maken? U kunt wel zeggen: A=MC∞, maar dat klopt echter dan weer niet omdat u dan A=M×C×∞ gaat doen, en dan gaat u de massa en de lichtsnelheid oneindig maken waardoor de lichtsnelheid ook nutteloos wordt: Deze is dan toch oneindig en C∞ zou dan tevens hetzelfde zijn als km/∞ (kilometer), m/∞ (mijl) en M∞=... (mach, niet te verwarren met M van massa omdat er M= staat, dat voor mach staat).

Net als lorem ipsum is pi ook oneindig, maar dat is een ander verhaal. Pi wordt namelijk in een andere formule toegepast in de Stelling van Piet Apegras, maar dan met cirkels i.p.v. driehoeken. Dat is dan het rond maken van driehoeken. Iets wat totaal niet gerelateerd is aan dit.


Er staat nu dus eigenlijk Lorem Ipsum is de massa keer de lichtsnelheid in het kwadraat.


Welnu is het aan u de taak om het uit te rekenen als u de gegevens heeft. Om een voorbeeld te nemen: M=10 en C=40

M rekent u uit als volgt: Massa wordt gerekend in kilogrammen, waardoor 10 M dus 10 kilo is. Simpel.
C rekent u uit als volgt: U zou denken dat C een eenheid is, maar niets is minder waar: C, de lichtsnelheid is hetzelfde aan 299.792.458 m/s, dus 299.792,458 km/s, dus (1 minuut is 60 seconde × 60 minuten) 299.792,458÷3600=83.275,68 km/h. Nu u weet dat 83.275,68 km/h (oftewel 299.792.458 m/s) 1 C is, moet u de C ×40 doen. Hieruit komt: 3.331.027,31 C. Echter hebben we niets in kilometers per uur, aangezien de lichtsnelheid in meters per seconde wordt berekend. Dus, 299.792.458×40=11.991.698.320.000.000.000 m/s. Iets minder simpel als hierboven bij de M, maar toch is het simpel.
² rekent u uit als volgt: ² staat voor niets meer dan het getal in kwestie keer zichzelf. Erg simpel. Wel moet er opgelet worden met afstanden en maten, omdat dit dan kan staan voor vierkante meters/kilometers/etc., wat wil zeggen, lengte keer breedte, maar dat is iets heel anders.

A=MC² = 10×11.991.698.320.000.000.000 is ook simpel, want wij warmen u eerst op met een inkoppertje, zoals gebruikelijk. Hieruit komt 119.916.983.200.000.000.000. Dit moet vervolgens nog in het kwadraat waardoor er 14380082860000000000000000000000000000000000000000 komt. Uiteraard kan dit korter! Dit is een zootje onopgeleide onnozele nullen! Nihilisme zou hier blij mee zijn maar wetenschappers raken hiervan in paniek! Daarom moet dit verkort worden tot 1,4×1049, wat de wetenschappelijke notatie is. Dat is nog eens een hele opluchting...niet?


Nu dit voorbeeld succesvol afgerond is, gaan we door met het nut van A=MC² en tevens de gebruiksaanwijzing ervan. Dit wordt echter een stukje ingewikkelder.


A=MC² is nooit uit zichzelf te gebruiken. A=MC² moet altijd een aantal symbolen met betekenissen erbij hebben. Namelijk E, A en V. Raak nu niet in paniek omdat er nog een A in voorkomt, de reden hiervoor volgt nog.


Om te meten hoeveel energie uit de A=MC² komt, moet de formule als volgt komen: E=Ae=MC², d.w.z. Energie=Aenean=Massa×Lichtsnelheid².


Zoals te zien was, was er achter de A een e gekomen. De reden dáárvoor komt hierna. Als er gegevens bij deze formule zijn is het te meten. Toch heeft u er nog niets aan omdat het van alles in de richting van energie kan zijn! Planten, elektriciteit... etc.! Om de elektrische energie op een lamp uit te testen moet de spanning (V = Volt) en de stroomsterkte (A = Ampère) erbij komen. Nu is het u opgevallen dat de A er nu twee keer in voorkomt. Weet wel dat de A MC² is. Dit heeft niets met energie te maken. E=Ae=MC² echter wel, omdat de E voor energie staat.


De formule voor de elektrische energie is als volgt: V×A=E=MC², d.w.w.z. Volt keer de Ampère is de elektrische energie de massa is keer de lichtsnelheid in het kwadraat. Hierin vervalt de Aenean omdat de Aenean door de nieuwe betekenis van de E nu nutteloos is! Deze zou men kunnen laten staan, maar dat is overbodig. V×A=E(=A)=MC² was dan ook de officiële formule die werd voorgesteld tijdens een vergadering van de Internationale Conventie van Gekke Geleerden (ICGG) die later ontdekten dat er twee A's in zaten. Dit werd verholpen om al tijdens de E, maar voor de V en de A de A een e te geven. Dit werd echter waardeloos, bracht verwarring en bracht onzekerheid, waardoor de Ae volledig weggehaald werd omdat de A van Ampère voor de E zorgt, samen met V. De A van Ampère heeft een vaste plek, deze is niet te veranderen. Of u wilt de SI eenheden om gaan gooien, kan ook, maar dat kost heel veel tijd en moeite. De A is nu eenmaal Ampère en de A(e) komt ook uit een nietszeggende code die toch volgens sommigen wat betekend, namelijk een cijferreeks zonder antwoord tenzij er al een antwoord is.


Dit is uit te testen op een willekeurige gloeilamp, bijvoorbeeld met een energieverwekker die de gegevens V=100000, A=15000, M=1500 en C=0,1² heeft. Hieruit komt 1500000000=15. De = wordt nu vervangen door een + waaruit nu afgerond 150000015J komt. Joule is de eenheid van energie, vandaar de J. Als de gegevens veel hoger zouden zijn, bijvoorbeeld bij een simpel gloeilampje, zou deze meteen barsten of exploderen. Om dit te voorkomen hebben we nog de Griekse weerstandswet die eigenlijk van een Mof kwam, namelijk het gebruiken van Ohm (Ω).


Met het gebruiken van ohm zou de formule er nu zo uitzien: V×A=E(=Ae)=MC²÷(Ω=V÷A), dus V×A=E+MC²÷(Ω=V÷A), V×A=E+MC²÷Ω w.w.w.z., Volt delen door ampère is de elektrische energie plus de massa keer de lichtsnelheid in het kwadraat, keer de weerstand wat volt is gedeeld door ampère. De V en de A komen dus eigenlijk nog een keer terug in de Ω omdat de weerstand berekend wordt door volt te delen door ampère. Om dezelfde voorbeeldgegevens te recyclen gebruiken we weer V=100000, A=15000, M=1500 en C=0,1² opnieuw. 1500000000+15=150000015÷(100000÷15000) wordt dan de som als de weerstand erbij gebruikt wordt. Hieruit komt iets wat direct een opluchting is voor die arme spaarlamp: 22,5J waarbij de weerstand 6,67Ω.


De weerstand in de formule is dan ook aangeraden als u uw gloeilampje niet wilt mollen. Als u de weerstand alsnog niet zou gebruiken, zou u het alsnog kunnen gebruiken doordat de lamp explodeert en er nog wat weerstand vrij komt die eigenlijk de overbodige elektrische energie moet tegenhouden. Het zou kunnen dat met extreem hoge getallen bij zeer krachtige stroomverwekkers dat er een kracht komt die bijna zo hoog is als van een atoombom, alleen zonder dat de atomen gesplitst worden. Als een dom persoon dit toch gaat uitproberen zou u op z'n minst kunnen berekenen hoe ver u weg moet zijn. Hoe groot zou dus het gebied zijn van de knal? Het antwoord komt uit deze formule: V×A=E+MC²×Ω=km², d.w.z. Volt keer de ampère is de elektrische energie plus de massa keer de lichtsnelheid in het kwadraat keer de weerstand is het aantal vierkante kilometer wat naar de gallemiezen gaat. Als dus hetzelfde voorbeeld als hiervoor weer genomen wordt (de antwoorden), krijgt u 22,5×6,67, wat uitkomt op 150,075km². Dat is toch al bijna driekwart van Amsterdam.


Nu is dus de formule V×A=E=Ae=MC²×(Ω=V÷A) (lang uitgeschreven), V×A=E+MC²×Ω (kort geschreven) veel langer geworden dan de A=MC² die het eerst was. Dit is logisch omdat alles hierboven een uitleg was waarom A=MC² wel degelijk juist was, plus een extra onderdeel, om A=MC² te gebruiken voor het echte werk.


CONCLUSIE: Wat nu als E A is? Klopt dit ook?

Antw: Het klopt!

EINDCONCLUSIE: Wat héb je eraan?

Antw: Niets. Tenzij je schrijft voor het maandblad Scienca Nonsencicala die soms nog wel eens een interessant wetenschappelijk stukje in hun blad willen plaatsen.